Maataloutta salkussa, pörssikurssien symboli laukussa

Kevään tuloskausi käynnistyi

Huhtikuuta leimasivat yhtiökokoukset, Q1-tuloskauden alku, Suomen eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut sekä maailmanpolitiikan myrskyt. Pienenä kevätpiristyksenä maataloussalkkumme tämän vuoden ensimmäiset osingot maksettiin tilille.

Kurssilaskuista huolimatta Atria sekä hiuksenhienosti myös Apetit sinnittelivät voiton puolella. Vaikka ottaisimme huomioon osinkojen irtoamisesta johtuvat kurssipudotukset, huhtikuussa salkkumme arvo heikkeni.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

Huhtikuu sujui KM-maataloussalkkumme kurssikehityksessä paljolti mollivoittoisissa tunnelmissa. Osin kurssien lasku oli luonnollista, sillä huhtikuussa osingot irtosivat kaikilta muilta salkkumme osakkeilta paitsi HKScanilta, joka ei tänä vuonna maksa lainkaan osinkoa.

Selityksenä odotetulle laskulle on osingon irtoamista seuraava niin sanottu osinkodippi, joka tarkoittaa osakkeen arvon alenemista osingon verran. Pudotus tapahtuu irtoamispäivänä, joka on tyypillisesti yhtiökokousta seuraava pankkipäivä. Tällöin osakkeen omistus ei enää anna oikeutta osinkoon.

Kurssireaktiot käynnistyneen Q1-kauden osavuosikatsauksiin ovat sen sijaan olleet monissa tapauksissa epäloogisia. Jopa menestyvien yhtiöiden varsin hyvää raporttia on saattanut seurata kurssilasku. Näin kävi muun muassa Atrialle. Myös Apetitin lupaava nousu hyytyi jo tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Ilmassa on epävarmuutta ja selvästi ylimitoitettuja odotuksia, jotka ovat useissa tapauksissa olleet jo ladattuina osakkeen kurssiin. Toukokuussa näemme, jatkuuko sama kehitys myös Anoran, HKScan ja Raision Q1-raporttien yhteydessä.

Apetitilta ja Atrialta tulosparannus

Huhtikuun Q1-raportissaan Apetit kertoi, että alkuvuoden jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 48,2 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan jakson 42,5 miljoonasta. Käyttökate nousi 3,4 miljoonaan euroon vertailukauden 1,2 miljoonasta.

Tulosohjeistuksensa yhtiö piti ennallaan. Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta. Apetitin yhtiökokous vahvisti 0,50 euron osakekohtaisen osingon, joka myös maksettiin jo huhtikuun puolella.

Apetitin kurssi laski huhtikuun aikana 13,50 eurosta 12,20 euroon.

Analyysiyhtiö Inderes ilmoitti huhtikuussa aloittavansa Atrian seurannan. HKScania lukuun ottamatta kaikki salkkuosakkeemme ovat nyt yhtiön seurannassa, mikä luonnollisesti helpottaa markkinanäkemyksen luomista.

Atrian jo maaliskuussa alkaneet omien osakkeiden hankinnat jatkuivat huhtikuussa.

Atrian Q1-raportin mukaan yhtiön alkuvuoden liikevaihto nousi 428,0 miljoonaan euroon vertailujakson 374,8 miljoonasta. Liikevoitto puolestaan nousi 10,9 miljoonaan euroon aiemman vuoden vastaavan jakson 2,3 miljoonasta.

Ohjeistuksensa Atria piti silti ennallaan. Oikaistun liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi.

Atrian yhtiökokous vahvisti osingon, joka on suuruudeltaan 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 5.5.

Atrian kurssi tippui huhtikuussa 11,44 eurosta 10,78 euroon.

Anoralta ja Raisiolta nimitysuutisia

Loppukuusta Anoran kasvujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Mikkel Pilemand. Pilemand on aikaisemmin työskennellyt myyntijohtajana Tanskan suurimmassa verkkokaupassa, minkä lisäksi hänellä on kansainvälistä kokemusta suurista kuluttajatuoteyhtiöistä.

Anoran yhtiökokous vahvisti kahdessa erässä maksettavan osingon, jonka suuruus on yhteensä 0,22 euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä 0,11 euroa maksettiin jo huhtikuun puolella.

Q1-raporttinsa yhtiö julkaisee 11.5.

Anoran osakkeen kurssi valui huhtikuussa 5,54 eurosta 5,30 euroon.

HKScanin yhtiökokous puolestaan vahvisti odotetusti, ettei tänä vuonna makseta lainkaan osinkoja.

Q1-raporttinsa yhtiö julkaisee 10.5.

HKScanin osakkeen kurssi elpyi huhtikuussa 0,78 eurosta 0,80 euroon.

Huhtikuun puolivälissä Raisio kertoi useammasta muutoksesta johtoryhmässään. KTM Annika Boström-Kumlin on nimitetty markkinointijohtajaksi, ja hänen vastuulleen tulee Raision brändien markkinointi ja konsernin viestintä.

KTM Mikko Lindqvist on nimitetty myyntijohtajaksi. Hän tulee vastaamaan Raisio-konsernin myynneistä.

Kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitetty M.A., M.Sc. Olavi Erkinjuntti jatkaa strategian nopeutettuun toteuttamiseen tähtäävän ohjelman johtamista. Lisäksi hän ottaa vastuulleen yhtiön henkilöstöhallinnon.

Jo maaliskuun puolella kerrottiin elintarviketieteiden tohtori Reetta Kivelän nimityksestä Raisio-konsernin innovaatiojohtajaksi.

Raision yhtiökokous vahvisti 0,14 euron osakekohtaisen osingon, joka maksetaan 3.5.

Q1-raporttinsa yhtiö julkaisee 3.5.

Raision kurssi heikkeni huhtikuussa 2,51 eurosta 2,28 euroon.

 

Huhtikuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo laski maaliskuun lopun 2509 eurosta 2331 euroon. Huhtikuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvon osalta yli 750 euroa tappiolla. Lisäksi tilillä oli uusia osinkoja noin 25 euroa.

 

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole. Osinkotuotot on laskettu vain kuluneelta vuodelta veronpidätyksen jälkeisen osinkosumman mukaan. Tuotoissa ovat mukana vain ne osingot, jotka on ehditty maksaa kuluneen kuukauden loppuun mennessä.