Isoilla traktoreilla vakaa kysyntä

Viime vuonna traktorikauppa oli edelleen hienoisessa laskussa. Rekisteröintien määrä laski 11,4 prosenttia. Keskiteho on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut jatkuvasti, eikä tämäkään vuosi tehnyt poikkeusta. Uusiksi lukemiksi tuli 115 kW, missä on lisäystä edelliseen vuoteen liki 7 kW. Kappalemääräisen myynnin tehojakauma on kymmenessä vuodessa laitettu täysin uusiksi. Yli 100-kilowattisissa on pientä kasvua, mutta asian pihvi on siinä, että alle 100-kilowattisia myytiin 2 652 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2005.

Kaikkiaan rekisteriin tuli 1 727 uutta traktoria. Traktorin määritelmä Käytännön Maamiehessä on aiempaan tapaan yli 38 kW, 1 800 kg ja ulkonäkö traktoria muistuttava. Myös telatraktorit ja runko-ohjattavat kelpaavat, jos sellaisia sattuu tulemaan.

Tämän lisäksi traktoriksi rekisteröitiin 4 890 muunlaista ajoneuvoa, jolloin kokonaismääräksi saadaan 6 617 kpl. Siinäkin oli pitkästä aikaa hiuksenhienoa laskua eli uusien mönkkäreiden määrä lienee saavuttanut lakipisteensä. Kurottimia ja pienkuormaimia rekisteröitiin 113 kpl, mikä vastaa parin edellisen vuoden keskiarvoa. Tilaston on Trafin datasta koonnut Bisnode Finland Oy.

Keskitehon kasvu ei korvaa kappalemäärän laskua

Rekisteritilastosta voi melko helposti kaivella erilaisia trendejä. Pientä epätarkkuutta teholuokittaiseen jaotteluun tuo se, että monitehokoneet merkitään usein rekisteriin sattumanvaraisesti jollakin niiden kahdesta tai kolmesta eri tehoarvosta. Mutta toisaalta, kun hajontaa on, ja mikään näistä tehoarvoista ei ole toistaan oikeampi, saavutetaan tarkastelulla mielestäni silti varsin hyvä tilastollinen merkitsevyys koko traktorimarkkinasta.

Tilastollinen merkitsevyys vaatii kuitenkin muutamien vahvasti tietokantaa vääristävien tehoarvojen oikaisemisen. Tällä hetkellä nimellisteholtaan 37–56 kW:n moottoreidenkin on jo täytettävä päästöluokka stage 3b. Agco Power on kolmisylinterisissä moottoreissaan jo useamman vuoden ajan (KM 2/2012) käyttänyt hyvin alhaista nimellistehon arvoa, jotta se voi edelleen käyttää stage 3a -luokan moottoreita. Valtra A93:ssa se merkitsee arvoa 37 kW, joka on noin 40 kW vähemmän kuin ”normaali” nimellisteho. Tällainen teho voidaan mitata nimelliskierroslukua sopivasti nostamalla. Sinänsä moottorista saadaan käyttöön aivan samat tehot kuin aiemminkin.

Kaikissa tilastollisissa graafeissa nämä nimellistehot on korvattu samalla traktorimallilla aiemmin käytetyllä tehoarvolla. Myös Agco Powerin moottoreita käyttävien Massey Fergusonin ja Fendtin kolmisylinterisiä traktoreita on rekisteröity vastaavanlaisilla tehoarvoilla.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Timo Mikkola