Kasvinviljely

Saksassa kytee kaurakapina

Saksalaiset kauramyllärit kyllästyivät vuonna 2018 skandinaavisen kauran saatavuusongelmiin ja hintaheilahteluihin. Saksan myllyteollisuusliitto VGMS aloitti kampanjan saksalaisen kauranviljelyn elvyttämiseksi ja viljelyala olikin nyt suurin 10 vuoteen. Myllyt haluaisivat käyttää enemmän kotimaista […]

Kastelulla vehnäkisan voittoon

Kastelulla vehnäkisan voittoon

8 719 kg/ha KWS Mistralilla Vaasassa. Tulevaisuudessa ruokaa tulisi tuottaa entistä enemmän nykyistä pienemmillä lannoitemäärillä, kierrätysravinteita hyödyntäen, vaihtelevissa sääolosuhteissa ja aiempaa ympäristöystävällisemmin. Matias Rönnqvist näytti vehnäkisassa miten se on mahdollista – […]

Laitumen onnistunut talvehtiminen

Laitumen onnistunut talvehtiminen

Vaikka laidunnuksen tavoitteena ei useimmilla olekaan lehmien koko ruokinta, ei huonosti hoidettu laidun palvele tarkoitustaan. Nurmen viljely on tunnetusti tarkkuutta vaativaa työtä ja myös laitumen viljelijän on tunnettava kasvustonsa. Onnistunut […]

Vertailussa mangaani- lehtilannoitteet

Vertailussa mangaani- lehtilannoitteet

Mangaanin puutos on yleistä suomalaisilla pelloilla. Lehtilannoitemarkkinoilla ei ole yksimielisyyttä siitä, mikä mangaanimuoto lehtilannoitteessa on tehokkain takaamaan kasvien riittävä mangaanin saanti. Vähäinen tietämys lehtien ravinteiden otosta hidastaa lehtilannoitteiden tuotekehitystä. Lähtökohta […]

Ulkoistus ei heikennä luotettavuutta

Ulkoistus ei heikennä luotettavuutta

Peltokasvien virallisista lajikekokeista vastaava Luonnonvarakeskus (Luke) on ulkoistanut kokeitaan muille toimijoille osana toimintojensa uudelleenjärjestelyjä, tuoreimpana Ylistaron ja Sotkamon lajikekokeet. Luken mukaan ulkoistus ei kuitenkaan heikennä virallisten lajikekokeiden luotettavuutta tai puolueettomuutta. […]

Luomuviljan tuotanto kasvaa - kasvaako kysyntä?

Luomuviljan tuotanto kasvaa – kasvaako kysyntä?

Suomen luomuviljamarkkinat ovat olleet varsin vakiintuneet, mutta luomuviljan pinta-alan kasvu luo mahdollisuuksia luomutuotteiden määrän sekä luomuviljan viennin kasvamiselle. Luomukaura on selvästi suosituin luomuvilja ja sen käyttö elintarviketeollisuudessa kasvaa ripeällä tahdilla. […]

Sadonkorjuun jälkeen on vuorossa viljavuustalkoot

Sadonkorjuun jälkeen on vuorossa viljavuustalkoot

Sateinen syksy ja roudaton talvi haittasivat merkittävästi peltojen kalkituksia suuressa osassa maata. Nyt keväällä ennen kylvöjä ehdittiin maan viljavuutta jo jonkin verran kohentamaan. Seuraava mahdollisuus kalkitukseen saadaan sadonkorjuun jälkeisellä sänkikalkituskaudella, […]

7 vinkkiä öljykasveille

7 vinkkiä öljykasveille

Avenan öljykasviasiantuntija Fanni Heinonen kiersi talvella ympäri Suomea kannustamassa viljelijöitä öljykasvien tuotantoon. Nyt hän antaa seitsemän vinkkiä kylvöille ja kasvukauden kasvinsuojeluun ja muistuttaa varaamaan peltoa myös syysöljykasveille. Ennakkotietojen mukaan syysöljykasveja on […]