Västankvarnin tilalla hyvät puitteet Peltopäivälle

Västankvarnin tila on perinteikäs tutkimus- ja opetustila Inkoossa, 60 kilometriä Helsingistä länteen. Maatalousopetus tilalla aloitettiin jo 1800-luvun lopussa. Viime vuosina kasvinviljelyyn liittyvä koetoiminta on kehittynyt voimakkaasti. Nylands Svenska Lantbrukssällskap ylläpitää Västankvarnin tilalla koeasemaa, jossa suoritetaan koe- ja kehitystoimintaa tuhansilla koeruuduilla eri yhteistyökumppanien kanssa. Koeruutuihin voi tutustua Peltopäivässä 6. heinäkuuta.

Västankvarn tekee myös yhteistyötä ammattikorkeakoulu Novian luonnonvaraopetusohjelmien kanssa. Opiskelijat suorittavat erilaisia kenttäkursseja ja käytännön harjoittelua tilalla.

Koetoiminnan ja opetuksen ohella tilalla on kasvinviljelyä, maidontuotantoa ja metsätaloutta. Lisäksi Västankvarnissa järjestetään erilaisia leirejä ja tila vuokraa myös asuntoja.

Maidontuotanto ohjaa kasvivuorottelua

Maidontuotanto on tärkeä osa Västankvarnin toimintaa. ”Vuoden 2014 lopulla otettiin käyttöön nykyaikainen pihattonavetta, jossa on kaksi lypsyrobottia”, kertoo toimitusjohtaja Mikael Jern.

Navetta on suunniteltu 120 lehmälle. Ruokinnassa käytetään seosrehua, joka jaetaan ruokintapöydälle rehuvaunua käyttäen. Lehmät ovat ayrshire- sekä holsteinrotuisia.

Kasvinviljely on aina ollut tärkeässä asemassa tilan toiminnassa. ”Koska kyseessä on maitotila, kasvinvuorottelu on monipuolinen ja nurmikasvien osuus merkittävä”, Jern kertoo.

250 hehtaarin peltopinta-alasta noin 100 hehtaaria on monivuotista nurmea, jolta pääasiallisesti tehdään säilörehu. Tämän lisäksi tilalla viljellään ohraa, vehnää, ruista, kauraa sekä öljykasveja. Viljelykokeiden tuhannet koeruudut täyttävät myös osan pelloista.

Tilan 250 peltohehtaarista noin 50 hehtaaria on vuokrapeltoja. Tämän lisäksi tilalla on noin 20 hehtaaria laitumia sekä perinnemaisemia.

Tilan metsiä hyödynnetään monipuolisesti

Västankvarnin omistuksessa on noin 360 hehtaaria metsää tilakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Metsät ovat hyväpuustoisia ja noin 75 prosenttia metsämaasta on lehtometsää sekä tuoretta kangasmetsää. ”Metsänhoidossa otetaan myös huomioon ympäristön luonnollisen arvon rikastuttaminen, kulttuurimaisemat sekä riistanhoito”, Jern toteaa.

Metsien käyttö on muutakin kuin puutavaran myyntiä. ”Oman tilan puutavaraa käytetään tilan lämmitykseen hakkeen avulla sekä pienmuotoiseen puunjalostukseen. Metsiämme käytetään laajasti myös erilaisiin koulutuksiin ja kursseihin muun muassa yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian kanssa sekä myös koiraleiritoimintamme puitteissa.”

www.vastankvarn.fi
www.peltopaiva.fi
www.faltdag.fi

Västankvarnin robottinavettaan voi tutustua Peltopäivän aikana. Maamiesseuran ylläpitämä maatalousmuseo pitää myös ovensa auki.