TTS-Managerissa uusia ominaisuuksia

TTS-Manager on maatilan kasvintuotannon suunnitteluun sekä työmäärän ja työstä aiheutuvien kustannusten laskentaan kehitetty ohjelma. Joulukuun lopulla ohjelmaan lisättiin monia hyödyllisiä toimintoja. Työtehoseuran kehittämä ja ylläpitämä ohjelma on yksi Käytännön Maamiehen kestotilaajaeduista.

TTS-Managerilla voi verrata miten työkustannukset ja työaika muuttuvat lohkojen ja varastojen sijainnin mukaan ja tehdäänkö työt itse omilla koneilla vai kannattaako antaa työ urakoitsijalle.

Selainpohjaisella TTS-Managerilla voit vertailla tuotannon laajuuden ja viljelyssä käytettävien kone- ja menetelmävalintojen sekä peltojen etäisyyksien vaikutusta työmäärään ja työstä aiheutuviin kustannuksiin. Mukana ovat kaikki tärkeimmät viljelykasvit. Ohjelmassa käydään kasveittain läpi viljelytyöt ja valitaan niihin menetelmät, koneet, ajonopeudet, kuormakoot, ajokerrat ja muut työnmenekkiin vaikuttavat tiedot. Tallennettujen kasvilaskelmien pohjalta ohjelma esittää kasvikohtaiset tulostaulukot. TTS-Manageriin on nyt lisätty uusia käyttöä helpottavia ja laskentaa tarkentavia ominaisuuksia.

Lohkokohtaiset varastopaikat, lisää lohkoja piirtämällä

Maatilan varastot voidaan lisätä kartalle ja käyttäjä voi valita lohkokohtaisesti sadon varastopaikan. Toiminnolla saadaan nykyistä tarkempi laskelma kuljetusten työnmenekistä ja voidaan optimoida kasvinviljelyn logistiikkaa.

Tilan uudet lohkot voidaan lisätä suoraan karttaan piirtämällä ja ohjelma laskee automaattisesti lohkon pinta-alan ja etäisyyden talouskeskuksesta. Näin voidaan helposti tarkastella esimerkiksi lisäpellon hankinnan vaikutuksia viljelyn työmäärään ja -kustannuksiin.

Myös rajapinta TTS-Kone- ohjelmaan on nyt avattu, joten koneiden yksikkökustannukset saadaan suoraan TTS-Managerin kasvilaskelmiin. Uutta on myös töiden kustannusvertailu itse omilla koneilla tehtynä ja urakointina. Samoin voidaan vertailla urakoinnin ja palkatun työvoiman käytön taloudellisuutta itse omilla koneilla tehtyihin töihin työ- ja kasvikohtaisesti.

Ohjelmaa kehitetään maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa. Vuoden 2023 aikana ohjelmaan lisätään kotieläinten hoitotöiden työnmenekkilaskenta.

TTS-Manager on yksi KM:n kestotilaajien lukijaetu. Kun kirjaudut KM:n digilehden tunnuksilla KM:n verkkosivuille ylävalikon kohdasta Kirjaudu, sivulle ilmestyy kuvake ”Siirry TTS-Koneeseen” ja “Siirry TTS-Manageriin”. Ensimmäisellä käyttökerralla on hyväksyttävä käyttöehdot. TTS-Manager löytyy myös osoitteesta ttsmanager.tts.fi.