Maataloutta salkussa, pörssikurssien symboli laukussa

Kohti parempaa pörssivuotta

Joulukuu sujui osakemarkkinoilla jonkinasteisen toiveikkuuden merkeissä. Etenkin tieto koronarokotusten aloittamisesta heijastui myönteisesti myös salkkumme kurssikehitykseen.

Sekä joulun alla että heti sen jälkeen nähtiin joitain osakekohtaisia hyppäyksellisiä kurssinousuja. Mitään kovin merkittäviä yhtiökohtaisia uutisia ei samoihin aikoihin kuitenkaan tihkunut julki.

Altia ilmoitti joulukuussa sekä Ruotsin että Norjan kilpailuviranomaisten siirtyneen Altian ja Arcusin yhdistymistä koskevassa tarkastuksessa vaiheen II -käsittelyyn. Käytännössä tieto kertoo lähinnä siitä, että yhtiöiden yhdistyminen etenee.

Myös vuoden 2021 aikatauluista saatiin tietoa. Esimerkiksi vuoden 2020 tilinpäätös on tulossa julki helmikuun 25. päivänä, ja varsinaista yhtiökokousta on suunniteltu pidettäväksi 19. maaliskuuta.

Altian osakkeen kurssi nousi joulukuussa 9,89 eurosta 9,98 euroon.

Apetitin pörssitiedottaminen rajoittui joulukuussa sisäpiirikauppoihin. Joukossa oli joitain ostoja, mutta pääosin kyse oli johtohenkilöiden osakepalkkioiden vastaanottamisesta.

Apetitin osakkeen kurssi kipusi joulukuussa 9,84 eurosta 10,70 euroon.

Kinkkuralli jäi väliin

Liha-alan vuoden takainen Kiinan markkinoista johtunut kinkkuralli jäi tänä vuonna toteutumatta. Joulukuussa saatiin kuitenkin muuta myönteistä tietoa alan Kauko-Idän kehitysnäkymistä.

Joulun alla uutisoitiin, että Euroopan unioni on myöntänyt suomalaisille toimijoille lähes kolmen miljoonan euron rahoituksen sian- ja siipikarjanlihan vienninedistämiskampanjaan Kiinan markkinoilla. Hanke toteutetaan Ruokatieto Yhdistys ry:n ja sen kahden jäsenyrityksen, HKScanin ja Atrian yhteistyönä.

Pörssitiedottamisessa Atrian anti jäi joulukuussa melko vähiin. Yhtiö tiedotti ainoastaan avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä vuosille 2021-2023.

Atrian kurssi valui joulukuun aikana 9,96 eurosta 9,85 euroon.

HKScanilta ei saatu joulukuussa lainkaan pörssitiedotteita. Heti joulun jälkeen nähtiin kuitenkin selvä hypähdys yhtiön osakkeen kurssissa.

HKScanin osakekurssi kohosi joulukuun aikana 1,852 eurosta 1,962 euroon.

Raisio voitti oikeudessa

Joulukuussa salkkuyhtiöistämme eniten tiedotettavaa oli Raisiolla. Alkukuusta kerrottiin, että konsernin operaatioista vastaavaksi johtajaksi, Terveelliset ainesosat -liiketoimintayksikön johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty DI Virpi Aaltonen.

Kuun puolivälissä tiedotettiin konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2021−2023. Päivää myöhemmin tuli tieto välimiesoikeudesta saadusta lopullisesta tuomiosta koskien vuoden 2018 lopun kalarehusotkua, jonka seurauksena Venäjä asetti vientikiellon Raisioaquan kalanrehuliiketoiminnalle.

Kielto johtui Raision tavarantoimittajan raaka-aineesta, joka sisälsi muuntogeenistä ainesta. Välimiesoikeuden tuomion perusteella tavarantoimittaja on velvollinen korvaamaan Raisiolle vahingonkorvauksena noin 3 miljoonaa euroa. Korvausten saantiin liittyvän epävarmuuden vuoksi Raisio ei kuitenkaan kirjaa vielä korvaussummaa tuloslaskelmaansa.

Raision kurssi nousi joulukuussa 3,180 eurosta 3,190 euroon.

Joulukuussa KM:n maataloussalkun osakkeiden arvo nousi marraskuun lopun 2576 eurosta 2643 euroon. Kuun lopulla salkkumme oli enää reilut 400 euroa tappiolla. Lisäksi osingoista kertynyttä sijoittamatonta pääomaa oli käytettävissä 70 euroa.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.


Joulukuu oli toivoa täynnä. Vaikka yhtiöiden loppuvuoden raportit näyttivätkin monilta osin lupaavilta, kurssinousujen tärkeimmäksi moottoriksi voi silti nimetä käynnistyneet koronarokotukset. Salkkumme osakkeista ainoastaan Atrian kurssi pakitti, ja senkin kohdalla muutos pysyi vielä kohtuudellisen päivävaihtelun rajoissa.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com


KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään aiemmin uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei siis ole.

Osinkotuotot on laskettu kuluneelta vuodelta veronpidätyksen jälkeisen osinkosumman mukaan.