Osingot kiikarissa

Maaliskuu nosti kaikkia niitä salkkumme osakkeita, joista on tälle keväälle luvassa osinkoa. Varsinaisesta kurssikäänteestä ei uskallakaan vielä puhua, sillä nousun taustalla lienevät enemmänkin osinkohaukkojen ostot. Huhti- ja toukokuussa luvassa on kuitenkin ihan mukavat osingot.

Osinkokevään edetessä Apetit on noussut selvästi salkkumme parhaiten pärjänneeksi sijoitukseksi. Tuotto ilman viime ja tämän vuoden osinkoja on jo niukasti kaksinumeroinen. Loput salkkuyhtiöistämme ovat edelleen miinuksella: Atria hieman, Anora ja Raisio reilummin ja HKScan todella paljon.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

Maaliskuussa salkkuyhtiömme julkaisivat muun muassa vuoden 2023 vuosikertomukset ja vastuullisuusraportit. Ne eivät Anoraa lukuun ottamatta tuoneet enää muutoksia vuosiraporttien talouslukuihin. Osinkojen maksu kuitenkin lähestyy, mikä tyypillisesti vilkastuttaa kauppaa.

Salkkumme osingonmaksajien hienoista nousua siivitti varmasti myös Kauppalehden loppukuun artikkeli, jossa mainittiin tämän vuoden hyvinä osingonmaksajina Apetit, Atria ja Raisio. Yhtiöiden osinkoihin pääsee kiinni vielä huhtikuussa. Tyypillisestihän osinkojunaan ehtii mukaan viimeistään yhtiökokouspäivänä, jota seuraavana päivä osinko irtoaa. Irtoamispäivänä ostetulle osakkeelle ei saa enää osinkoa.

Maaliskuun alkupuolella Anora ilmoitti, että KTM Stein Eriksen on nimitetty Anora Groupin talousjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi elokuusta 2024 alkaen. Eriksen on aiemmin toiminut johtajana norjalaisessa XXL ASA:ssa. Tätä ennen hän on tehnyt pitkän uran Orklalla.

Vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä Anora ilmoitti korjauksesta tilinpäätöstiedotteen tilintarkastamattomiin Q4-lukuihin. Tilintarkastettu tilinpäätös sisältää 1,1 miljoonan euron korjauksen verrattuna tilintarkastamattomiin tilinpäätöstietoihin. Korjaus alentaa Q4/2023-liikevaihtoa ja -tulosta, mutta yhtiö kuvaa korjauksen merkitystä vähäiseksi.

Vähennyksiä päästöihin

Vuoden 2023 vastuullisuusraportissaan Anora kertoi askeleista kohti hiilineutraalia tuotantoa. Vuonna 2023 yhtiö vähensi Scope 1- ja 2-päästöluokkien fossiilisia päästöjä 21 prosentilla edellisvuodesta. Koskenkorvan tislaamo muun muassa siirtyi kokonaisuudessaan uusiutuvaan sähköön.

Anora pitää yhtiökokouksensa 17.4.

Anoran kurssi elpyi maaliskuussa 4,91 eurosta 5,36 euroon.

Maaliskuussa Apetit jatkoi omien osakkeidensa ostoja.

Apetit pitää yhtiökokouksensa 10.4.

Apetitin kurssi kipusi maaliskuun aikana 13,05 eurosta 13,70 euroon.

Atria kertoi maaliskuussa olevansa edelläkävijä kansallisessa naudan hiilijalanjälkilaskennassa. Valion kanssa rakennettu lihanauta- ja emolehmätiloille soveltuvan Carbo-ympäristölaskuri tuodaan kaikkien Atrian sopimustuotantotilojen käyttöön. Laskurin avulla Atrian 1 200 naudanlihan tuotantoon erikoistunutta sopimustilaa voivat laskea ilmastovaikutuksensa sekä selvittää tehokkaimmat toimet niiden pienentämiseksi. Tähänastisten laskentojen perusteella atrialaisen suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälki on 52 prosenttia kansainvälistä keskiarvoa pienempi.

Atria pitää yhtiökokouksensa 23.4.

Atrian kurssi nousi maaliskuussa 9,39 eurosta 9,70 euroon.

Useampia henkilövaihdoksia

Maaliskuun alkupuolella HKScan kertoi käyvänsä alustavia neuvotteluja Tanskan liiketoimintayksikön myynnistä. Neuvottelut liittyvät HKScanin konsernirakenteen arviointiin ja taseen vahvistamispyrkimyksiin. Yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoi neuvotteluja tai niiden sisältöä tarkemmin.

Maaliskuun alussa HKScan tiedotti talousjohtajansa irtisanoutumisesta. Loppukuusta puolestaan kerrottiin, että KTK Mika Tilli on nimitetty heinäkuun alusta alkaen HKScanin uudeksi talousjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Ennen HKScania Tilli on toiminut johtotehtävissä Sinebrychoffilla.

Loppukuusta HKScanin myös tiedotti, että Ruotsin liiketoimintojen myynnin toteuduttua Ruotsin liiketoiminnasta vastaava johtaja Lars Appelqvist on siirtynyt pois HKScanilta. Appelqvist jatkaa yhtiön uuden omistajan palveluksessa.

HKScan pitää yhtiökokouksensa 18.4.

HKScanin kurssi valui maaliskuussa 0,70 eurosta 0,68 euroon.

Maaliskuun puolivälissä Raisio kertoi nimittäneensä uudeksi toimitusjohtajakseen KTM Pasi Flinkmanin kesäkuun puolivälistä alkaen. Flinkman siirtyy yhtiöön Orkla Suomen toimitusjohtajan tehtävästä. Hänellä kerrotaan olevan vahva kokemus toimialasta sekä kansainvälistä kokemusta Kiinasta, Alankomaista ja Baltiasta.

Loppukuusta Raision osakkeilla tehtiin poikkeuksellisen suuri kertakauppaa, jossa omistajaa vaihtoi 800 000 osaketta noin 1,5 miljoonan euron kokonaishintaan.

Raisio pitää yhtiökokouksensa 9.4.

Raision kurssi toipui maaliskuussa 1,93 eurosta 2,05 euroon.

Maaliskuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo nousi helmikuun lopun 2172 eurosta 2278 euroon. Maaliskuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvon osalta reilut 800 euroa tappiolla. Tilillä on vuonna 2023 maksettuja osinkoja hieman yli 85 euroa.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot, muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole.