Klikkaa itsesi suomalaisten biokaasulaitosten kartalle

Löytyykö lähistöltä kierrätyslannoitteita?

Oheinen kartta näyttää kaikkien Suomessa toimivien, suunnitteilla ja rakenteilla olevien biokaasulaitosten nimet, osoitteet ja yhteystiedot. Osasta laitoksia on mahdollista saada kierrätyslannoitteita joko mädätysjäännöksenä tai edelleen kompostoituna. Joidenkin laitosten kierrätyslannoitteeksi soveltuvat tuotteet päätyvät edelleen kaatopaikoille tai maisemointiin. Maatilamittakaavan laitoksista saatava tavara päätyy useimmiten omille pelloille. Vie kohdistin merkin päälle ja klikkaa lisätietoja.

Biokaasulaitokset

Käytännön Maamies -lehden kokoama karttadata Suomessa suunnitteilla ja käytössä olevista biokaasulaitoksista sekä niistä peräsin olevista kierrätyslannoitteista.