Tuloskauden torjuntavoitto

Salkkumme kolmannen kvartaalin tulokset olivat pelättyä parempia, vaikka liikevaihdoissa pakitettiin. Tulevaan vuoteen liittyykin paljon epävarmuutta, jota sekava maailmanpoliittinen tilanne ei ainakaan helpota.

Marraskuu ei juurikaan muuttanut salkkumme arvoa ja tuottoasetelmia. Sekä Apetit että Atria jatkavat aiemmin sijoitetut osingot mukaan laskien edelleen jonkin verran voitollisina, kun taas Anora, Raisio ja etenkin HKScan vaikuttavat nykyvalossa vähemmän onnistuneilta sijoituksilta.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

Q3-tuloskausi jatkui marraskuussa. Raporttinsa antoivat Anora, HKScan ja Raisio. Apetit ja Atria julkaisivat Q3-lukunsa jo lokakuussa. Pääsuuntauksena on ollut tulosten sinnittely tai jopa parantuminen, vaikka liikevaihdot ovat samaan aikaan supistuneet.

Marraskuun puolivälin tienoilla Kauppalehti käsitteli artikkelissaan Helsingin pörssin elintarvikeosakkeita hieman laajemmin. Jutussa arvioitiin Apetitin ja Atrian positiivisten tulosvaroitusten osoittaneen ruokatalojen selvinneen haastavista ajoista jopa yllättävän hyvin.

Jutussa mainittiin, että elintarvikesektorilla olisi analyytikkojen mukaan nyt useampia ”ostopapereita”. Salkkuosakkeistamme näitä olisivat Anora, Apetit, Atria sekä Raisio.

Niin Atrialla kuin HKScanillakin arvioitiin olevan mahdollisuuksia tulosparannukseen. HKScanin ei silti uskottu juuri pystyvän pienentämään velkataakkaansa. Anorassa puolestaan nähtiin nousuvaraa jopa 50 prosenttia.

Kotimaan surkean viljavuotta ei pidetty yhtiöille erityisen kohtalokkaana, sillä Anoralla ja Raisiolla on viljaa varastoissaan. Lihanjalostajia tilanne haittaa rehuntuotannon kautta vain välillisesti.

Luvassa irtisanomisia

Anoran Q3-liikevaihto jäi 173,0 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin päästiin 181,9 miljoonaan. Vertailukelpoinen käyttökate jäi 20,2 miljoonaan euroon, kun vertailukautena yllettiin 23,4 miljoonaan.

Alkuvuoden liikevaihdoksi muodostui 515,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiseksi käyttökatteeksi 41,1 miljoonaa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 481,1 ja 55,3 miljoonaa euroa. Tulosohjeistuksensa Anora piti ennallaan.

Heti tulosjulkistuksen jälkeen Anora ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössään. Neuvottelujen piirissä on noin 650 henkilöä, ja niiden arvioidaan johtavan noin 40 työpaikan vähennykseen. Muutosneuvottelujen oletetaan päättyvän vuoden loppuun mennessä.

Anoran kurssi elpyi marraskuussa 4,09 eurosta 4,17 euroon.

Apetitin pörssitiedottaminen oli marraskuussa niukkaa. Yhtiö kertoi yhdestä sisäpiiriostosta sekä omien osakkeiden hankinnasta osakepohjaista kannustusjärjestelmää varten.

Apetitin kurssi kipusi marraskuun aikana 12,25 eurosta 12,50 euroon.

Marraskuussa Pekingissä järjestetyssä ministeritapaamisessa allekirjoitettiin sopimus, joka mahdollistaa suomalaisen siipikarjanlihan viennin Kiinaan. Kuun puolivälissä Atria kertoikin pyrkivänsä käynnistämään viennin Kiinaan jo ensi kevään aikana. Vuonna 2024 käyttöönotettava moderni siipikarjayksikkö Atrian Nurmon tuotantolaitoksella mahdollistaa viennin laajentamisen.

Atria Ruotsi puolestaan tiedotti tehostamisohjelman käynnistämisestä. Taustatekijöinä mainittiin muun muassa korkeat raaka-ainekustannukset, kiihtynyt inflaatio sekä heikko Ruotsin kruunu. Yhtiö suunnittelee noin 35 toimihenkilön työsuhteen päättämistä Ruotsissa. Ammattiliittoneuvottelut on käynnistetty, ja ne koskevat kaikkia Atria Ruotsin toimihenkilöitä.

Atrian kurssi heikkeni marraskuussa 10,42 eurosta 10,18 euroon.

Ohjeistukset ennallaan

HKScanin jatkuvien toimintojen Q3-liikevaihto laski 459,9 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin yllettiin 467,9 miljoonaan. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos nousi kuitenkin 12,8 miljoonaan euroon vertailukauden 7,3 miljoonasta.

Alkuvuoden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 391,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 19,3 miljoonaa. Vertailukauden vastaavat luvut olivat 1 320,1 ja 6,6 miljoonaa euroa. Ohjeistuksensa HKScan 2023 piti ennallaan.

Kuun puolivälissä myös HKScan kertoi käynnistävänsä siipikarjanlihan viennin Kiinaan alkuvuoden 2024 aikana. Kiinaan vietävät tuotteet ovat lähinnä broilerin varpaita ja siipiä. Liha tulee HKScanin Rauman yksiköstä, jossa on viime vuosina investoitu kasvuun myös viennin näkökulmasta. HKScan on jo aiemmin vienyt Kiinaan suomalaista sianlihaa.

HKScanin kurssi valui marraskuussa 0,75 eurosta 0,74 euroon.

Raision Q3-liikevaihto jäi 56,1 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin yllettiin 56,5 miljoonaan. Vertailukelpoinen liiketulos kohosi 7,4 miljoonaan euroon vertailukauden 6,5 miljoonasta.

Alkuvuoden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 165,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 17,3 miljoonaa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 165,2 ja 12,3 miljoonaa euroa. Raisio piti heinäkuussa päivitetyt näkymänsä ennallaan.

Raision kurssi laski marraskuussa 1,98 eurosta 1,97 euroon.

Marraskuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo ryömi lokakuun lopun 2161 eurosta 2160 euroon. Marraskuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvon osalta vajaa 930 euroa tappiolla. Tilillä on tänä vuonna maksettuja osinkoja hieman yli 85 euroa.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot, muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole. Osinkotuotot on laskettu vain kuluneelta vuodelta veronpidätyksen jälkeisen osinkosumman mukaan. Tuotoissa ovat mukana vain ne osingot, jotka on ehditty maksaa kuluneen kuukauden loppuun mennessä.