Uudistuva Kasvintuotanto -kirja kokoaa tulevaisuuden näkymät

Mitä ja miten viljelemme on ajankohtainen kysymys erityisesti alan kannattavuusongelmien nostamana. Selvää on, että kasvintuotanto uudistuu sitä mukaan, kun tulee uusia viljelykasveja ja teknologioita. Suurimmat vaikutukset ovat kuitenkin toimintaympäristön muutoksilla ja kuluttajien vaateilla ja tarpeilla.  Muutos ei kuitenkaan tarkoita radikaalia täyskäännöstä. Siihen meillä ei ole tarvetta, vaan muutos täyttää uusia nousevia tarpeita tuottaa vastuullisesti ja hiiltä sitoen sekä viljelyn riskien hallintaa lisäten. Näihin kaikkiin uudistusta tuoviin asioihin meillä on Suomessa hyvät edellytykset ja mahdollisuudet. Viljelijöillä on osaamista, viljely on vastuullista ja ympäristön huomioon ottavaa.

Uusien vaateiden myötä ruoan raaka-aineiden tuotanto ei ole enää maatalouden ainoa tehtävä, vaikkakin edelleen tärkein. Ruoan tuottamisen vastuullisuus näkyy yhä vahvemmin markkinoilla, ja ruoan raaka-aineiden tuotannon ja viljelymenetelmien pitää osoittaa ympäristöllistä ja ilmastollista kestävyyttä. Sillä, mitä viljelemme ja miten viljelemme, on merkitystä ympäristöön, ilmastoon ja luontoon sekä ihmisten ruokavalioon ja terveyteen.

Uudistuva kasvintuotanto -kirja kerää uuden tiedon kasvintuotannon uudistumisesta tiiviiksi kokonaisuudeksi. Kirja sisältää osioina: tulevaisuuden kasvintuotannon suunta, uudet viljelykasvit ja tuotantomahdollisuudet, viljelymenetelmien uudistaminen ja viljelyn monipuolistaminen, sekaviljely viljelyn monipuolistajana, teknologian tuomat mahdollisuudet ja uuden liiketoiminnan rakentaminen.

Kirjan päätoimittajina ovat toimineet erikoistutkija Marjo Keskitalo Lukesta ja johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta. Kirja ilmestyy ProAgrian ja Luken yhteisessä Tieto tuottamaan -kirjasarjassa. Kirjan ovh 36,20 €