Säilörehun tuotantokustannus kuriin

Säilörehun laatu ja sen tuotantokustannus ovat avaintekijöitä kannattavassa maidontuotannossa. Rehun laadusta ei saa tinkiä, mutta rehun hinnasta kyllä. Säilörehukustannuksen alentaminen on vaikeaa, ellei rehuntuotannon kustannusrakennetta koskaan selvitetä.

uottaja ei voi vaikuttaa maidon hintaan, joten kustannusten karsinta on ainoa keino ylläpitää kannattavuus tiukkenevassa markkinatilanteessa. Näistä kustannuksista rehut ovat yksi merkittävä menoerä. Viljan hinta muodostuu markkinoilla ja sen kustannukseen viljelijä voi vaikuttaa vain oman tuotantonsa osalta. Säilörehu tuotetaan tilalla ja sen hintarakenne on viljelijän omien valintojen tulos.

Vanhan totuuden mukaan voit parantaa sitä, mitä voit mitata. Säilörehun tuotantokustannuksen yhteydessä mittaus tarkoittaa euromääräisten kulujen ja sadon määritystä. Kustannuksen yksikkö on senttiä per kuiva-ainekilo (snt/kgka).

Tuotantokustannuksen laskeminen on ensimmäisellä laskentakerralla aikaa ja tarkkuutta vaativa tehtävä. Laskelmaa varten tarvitaan tiedot rehunteossa käytetystä konekannasta, työnkäytöstä, muuttuvista kustannuksista ja pellon arvosta.

Laskelma on helppo päivittää, kunhan perusasiat on ensin kunnolla selvitetty.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Auvo Sairanen, Luke
Kuva: Sari Kajava