Vapaana porsiminen ja imettäminen lisää hyvinvointia

Uuden eläinten hyvinvointilain yhtenä tavoitteena on parantaa porsivien emakoiden hyvinvointia ja kannustaa tiloja siirtymään vapaaporsitukseen. Myös Farmi Rantanen Oy:n tilalla Pöytyän Kumilassa ollaan siirtymässä perinteisestä häkkiporsituksesta vapaaporsitukseen. Uuden 240-paikkaisen vapaaporsitussikalan on tarkoitus valmistua vielä tämän vuoden puolella ja ensimmäiset emakot siirtyvät vanhemman emakkosikalan puolelta uuteen joulukuussa.

Uudessa eläinten hyvinvointilaissa sikatilojen siirtymistä vapaaporsitukseen esitetään tuettavaksi vapaaehtoisin toimin korottamalla investointiavustuksia sekä vapaaporsituksesta maksettavaa hyvinvointikorvausta. Huomattavaa on, että hyvinvointikorvausta voitaisiin jatkossa maksaa myös osalle tilan eläimistä, joka madaltaa kynnystä aloittaa vapaaporsituksen kokeilua useammalla tilalla. Lakiesitys jätettiin eduskunnan käsiteltäväksi syyskuun lopulla ja uuden eläinten hyvinvointilain pitäisi astua voimaan vuoden 2021 alusta.

Vapaaporsitus kiinnostaa tiloja, sillä vapaaporsituksen piirissä on arviolta jo noin kymmenen prosenttia Suomen emakoista. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteen, johon kuuluu vapaaporsitus, valitsi tänä vuonna reilu 80 tilaa.

Emakon liikkumisesta monia hyötyjä

Suurin osa Euroopan emakoista porsii häkeissä, mutta esimerkiksi Ruotsissa häkkiporsitus on jo kielletty. Muuallakin Euroopassa vapaaporsitus on lyhyessä ajassa lisääntynyt ja myös Suomessa vapaaporsitus kiinnostaa.

Vapaaporsitussikalan rakentamiseen Farmi Rantasen sikatilalla kannusti halu parantaa emakoiden hyvinvointia. ”Eläinten hyvinvointi on meille tärkeää”, Sofia ja Pertti Rantanen toteavat yhteen ääneen.

Farmi Rantanen Oy:n vapaaporsitussikalan rakentaminen käynnistyi tämän vuoden huhtikuun lopulla. Rakennuksen suunnitteli Satakunnan M-Rakennustoimisto Oy:n suunnittelija Pekka Koskinen. Toiminnallisen suunnitelman laati Kimmo Haapanen

HKScanilta. ”Maanajossa ja pohjatöissä oltiin itse mukana, mutta varsinaisesta rakennusurakasta vastasi loimaalainen Metsämaan Metalli Oy.”

Sikala on noin 33 metriä leveä ja 69 metriä pitkä. Harjakorkeus on 6,3 metriä ja rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 2 200 neliötä. Sikalalaajennuksessa on 12 osastoa, joissa jokaisessa on 20 porsituskarsinaa. Osastossa on kaksi hoitokäytävää ja hoitokäytäviltä ovet pääkäytävälle sekä ulos. Jokaisessa osastossa on neljä kaksinkertaista ikkunaa. Sähkövalaistus on hoidettu led-lampuin.

Nykyinen tilavaatimus tavallisessa porsituskarsinassa on 4,5 neliötä emakkoa ja pahnuetta kohden, vapaaporsituskarsinassa vastaavasti kuusi neliötä. ”Meillä karsinatilaa on 6,5 neliötä”, Pertti Rantanen kertoo.

Karsinan leveys on 2,2 metriä ja pituus noin kolme metriä. Porsitushäkin leveys on kiinni ollessaan 85 senttiä ja pituus 240 senttiä eli vastaa kooltaan ”tavallista” porsitushäkkiä.

Vapaaporsituskarsinassa emakko pääsee liikkumaan enemmän, joka lisää emakon aktiivisuutta ja ruokahalua sekä edesauttaa porsimista. Kun emakon ruokahalu säilyy hyvänä, se ei laihdu imetyksen aikana ja maitotuotos säilyy hyvänä.

Emakon hyvä kunto ja liikkuvuus ovat olennaisia myös lapa-avanteiden ennaltaehkäisyssä. Kun emakko pääsee liikkumaan porsimisen jälkeen, vaikuttaa se positiivisesti myös maidontuotantoon sekä maidon laatuun.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Anne Nieminen