TTS-Manageriin laajennus kotieläintöihin

TTS-Manager on helppokäyttöinen nettiohjelma maatilan töiden suunnitteluun sekä työmäärän ja työstä aiheutuvien kustannusten laskentaan. Tänä keväänä ohjelman sisältö laajeni kasvinviljelystä kotieläinten hoitotöihin. KM- ja KMVET-lehden kestotilaajat saavat Työtehoseuran kehittämät TTS-Manager- ja TTS-Kone-ohjelmat henkilökohtaiseen käyttöönsä lehden kestotilaajasivuilta.

TTS-Manager on maatilan töiden suunnitteluun sekä työmäärän ja työstä aiheutuvien kustannusten laskentaan kehitetty monipuolinen nettiohjelma. Ohjelmaan kannattaa käydä tutustumassa ja ottaa se aktiivikäyttöön lehden kestotilaajasivuilta löytyvästä linkistä.

TTS-Managerilla voi vertailla eri viljelykasvien ja kotieläinten tuotannon laajuuden ja töissä käytettävien koneiden ja menetelmien sekä kasvinviljelyssä peltolohkojen etäisyyksien vaikutusta työnmenekkiin, työn tuottavuuteen ja työstä aiheutuviin kustannuksiin. Työnmenekkien laskenta perustuu Työtehoseuran tekemien työntutkimusten tuloksiin ja käyttäjän syöttämiin tilakohtaisiin lähtötietoihin. Mukana ovat kaikki tärkeimmät viljelykasvit ja kotieläimet. Ohjelmassa käydään läpi kasvi- ja eläinkohtaiset tuotantotyöt ja valitaan niihin menetelmät, koneet, ajonopeudet ja muita työnmenekkiin vaikuttavia tietoja.

Kasvinviljelyn logistiikan optimointiin

Ohjelman käyttö aloitetaan perustamalla maatila ohjelmaan. Kasvinviljelyn lähtötiedot on helpointa tuoda ohjelmaan VIPU-palvelusta ladattavan lohkotiedoston avulla. TTS-Manager näyttää tilan lohkot kartalla ja laskee Googlen avustamana jokaisen lohkon maantie-etäisyyden talouskeskuksesta. Myös tiedot lohkojen pinta-aloista ja viljelykasveista tulevat saman tiedoston mukana suoraan ohjelmaan.

Maatilan varastopaikat voi lisätä osoittamalla karttaan ja valita mihin varastoon miltäkin lohkolta sato kuljetetaan. Tällöin ohjelma laskee lohkoittain sadon kuljetuksen työnmenekin kuljetusmatkojen, ajonopeuden, kuormakoon ja sadon määrän mukaan. Ohjelma onkin kätevä työkalu muun muassa varastojen sijainnin suunnitteluun ja kasvinviljelyn logistiikan optimointiin.

TTS-Manager sisältää kasvinviljelyn työnmenekkilaskelmat viljoille, öljykasveille, härkäpavulle, herneelle, kuminalle, rehumaissille, perunalle, sokerijuurikkaalle sekä nurmikasveista erikseen säilörehulle, heinälle ja laitumelle. Tietyillä kasveilla voi valita vaihtoehtoisia tuotantotapoja, kuten esimerkiksi viljoilla ja härkäpavulla korjuu puimalla tai säilörehuna.

Laskelmien pohjalta ohjelma esittää tulokset kasvikohtaisista työnmenekeistä, työn tuottavuudesta, työ- ja konekustannuksista, koneiden käyttömääristä sekä konetyön CO2-päästöistä tuotettua satotonnia kohti.

TTS-Managerin tulostaulukoista saa monipuolista tietoa työnkäytöstä, työn tuottavuudesta ja kustannuksista maatilan strategiseen suunnitteluun ja tuotannon kehittämiseen.

Kotieläinten hoidon työnmenekit

TTS-Manager sisältää työnmenekkilaskelmat naudoista lypsylehmien, emolehmien ja lihanautojen hoitoon ja sikapuolella porsas- ja sianlihantuotantoon.

Lypsykarjan hoidon työnmenekkilaskelmat tehdään erikseen lehmille, nuorkarjalle ja vasikoille. Lähtötietoina laskelmiin syötetään eläinten lukumäärät ja tuotostiedot ja laskelmissa käsitellään eläinryhmittäin hoitotyöt ja valitaan niissä käytetyt menetelmät ja koneet sekä syötetään tiedot muun muassa rehumääristä, töiden toistuvuudesta ja muista työnmenekkiin vaikuttavista tekijöistä.

Laskelmien pohjalta ohjelma esittää tulokset eläinkohtaisista työnmenekeistä vuorokautta ja vuotta kohti, työn tuottavuudesta sekä työ- ja konekustannuksista.

Työkaluksi tuotannon suunnitteluun

Tulostaulukoista saa monipuolista tietoa työnkäytöstä, työn tuottavuudesta ja kustannuksista maatilan strategiseen suunnitteluun ja tuotannon kehittämiseen. Esimerkiksi laajennusinvestointia suunniteltaessa ohjelmalla on helppo tarkastella eläinmäärän lisäyksen tai lisäpellon hankinnan vaikutuksia työmäärään ja -kustannuksiin. Lisäpellot voi piirtää suoraan karttapohjaan, jolloin ohjelma laskee niiden pinta-alan ja maantie-etäisyyden talouskeskuksesta. Ohjelmalla voi myös tarkastella töiden ulkoistamisen tai palkatun työvoiman käytön vaikutuksia kasvi- ja eläinkohtaisiin työkustannuksiin.

TTS-ohjelmien käyttöönotto on helppoa. KM-lehden kestotilaajasivuilta pääsee linkistä ohjelmaan ja sen saa heti käyttöön ilman erillistä kirjautumista. TTS-Managerin etusivulta löytyy painikkeen takaa pikaopas, jolla pääsee ohjelmassa alkuun ja perusteellisemmat käyttöohjeet löytyvät pdf-tiedostosta. Lisäksi ohjelman eri käyttötilanteisiin on laadittu TTS:n YouTube-kanavalle opasvideoita, joihin linkit löytyvät ohjelmasta. ◻

TTS-Managerin tulostaulukoista saa monipuolista tietoa työnkäytöstä, työn tuottavuudesta ja kustannuksista maatilan strategiseen suunnitteluun ja tuotannon kehittämiseen.

Muut kuin KM-lehden kestotilaajat saavat Työtehoseuran ohjelmat helposti omaan käyttöönsä tilaamalla niiden

maksullisen käyttöoikeuden netistä osoitteista:

https://ttsmanager.tts.fi ja https://ttskone.tts.fi

Oppilaitoksiin ja muihin organisaatioihin räätälöidään sopiva ohjelmaratkaisu tapauskohtaisesti.

 

TTS-Kone urakointityön hinnoitteluun

TTS-Kone on Työtehoseuran kehittämä ja ylläpitämä helppokäyttöinen nettiohjelma, jolla voi laskea traktorin ja eri työkoneiden yksikkökustannuksia ja hinnoitella omia urakointitöitä. Ohjelma sisältää myös konekohtaisen sähköisen huoltokirjan, johon voi kirjata huollot ja korjaukset sekä seurata koneen toteutuneita kunnossapitokustannuksia.

Tämän vuoden ohjelmaversiossa on yli 280 esimerkkilaskelmaa, joiden pohjalta omien koneiden kustannuslaskelmien teko ja tallennus käy kätevästi. Laskelmapohjia löytyy eri teholuokan traktoreille, leikkuupuimureille ja lukuisille työkoneille. Koneiden hankintahinnat ja muut kustannuslaskennan lähtötiedot on päivitetty vastaamaan tämän kevään hintatasoa.

Uusina esimerkkilaskelmina ohjelmaan on lisätty entistä leveämpiä muokkareita, murskaimia ja karhottimia. Ohjelmasta löytyvät myös TTS:n viimeisimmän urakointihintakyselyn tulokset toteutuneista urakointihinnoista.