Käytännön Maamies

Biokaasusta maatilan uusi tulolähde 

Biokaasusta maatilan uusi tulolähde 

Biokaasun tuotanto ja käyttö edistää monia myönteisiä asioita. Esimerkiksi maatalouden ravinnekierto tehostuu ja liikenteen päästöt vähenevät, kun biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita. Suomen biokaasutuotannon potentiaalista merkittävin osuus on nimenomaan maatalouden biomassoissa. […]

Altia lähtee uusille urille

Altia lähtee uusille urille

Puolivuotiskatsausten jälkeinen syyskuu on monen yhtiön osalta merkinnyt salkullemme puuduttavaa hiipumista. Pörssiuutiset ovat rajoittuneet lähinnä vuoden 2021 taloudellisen raportoinnin ja yhtiökokousten aikataulujen ilmoituksiin sekä muutamiin nimitysuutisiin, joilla ei ole ollut […]

Tuoreviljaa tarjottiin vilkkaasti

Tuoreviljaa tarjottiin vilkkaasti

Jälkiversonnan vuoksi tuoreviljaa tarjottiin tänä syksynä A-Rehulle edellisvuosia vilkkaammin ja määrällisesti selvästi enemmän kuin sille on käyttöä. Vaikka tuoreviljaa tilojen kesken välittävä A-Rehu lisäsikin kapasiteettiaan ja löysi uusia käyttökohteita, siitä […]

Laitumen onnistunut talvehtiminen

Laitumen onnistunut talvehtiminen

Vaikka laidunnuksen tavoitteena ei useimmilla olekaan lehmien koko ruokinta, ei huonosti hoidettu laidun palvele tarkoitustaan. Nurmen viljely on tunnetusti tarkkuutta vaativaa työtä ja myös laitumen viljelijän on tunnettava kasvustonsa. Onnistunut […]

Vertailussa mangaani- lehtilannoitteet

Vertailussa mangaani- lehtilannoitteet

Mangaanin puutos on yleistä suomalaisilla pelloilla. Lehtilannoitemarkkinoilla ei ole yksimielisyyttä siitä, mikä mangaanimuoto lehtilannoitteessa on tehokkain takaamaan kasvien riittävä mangaanin saanti. Vähäinen tietämys lehtien ravinteiden otosta hidastaa lehtilannoitteiden tuotekehitystä. Lähtökohta […]

Työtä, jolla on tarkoitus

Työtä, jolla on tarkoitus

Kotikaupungissani Kauhavalla järjestettiin elokuun viimeisenä viikonloppuna Suomen ilmailuliiton päälentonäytös. Taitolentäjien lisäksi erityistä huomiota saivat paikalla olleet HX-hävittäjähankkeen toimittajakandidaatit. Heidän kanssaan tuli keskusteltua turvallisuudesta, lentämisestä ja lentokoneista. Kandidaatit saivat myös vastata, […]

Alkuvuoden tulokset selvillä

Alkuvuoden tulokset selvillä

Salkkumme Q2-katsauskauden aloittivat Atria ja HKScan jo heinäkuussa. Koronakevään tulokset eivät olleet liha-alalla niin synkät kuin pahimmillaan pelättiin. Markkinoiden yleisodotuksiin nähden liha-alan ensimmäinen vuosipuolisko oli kuitenkin jonkinasteinen pettymys. Altian, Apetitin […]

Ulkoistus ei heikennä luotettavuutta

Ulkoistus ei heikennä luotettavuutta

Peltokasvien virallisista lajikekokeista vastaava Luonnonvarakeskus (Luke) on ulkoistanut kokeitaan muille toimijoille osana toimintojensa uudelleenjärjestelyjä, tuoreimpana Ylistaron ja Sotkamon lajikekokeet. Luken mukaan ulkoistus ei kuitenkaan heikennä virallisten lajikekokeiden luotettavuutta tai puolueettomuutta. […]

Luomuviljan tuotanto kasvaa - kasvaako kysyntä?

Luomuviljan tuotanto kasvaa – kasvaako kysyntä?

Suomen luomuviljamarkkinat ovat olleet varsin vakiintuneet, mutta luomuviljan pinta-alan kasvu luo mahdollisuuksia luomutuotteiden määrän sekä luomuviljan viennin kasvamiselle. Luomukaura on selvästi suosituin luomuvilja ja sen käyttö elintarviketeollisuudessa kasvaa ripeällä tahdilla. […]