Puimuritaulukko jatkossa verkkosivuilla

KM:n traktorivertailun rinnalle tulee tästä syksystä lähtien uusi palvelu, jossa voi verrata rinnakkain eri puimurimerkkejä ja -malleja. Samalla KM lopettaa puimuri- ja traktoritaulukkojen julkaiseminen lehdessä. Puimurivertailua parannetaan jatkossa myös lisäämällä havainnekuvia puimureiden rakenteista, erityisesti puintikoneistoista sekä keräämällä vanhoja puimurijuttuja vertailusivuston yhteyteen.

Uusien puimureiden teknisiä tietoja voi jatkossa vertailla KM:n verkkosivuilla muun muassa merkin, hinnan ja puintitekniikan avulla.

KM:n puimuritaulukkoa on julkaistu jo vuodesta 1996, mutta tästä vuodesta lähtien taulukkoa ei julkaista enää lehdessä, vaan ainoastaan KM:n verkkosivuilla. Sama linjaus koskee myös KM:n traktoritaulukkoa eli 2023 kevään traktoriteemanumerossa ei ole teknisiä tietoja taulukkomuodossa, vaan ainoastaan verkkopalvelussa.

HUOM! Teknisten ongelmien vuoksi puimuritaulukosta ja -vertailusta on nähtävillä vasta perusversio. Tarkennettu haku ei vielä toimi, mutta listalta voi valita koneita vertailuun.
Toimitus pahoittelee viivästystä.

”Paperin hinnan ja postin jakelukustannusten voimakas nousu ovat toki osasyy muutokseen, mutta pääsyy on lukijakunnan tarpeet”, perustelee päätoimittaja Pentti Törmä.

”Verkossa pystyy toteuttamaan itselleen mielenkiintoisten koneiden vertailun rinnakkain paljon helpommin kuin painetussa lehdessä ja verkkosivuille voidaan koota paljon enemmän tietoa kuin paperilehden taulukkoon.”

Vertailua tekniikalla

Puimurivertailu toimii samalla alustalla kuin KM:n tuttu traktorivertailu.

Koneita voi valita perusvertailussa suoraan pudotusvalikosta ja tarkennetussa haussa koneita voi valita listalle merkin, hinnan ja koneistotyypin perusteella.

Sivustolle lisätään jatkossa valokuvia ja grafiikoita puimureiden teknisistä ratkaisuista, sillä erilaiset esipuintiratkaisut sekä hybridi- ja rumpupuimurimallit lisääntyvät jatkuvasti.

Vanhat taulukot sähköisenä

Mikäli vanhaa lehteä ei ole enää kotona tallella, kestotilaajat pääsevät katsomaan edelleen aiempia taulukkoja, sillä vuosien 2014–2021 puimuritaulukot löytyvät joka vuoden digilehdestä numerosta 11.

Vuosien 2000–2013 puimuritaulukot löytyvät pdf-muodossa KM:n verkkosivujen lehtiarkistosta https://kaytannonmaamies.fi/lehtiarkisto. Käytettyä konetta etsivät voivat siis tarkistaa olennaisimmat tekniset tiedot halutessaan arkistosta.

Vanhojen puimuritaulukoiden liittäminen uuteen vertailupalveluun oli teknisesti liian haastavaa, varsinkin kun teknisten tietojen esitystavat ovat muuttuneet.

2023 mallivuodesta lähtien tavoitteena on vakioida tekniset tiedot, jotta vertailupalveluun kertyy vastaava historiallinen data kuin traktorivertailussa on ollut jo vuodesta 2007 lähtien. ◻