Luomuviljan tuotanto kasvaa – kasvaako kysyntä?

Suomen luomuviljamarkkinat ovat olleet varsin vakiintuneet, mutta luomuviljan pinta-alan kasvu luo mahdollisuuksia luomutuotteiden määrän sekä luomuviljan viennin kasvamiselle. Luomukaura on selvästi suosituin luomuvilja ja sen käyttö elintarviketeollisuudessa kasvaa ripeällä tahdilla.

Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmien mukaan luomuviljaa viljeltiin vuonna 2020 noin 80 500 hehtaaria. Luomuviljojen kokonaispinta-ala kasvoi näin ollen yli 20 prosenttia viime vuodesta. Ylivoimaisesti eniten viljelty luomuvilja on yhä kaura. Luomukauraa kylvettiin nyt 40 600 hehtaaria kun vuonna 2019 sitä kylvettiin 32 700 hehtaaria. Muita suosittuja luomuviljoja tänä vuonna ovat kevätvehnä 7 200 hehtaarilla, rehuohra 7 800 hehtaarilla, syysruis 4 400 hehtaarilla sekä mallasohra 3 200 hehtaarin pinta-alalla.

Vuosien 2019 ja 2020 välillä luomuviljojen pinta-aloissa prosentuaalisesti suurimpia muutoksia tapahtui kevätvehnällä sekä mallas- ja rehuohralla. Kevätvehnän pinta-ala kasvoi vuonna 2020 42 prosenttia, rehuohra 35 prosentilla ja mallasohra 88 prosentilla vuotta aikaisempiin kylvöihin verrattuna.

Luomuviljan viljelyn suurimmat keskittymät ovat Varsinais-Suomessa 9 700 ha, Pohjois-Pohjanmaalla 9 300 ha, Uudellamaalla 9 000 ha sekä Etelä-Pohjanmaalla 8 700 ha. Myös Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa päästiin yli 7 000 hehtaarin luomuviljan pinta-aloihin. Kauraa on luomuviljoista kylvetty kaikilla alueilla eniten, mutta toiseksi suosituimman viljan paikasta kilpailevat syys- ja kevätvehnä. C-alueella rehuohra nousi odotetusti yhdeksi suosituimmista luomuviljoista.

Luonnonvarakeskuksen Luomusatotilastojen mukaan vuonna 2019 luomuviljasato oli 143 miljoonaa kiloa. Yli puolet sadosta oli kauraa: 76 miljoonaa kiloa. Ruissato oli 9,9 miljoonaa, rehuohrasato 13,3 miljoonaa, mallasohrasato 5 miljoonaa ja vehnäsato 18,1 miljoonaa kiloa.

Vuoden 2020 luomuviljan pinta-alojen kasvaessa viime vuodesta ja kasvukauden ollessa kohtuullinen, odotettavissa on vähintään yhtä suuri tai jopa suurempi sato kuin viime vuonna.

Luomuviljan näkymät 2020

ProAgrian luomuasiantuntija Pekka Terhemaa kommentoi sadon arvioimisen olevan hyvin haasteellista tänä vuonna. Jälkiversontaa on paljon kuin myös alueellisesti liiallista kuivuutta tai märkyyttä.

”On hyvin vaikea arvioida millainen luomusato on nyt tulossa laadullisesti tai määrällisesti”, Terhemaa kommentoi.

Poikkeuksellinen rikkakasvivuosi tämä kasvukausi ei ole ollut, vaikka välillä on puhuttu ohdakevuodesta. Hikevillä mailla on sateiden seurauksena ollut paljon siemenrikkakasveja, eikä muillakaan maatyypeillä ole päästy rikkakasvien suhteen helpolla.

Terhemaa asuu ja toimii pääasiallisesti Kaakkois-Suomessa. Hän kiitteleekin viljelijävetoisen osuuskunnan Kymen Luomun aktiivista ja markkinalähtöistä luomuviljakauppaa.

”Toiminta on hyvin sopimuskeskeistä ja markkinoiden liikkeitä seurataan tarkkaan.”

Terhemaa arvioi myös muilla alueilla luomuviljelijöiden tekevän ennakoiden hyvin sopimuksia viljan ostajien kanssa.

”Luomuviljapuolelle paikallisten myllyjen merkitys on merkittävämpi kuin tavanomaisella puolella, mutta näiden toimijoiden yhteenlaskettua tarkkaa markkinaosuutta on vaikea arvioida. Tiloilta ulos myydään silti eniten suurille ostajille”, Terhemaa pohdiskelee luomuviljakaupasta.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Hanna Helkkula