Virossa viljakaupoilla

Viron viljakaupassa oli ihan sama tilanne kuin Suomessakin, kunnes viljelijät ryhtyivät itse viemään viljaa ulos maasta ja kauppatapa muuttui. Vehnän ja ohran hinnat olivat viime markkinakauden aikana selkeästi Suomea kalliimmat. Eteläsuomalaisten viljelijöiden kannatti myydä ohransa ja vehnänsä Viroon.

Joka päivä kello kaksi julkaisemme uudet hinnat, Baltic Agron kehitysjohtaja Margus Ameerikas näyttää älypuhelimestaan.

”Lähetämme tekstiviestin noin 200–300 viljelijälle. Viestissä on päivän hinta kullekin viljalle. Viljelijöillä on kaksi tuntia aikaa käydä kauppaa.”

Kaupat voi lyödä lukkoon haluamastaan määrästä ja laadusta lähettämällä vastaustekstiviestin Baltic Agroon. Se on lainvoimainen kauppasopimus. Hinnat löytyvät myös verkkosivuilta.

”Neljältä keräämme päivän kaupat ja suojaamme ne pörssissä. Päivän hintatarjous perustuu aina pörssihintaan.”

Ameerikaksen mukaan tällainen viljakauppa on Baltic Agrolle jokseenkin riskitöntä, mutta toisaalta sillä ei tehdä valtavia voittojakaan. Mutta kauppa käy ja vilja liikkuu.

Pienin sopimusmäärä on 25 tonnia. Sopimukseen kuuluu myös laatu. Haastatteluhetkellä heinäkuussa kauppaa käytiin tämän syksyn sadosta.

Leipävehnäkategorioita on viisi. Jos lopullinen sato ei vastaa sovittua laatua, hinta muuttuu. Paremmasta laadusta saa suurempaa hintaa, heikommasta pienempää.

Kevili muutti kauppatavan

Baltic Agro on Danish Agron omistama maatalouskauppa aivan kuten Hankkijakin.

Baltic Agro on Ameerikaksen mukaan Viron suurin toimija vilja- ja maatalouskaupassa. Siinäkin se muistuttaa Hankkijaa.

Muita suuria viljakaupassa ovat tanskalaisen DLG:n omistama Scandagra (aiemmin Farm Plant Eesti), Oilseeds Trade, Tarton mylly (Tartu Mill), suomalainen Avena Nordic Grain ja viljelijöiden omistama Kevili.

”Kevilin ansiosta viljamarkkinoille tuli kunnollista kilpailua ja hinnat nousivat”, kertoo Virossa viljaa viljelevä Karl Åberg.

Kevili on viljan- ja öljykasvinviljelijöiden osuuskunta, joka myy viljaa ja ostaa tuotantopanoksia yhdessä.

Åbergin mukaan Virossa oli vielä viisi-kuusi vuotta sitten sama tilanne kuin Suomessakin eli viljan hinnat olivat polkumyyntitasoa. Edes jalostava teollisuus ei maksanut kunnolla.

”Mutta kun Kevili vei suuren potin leipäviljaa ulos maasta, suostui Tarton mylly maksamaan samaa hintaa kuin sai viennistä. Silloin kotimaan hinnat nousivat ja viljakaupassa alkoi tapahtua.”

Virossa siirryttiin aiempaa aktiivisempaan viljakauppaan. Jalostavaa teollisuutta ei ole paljon, mutta myös vientikaupoista tuli kilpailua, ja kauppaa ryhdyttiin käymään tosissaan. Hinnat vaihtuivat tiuhaan ja useimmat ilmoittavat ne joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Kevili on hintojen vahtikoira

Kevili perustettiin jo vuonna 2005, mutta kunnolla se pääsi vauhtiin vähän myöhemmin. Ensimmäinen viljalaiva vietiin vuonna 2008 Saksaan.

Perustajajäseniä oli viisitoista ja näkyvin heistä on hallituksen puheenjohtaja Jaak Läänemets.

Kevilin yhtenä tavoitteena on saada viljakauppaa viljelijöiden omiin käsiin, ja siinä se on myös onnistunut. Suurempana tavoitteena on parantaa viljelyn kannattavuutta.

Åberg liittyi Kevilin toimintaan siinä vaiheessa kun Kevili tarjosi muita parempaa hintaa viljasta.

”Olisiko ollut vuonna 2010. Sen jälkeen mukaan liittyi paljon muitakin viljelijöitä.”

Sinä vuonna Kevili oli lehtitietojen mukaan Viron toiseksi suurin viljan viejä Baltic Agron jälkeen. Keviliä kutsuttiin Viron lehdistössä maatalouden vahtikoiraksi.

Viljakauppa ei ollut kuitenkaan pelkkää ruusuilla tanssimista. Hintaheilahtelut tuntuivat myös Kevilin toiminnassa erityisesti vuonna 2011. Jäsenmäärä oli parhaimmillaan 150 mutta tippui vuoden 2011 jälkimainigeissa.

Nyt jäseniä on 132. Kevililäisillä on 75 000 hehtaaria viljelypinta-alaa.

Kevili vie viljat maailmalle Kundan sataman kautta. Kevili rakennutti myös oman varaston 25 kilometrin päähän Kundasta Rakveren lähelle. Siellä on myös viljalaboratorio.

Nyt Kevili on yksi toimija muiden joukossa, ja viljamarkkinoiden kilpailu pelaa hyvin.

Åberg ei ole enää tiiviisti mukana toiminnassa. ”Nyt ei ole enää tarvetta myydä ainoastaan Kevilin kautta, vaan teen kauppaa kaikkien kanssa. Kevili hoiti hommansa.”

Åberg myy viljaa useammalle toimijalle ja ostaa tuotantopanoksensa myös eri paikoista. Päivän hintatarjoukset voi tilata kännykkään tai sähköpostiin vaikka kaikilta toimijoilta halutessaan.

Lue koko juttu KM:stä.

Annaleena Ylhäinen