Verosuunnittelu maataloudessa

Pitkänaikavälin verosuunnittelulla hyvää tulosta tekevillä maatiloilla voidaan saada merkittäviä verosäästöjä. Usein verosuunnittelu on lyhytnäköistä, kun yritetään vain minimoida kyseisen verovuoden verot. Verotus tehdään kyllä oikein, mutta pitkällä aikavälillä se voi tulla kalliiksi verovelvolliselle johtuen ansiotulojen progressiivisestä verotuksesta.

Maatalouden verosuunnittelua tehdessä on muistettava huomioida kaikki ansiotuloiksi laskettavat tulot. Näitä ovat esimerkiksi kokouspalkkiot, sairaspäivärahat, vanhempainrahat, eläkkeet yms.

Maatalouden tulos kannattaa jakaa siten, että molempien puolisoiden verotettavat ansiotulot ovat samalla valtion tuloveroasteikon välillä. Esimerkiksi välillä 23 900–39 100 euroa. Tällöin molemmat puolisot maksavat viimeisistä euroistaan keskimäärin yhtä paljon veroa.

Kiinteistövero sekä poistojen käytön järjestys

Rakennusinvestoinneissa kaikki rakennuksen koneet, kalusteet ja niiden asennustyöt kannattaa kirjata kohtaan koneet ja kalusto. Tällöin et maksa ylimääräistä kiinteistöveroa.

Poistoissa kannattaa käyttää yleensä täysiä poistoja silloissa, tilatuissa ja asfaltoinnissa sekä salaojissa. Niihin kannattaa purkaa myös tasausvaraukset.

Seuraavaksi täysiä poistoja kannattaa käyttää rakennuksista/rakennelmista.

Koneiden ja kaluston poistoa kannattaa käyttää viimeiseksi, koska se vaikuttaa nettovarallisuuteen ja siinä on tarvittaessa suurin poistoprosentti.

Yleisin virhe verotuksessa on täysien poistojen käyttö, vaikkei se olisi järkevää pitkällä aikavälillä. Perussääntö poistojen ja velan yhteydestä on se, että käytä poistoja yhtä paljon kuin lyhennät velkaa.

Jos jäljellä oleva poistopohja (rakennukset, rakennelmat, koneet ja kalusto, sillat, tilatuet, asfaltointi ja salaojat) on huomattavasti pienempi kuin jäljellä olevan velan määrä, tällöin tilalla on ns. verovelkaa.
Tässä tilanteessa poistoja on käytettävissä huomattavasti vähemmän kuin velan lyhennys on samana vuonna. Tällöin tilan verotettava tulos kasvaa. Se osa velan lyhennyksestä, jolle ei ole poistoa, joudutaan maksamaan rahalla, josta on ensin maksettu verot.

Jos tila on tuottava, mutta poistopohja on jo käytetty, voisi olla järkevää tehdä tilan toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi. Tällöin tilan osakkaat nostavat yksityistalouteen tarvitsemat tulot palkkana ja loppu tuloksesta jätetään osakeyhtiöön (kts tilavertailutaulukko, kohta Tila C). Osakeyhtiö maksaa tuloksesta yhteisöveron, joka on 20 prosenttia.

Käytä ammattilaista

Verotuksen viimeistelyssä kannattaa käyttää maatalousverotuksen ammattilaista, joka ymmärtää myös tilan tuotannon luonteen sekä tilan tuloksen kehittymisen pitkällä aikavälillä.

Tilitoimistoilla on harvoin syvällistä ymmärrystä tilan harjoittamasta toimialasta.

Maatalousverotuksen ammattilaisen käyttö on edullista mahdollisiin verohyötyihin verrattuna. Ammattilaiselle voi lähettää esimerkiksi Wakan tai Maatalousneuvoksen kopion ja ammattilainen pystyy näin tekemään lopullisen ehdotuksen etänä.

Verotuksen pitkänaikavälin suunnittelu vie ammattilaiselta noin 2–4 tuntia työaikaa ja hyödyt kustannuksiin verrattuna voivat olla merkittävät.

Lue koko teksti KM:stä.

Teksti: Risto Savolainen

Kuva: Raimo Lietsala