Säästöjä vuokraamalla?

Traktorit ja muut uudet maatalouskoneet tuntuvat hankintahinnaltaan usein järjettömän kalliilta. Maatiloilla raha on usein tiukassa ja toimintaa rahoittavat laitokset asettavat investointihaluille helposti rajoitteita. Näistä syistä esimerkiksi leasingrahoituksen käyttö ja koneiden vuokraaminen vain sesonkien ajaksi onkin tullut yhä tavallisemmaksi.

Koneiden vuokrausliiketoiminnassa on kaksi kilpailevaa intressiä: vuokranantaja yrittää tehdä vuokraamallaan koneella voitollista liiketoimintaa ja koneen vuokraaja taas saada sen käyttöönsä selvästi halvemmalla kuin ostamalla koneen omaksi. Periaatteessa jommankumman pitäisi siis voittaa ja toisen hävitä. Vai voisiko lopputuloksena olla win-win-tilanne?

Maatilan tuotantosuunnasta riippumatta työkoneiden käyttösesonki on lyhyt. Karjatiloilla esimerkiksi seosrehuvaunu ja ruokintaan liittyvä traktorikalusto liikkuvat päivittäin vuoden ympäri, mutta peltotöihin tarkoitettu konekanta vain sesonkina. Ajatus koneiden vuokraamisesta vain sesonkien ajaksi tuntuukin siis huomattavan järkevältä.

Varsinkin suurilla kasvinviljelytiloilla voi olla tarvetta tehokkaammalle, 200 kW:n muokkaustraktorille kuukaudeksi keväällä ja pariksi kuukaudeksi syksyllä siten, että mittariin kertyy tunteja vuodessa vain muutama sata. Traktorin käyttöaste on siis positiivisimmankin kaavan mukaan laskien pieni. Jos uuden, suurempaa kokoluokkaa edustavan traktorin hankintahinta on noin 200 000 euroa, on selvää, että sen vuotuiset kiinteät kustannukset ovat väistämättä korkeat, helposti puhutaan yli 20 000 eurosta tai enemmästäkin.

Mihin vuokrakuluja verrataan

Esimerkki 200 000 euron traktorista muutaman sadan käyttötunnin vuotuiseen työkuormaan nähden voi tuntua liioittelulta. Eikö halvempaakin kalustoa ole tarjolla esimerkiksi käytettynä? Hyvä vaihtoehto voi löytyä käytettyjen traktoreiden joukosta vaikkapa kolmasosalla uuden hinnasta, jolloin kiinteät kustannuksetkin putoavat kolmasosaan.

Samalla kuitenkin myös riskit teknisten vaurioiden ja muista ylimääräisistä kuluista todennäköisesti kasvavat ja huonolla tuurilla rahaa palaa siinä missä uuden traktorin kanssa operoitaessakin. Sesonkina traktorin pitäisi pystyä myös olemaan töissä eikä pajalla, vaikka sen saisi kuinka edullisesti.

Lisäksi traktoreiden ja työkoneiden ominaisuudet ja vaatimukset kehittyvät sitä vauhtia, ettei esimerkiksi kylvökoneen vetäminen välttämättä onnistu millä tahansa vanhalla traktorilla. Sama pätee suureen osaan rehunkorjuukalustoa.

Yksi nykyisin suosittu vaihtoehto koneinvestointien hoitamiseen on leasingrahoituksen käyttäminen, jolloin varsinaista omistussuhdetta ei synny lainkaan. Leasingrahoitus ei kuitenkaan muuta kokonaistilannetta, sillä siinäkin traktorin ostaja sitoutuu hankintaansa koko vuodeksi ja yleensä samalla myös useammaksi vuodeksi.

Kuukausierät pyörivät myös talvella, vaikka traktori olisi töissä vain kesällä. Leasingerän maksaa varmasti mielellään toukokuussa, kun traktori on työmaalla, mutta helmikuun erän maksamiseen voi olla vaikeampi motivoitua.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Juho-Antti Junno