Myllerrys jatkuu kasvinsuojelumarkkinoilla

Kasvinsuojeluainepakkaa on sekoitettu urakalla viimeisen vuoden aikana. Osa tehoaineista ja valmisteista on vaihtanut omistajaa firmojen uudelleenjärjestelyissä. Uusiakin valmisteita on tullut markkinoille.

Osa kasvinsuojeluainevalmistajien välisistä yhdistymisistä on saatu päätökseen, mutta osa on edelleen käynnissä.

Suurin niistä, Bayerin ja Monsanton yhdistyminen, on vielä kesken, eikä sen vaikutukset näy tuotevalikoimassa tai markkinoinnissa.

Amerikassa kilpailuviranomainen edellytti, että Bayer joutuu luopumaan muun muassa Liberty Link -brändistään ja puuvillan ja soijan siemenistään. Ostajaksi tulee BASF, mikäli Bayerin ja Monsanton yhdistyminen toteutuu.

Euroopassa yhdistymisen edellytyksistä keskustellaan parhaillaan komission ja Bayerin kesken.

Yhdistymisen ehdoiksi on jo asetettu Bayerille rapsin siemenistä luopuminen, sillä Bayerin ja Monsanton (DeKalb) yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi.

BASF on aikeissa ostaa myös Bayerin rapsinsiemenliiketoiminnan. BASF onkin tulossa isosti siemenbisnekseen takaisin, mikäli kaupat toteutuvat.

Tällä hetkellä keskustellaan siitä, mitä muita ehtoja yhdistyminen vaatii. Spekulaatioita on käyty esimerkiksi vihannesten siemenistä. Tavoitteena on saada kauppa päätökseen tämän vuoden alkupuolella.

ChemChina osti Syngentan
ChemChinan Syngentan kauppa on valmis. ChemChina omistaa nyt sekä Syngentan että Adaman. Molemmat yritykset kuitenkin jatkavat omilla nimillään ja brändeillään.

Kaupalla oli vaikutuksia yritysten tuotepalettiin, mutta vaikutukset eivät näy Suomen markkinoilla asti.

Suomeen asti näkyviä käytännön vaikutuksia kaupalla on ollut esimerkiksi siinä, että Syngenta ja Adama voivat myydä joitakin toistensa tuotteita kakkosbrändin alla.
Esimerkiksi Suomessa Syngenta myy jatkossa Adaman Agilia nimellä Zetrola. Valmiste tulee Hankkijan valikoimaan.

DuPontin tehoaineet FMC:lle
Myös Dow’n ja DuPontin yhdistyminen on saatu päätökseen, mutta asiakkaille päin yritykset toimivat toistaiseksi omilla nimillään.

Jättiyritys jaetaan todennäköisesti myöhemmin kolmeen, toimialoiltaan erilaiseen yhtiöön. Silloin myös yhtiöiden nimet voivat muuttua.

Kilpailuviranomainen vaati Dow’n ja DuPontin yhdistyessä DuPontia myymään suurimman osan kasvinsuojeluaineista pois.

Ostajaksi löytyi FMC, josta tuli kaupan myötä viidenneksi suurin toimija kasvinsuojeluaineissa.

FMC osti yhdeksän herbisiditehoainetta ja kolme insektisiditehoainetta DuPontilta. Pohjoismaissa DuPontille jäivät vain Acanto, Titus ja Talius.

Kauppaan kuuluivat myös DuPontin tutkimuskeskukset ja suurin osa tuotekehityksestä. Siemenbrändi Pioneer jäi DuPontille.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Annaleena Ylhäinen