Maataloutta salkussa

Raaistuvan sodan varjossa

Maaliskuuta on leimannut vahvasti Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä ukrainalaisten sankarillinen puolustustaistelu. Samalla on herännyt jopa maailmanlaajuinen huoli ruoan riittävyydestä.

Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut markkinoille hirvittävää epävarmuutta, maataloussalkkumme on toistaiseksi selvinnyt iskusta jopa kohtalaisen hyvin. Kurssien päivävaihtelut ovat kuitenkin huomattavan rajuja, eikä tulevaisuutta pysty ennustamaan.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

Venäjän häpeällinen hyökkäyssota Ukrainassa on syössyt koko maailman aivan uudenlaiseen tilanteeseen, jossa yhtenä tärkeänä kysymyksenä on ruoan riittävyys. Euroopan vilja-aittana tunnetun Ukrainan pelloilla jyräävät nyt panssarivaunut. Ruokakysymysten lisäksi pohditaan, miten selvitä sodan seurauksena syntyvästä energia- ja lannoitepulasta.

Kokonaisuudesta ei ole täyttä kuvaa vielä kenelläkään, sillä sota voi jatkua pitkään. Venäjään kohdistuvat pakotteet tulevat luultavasti kiristymään. Pian myös nähdään, jatkuvatko Venäjän kaasutoimitukset.

Pörssiä heiluttaa sekin, että monet kaupalliset toimijat ovat joko lopettaneet liiketoimintansa tai ainakin varautumassa supistuksiin Venäjän markkinoilla. Murros vaikuttaa väistämättä myös salkkuyhtiöittemme kannattavuuteen.

Esimerkiksi Anora ilmoitti jo helmikuun lopulla keskeyttävänsä kaiken myynnin Venäjälle. Lisäksi yhtiö lahjoittaa 50 000 euroa Ukrainan Punaiselle Ristille.

Maaliskuussa saatiin Anoran vuoden 2021 ”pro forma” -talousluvut. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 205,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin jäätiin 196,5 miljoonaan. Vertailukelpoinen käyttökate jäi 30,6 miljoonaan euroon, kun taas vertailukaudella yllettiin 36,3 miljoonaan.

Anoran koko vuoden liikevaihto oli 665,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 101,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 627,7 ja 98,3 miljoonaa euroa.

Aiemmin ilmoitetun tiedon perusteella Anora pitää yhtiökokouksensa 11.5.

Anoran osakkeen kurssi tippui maaliskuussa 9,51 eurosta 8,80 euroon.

Apetit luopuu viljakaupasta

Vuoden 2021 lopulla Apetit ilmoitti Avena Nordic Grainin Viron ja Liettuan toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille. Viron kauppa on toteutunut 10.3. Liettuan liiketoimintakaupan toteutuminen odottaa paikallisen kilpailuviranomaisten hyväksyntää, mutta kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Maaliskuun loppupuolella Apetit kertoi sopineensa viljakauppaliiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Järjestely sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja Suomen satamaoperaatiot. Viljakaupan henkilökunta siirtyy Bernerin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Apetitin varsinainen yhtiökokous järjestetään 5.5.

Apetitin kurssi nousi maaliskuun aikana 11,80 eurosta 12,60 euroon.

Maaliskuun alkupuolella Atria ilmoitti päättäneensä vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Teollista toimintaa harjoittavasta Venäjän tytäryhtiöstään Atria luopui jo huhtikuussa 2021. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on noin 1,5 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, joten päätöstä ei pidetä Atrialle taloudellisesti merkittävänä.

Atria pitää varsinaisen yhtiökokouksensa 3.5.

Atrian kurssi koheni maaliskuussa 10,28 eurosta 10,44 euroon.

HKScanin varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3. Yhtiökokous vahvisti, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 8.4.2022.

HKScanin osakkeen kurssi nousi maaliskuussa 1,44 eurosta 1,46 euroon.

Maaliskuun alussa Raisio ilmoitti tuomitsevansa voimakkaasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäyksen vuoksi Raisio on keskeyttänyt kaiken viennin Venäjälle. Yhtiö kertoo sodan aiheuttavan merkittävää epävarmuutta liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Muun muassa viljaraaka-aineiden hinnat ovat nousseet dramaattisesti.

Pelkästään elintarvike- ja kalanrehuviennin keskeytyksen arvioidaan pienentävän yhtiön liikevaihtoa noin 15 prosentilla, joten Raisio on päättänyt peruuttaa aiemman taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022. Uutta ohjeistustakaan ei nyt anneta.

Raisio pitää varsinaiseen yhtiökokouksensa 12.4.

Raision kurssi heikkeni maaliskuussa 2,90 eurosta 2,67 euroon.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään aiemmin uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole. Osinkotuotot on laskettu vain kuluneelta vuodelta veronpidätyksen jälkeisen osinkosumman mukaan. Tuotoissa ovat mukana vain ne osingot, jotka on ehditty maksaa kuluneen kuukauden loppuun mennessä.

Maaliskuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo laski helmikuun lopun 2 533 eurosta 2 503 euroon. Maaliskuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvolla mitattuna reilu 560 euroa tappiolla. Lisäksi tilillä oli kahden edellisen vuoden osingoista kertynyttä sijoittamatonta pääomaa noin 163 euroa.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.