Maataloutta salkussa, pörssikurssien symboli laukussa

Yhtiökokouksia odotellessa

Maaliskuussa markkinoilla tapahtui näennäisen paljon, mutta varsinaiset uutiset kasvoivat sittenkin harvassa. Esimerkiksi yhtiöiden vuosiraporteissa ei taloudesta kerrota perinteisesti paljonkaan sellaista, mitä ei olisi jo Q4-raporteissa julkistettu. Analyytikoilla oli omistamistamme yhtiöistä sentään sanottavaa.

Maaliskuun markkinoihin vaikuttivat muun muassa Yhdysvaltain ja Sveitsin pankkimyllerrykset. Tästä huolimatta varsinkin Apetit paransi kurssiaan kuun aikana suorastaan vauhdilla. Myös Atria on pysytellyt mukavasti voitolla, vaikka kurssi maaliskuussa aavistuksen hiipuikin. Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

 

Maaliskuuta leimasivat lakot ja lukuisat lakonuhat sekä tietenkin Ukrainan sota. Yhdysvalloissa ja Sveitsissä pistettiin pari pankkia ”nippuun”, mutta pelätty pankkikriisi näyttää toistaiseksi jääneen myrskyksi vesilasissa. Lisäksi salkkuyhtiöissämme julkistettiin vuosiraportit sekä järjesteltiin avainhenkilöiden osakepalkkioita. Osalla yhtiöistä, kuten Atrialla, jälkimmäisiin liittyi myös omien osakkeiden ostoja.

Analyysiyhtiö Inderesin mukaan alkuvuoden lakot vaikuttivat elintarvikealaan varsin rajatusti. Merkittäviltä tehokkuustappioilta ilmeisesti säästyttiin. Palkankorotukset toki vaikuttavat alan kustannustasoon.

Anorasta Inderes puolestaan arvioi, että luvassa on tasaista tuloskasvua lähivuosille. Lisäksi Q4-raportin jälkeinen kurssilasku on korjannut yhtiön arvostustasoa. Analyysiyhtiö nostikin Anoran suosituksen lisää-tasolle, mutta toisaalta laski tavoitehinnan 6,2 euroon.

Anora pitää yhtiökokouksensa 19.4.

Anoran osakkeen kurssi tippui maaliskuussa 6,45 eurosta 5,54 euroon.

Yhtiökokousvääntöä ja muutosneuvotteluja

Apetitista Inderes totesi loppukuun laajassa raportissaan, että liiketoimintojen supistaminen ja tehostaminen olisi saatu valmiiksi, ja yhtiö voisi keskittyä tulevina vuosina kasvun tavoitteluun. Apetitin tuloskunnon arvioidaan paranevan tänä vuonna selvästi. Suositustaan Inderes laski jo roimasti kohonneen kurssin vuoksi vähennä-tasolle, kun taas tavoitehinta nostettiin 12,5 euroon.

Apetitin yhtiökokous järjestetään 13.4. Kokoukseen tullee liittymään vääntöä ainakin hallintoneuvoston ja hallitusneuvoston nimitystoimikunnan jäsenistä. Asiassa on lähestytty osakkeenomistajia kirjeellä, jonka allekirjoittajina ovat muun muassa Valion Eläkekassa, Berner Oy sekä Nordea Funds Oy.

Apetitin kurssi rynni maaliskuun aikana 11,30 eurosta 13,50 euroon.

Atria kertoi käynnistävänsä muutosneuvottelut Nurmon sikateurastamossa ja -leikkaamossa. Taustalla on tarve sopeuttaa tuotantokapasiteettia markkinatilanteeseen. Muutosneuvottelut koskevat Atria Nurmon sikateurastamon ja -leikkaamon koko henkilöstöä, mutteivät Atrian muita tuotantolaitoksia. Työn määrä voi vähentyä noin 50 henkilötyövuoden verran. Vähennys on suunniteltu toteutettavaksi määräaikaisten työntekijöiden käyttöä vähentämällä sekä sisäisin siirroin.

Atria pitää yhtiökokouksensa 25.4.

Atrian kurssi hiipui maaliskuussa 11,54 eurosta 11,44 euroon.

HKScanille toimitusjohtaja, Raisioon innovaatiojohtaja

Kuun alussa HKScan Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin maa- ja metsätaloustieteen maisteri Juha Ruohola, joka on jo toiminut HKScanin väliaikaisena toimitusjohtajana syyskuusta 2022 lähtien. Aiemmin Ruohola on toiminut HKScanin Baltian liiketoimintayksiköstä, Puolan liiketoiminnasta sekä konsernin viennistä ja tuonnista vastaavana johtajana.

HKScan pitää yhtiökokouksensa 20.4.

HKScanin osakkeen kurssi nousi maaliskuussa 0,77 eurosta 0,78 euroon.

Alkukuusta Raisio kertoi, että nyhtökauran kehittäjänä ja muutoinkin kansainvälisesti tunnettu elintarviketieteiden tohtori Reetta Kivelä on nimetty Raisio-konsernin innovaatioista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi elokuusta alkaen. Kivelä ottaa johtaakseen Raision tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatiot. Nimityksellä ja uuden johtoryhmätehtävän perustamisella vahvistetaan innovaatioiden merkitystä Raisio-konsernissa.

Raisio antoi myös ilmoituksen, jonka mukaan Raision osakkeiden kokonaismäärässä tapahtunut muutos on vaikuttanut omistusosuuksiin, ja MTK:n omistamien Raision osakkeiden kokonaisäänimäärä on ylittänyt 10 prosenttia.

Raisio pitää yhtiökokouksensa 20.4.

Raision kurssi valui maaliskuussa 2,60 eurosta 2,51 euroon.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole.

Maaliskuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo nousi helmikuun lopun 2462 eurosta 2509 euroon. Maaliskuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvon osalta lähes 580 euroa tappiolla.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.