Talvella enemmän aikaa rakentaa

Maatalousyhtymä Leino rakennutti viime talvena yhden robotin lypsykarjapihaton Mäntsälään. Yhtymän osakkaat huomasivat, että talvirakentamisessa on omat etunsa. Samalla he välttyivät joiltakin kesärakentamiseen liittyviltä haitoilta.

Tuula, Juha ja Anssi Leinon alkuperäinen suunnitelma oli tehdä uuden pihattorakennuksen perustukset syksyllä 2017, asentaa seinäelementtejä ja keskipylväitä kannattelevat anturat, tasata sorapatja niiden ympärille ja jatkaa rakentamista keväällä 2018. Kun säät sallivat, päätettiin syksyllä tehdä myös robotin edustalla olevat lietekuilut ja lähes kolmen metrin syvyyteen ulottuva lietteen kokoojakuilu.

Kaikki syksyllä tehdyt valut olisi pitänyt eristää huolellisesti talven ajaksi, jottei routa pääse niitä rikkomaan. Tuolta ylimääräiseltä työvaiheelta säästyttäisiin, jos rakennus tehtäisiin talven aikana valmiiksi.

Valmisnavetoita rakentavalla Vanalla oli valmius ja yhtiön toimitusjohtaja Tapio Kautolla suhteellisen helppo homma lypsää talonväeltä suostumus talvirakentamiseen. Miksei saman tien jatkettaisi rakentamista, kun työt on saatu hyvin käyntiin?

Niinpä työmaalle alkoi virrata lisää rakennustarvikkeita ja järeä viisiakselinen nosturi, joka nosteli betonielementit paikoilleen jo marraskuun alussa.

Suojausta varmuuden vuoksi

Syksy 2017 oli Uudellamaalla leuto. Kun maa ei ehtinyt routaantua, sitä ei myöskään tarvinnut sulattaa ennen valuja, Juha Leino kertoo.

Ulkovalut ehdittiin tekemään sopivaan aikaan lokakuussa. Vaikka valujen aikaisia, betonin kuivumista ja kovettumista hidastavia pakkasia ei tullutkaan, peitettiin anturavalut ja lietekanavat varmuuden vuoksi pressuilla ja kevytpeitteillä, joiden alle ohjattiin lisälämpöä. Nämä suojaukset olivat rakennusfirman vastuulla.

Kovimmat miinus 25 asteen pakkaset sattuivat helmikuun lopulle. Mitään ongelmia näistä eikä miedommistakaan pakkasista aiheutunut, koska seinät saatiin paikoilleen marraskuussa ja katto päälle joulukuussa. Sisävaluille ja muulle rakentamiselle otolliset olosuhteet, plus 5–7 astetta, pidettiin yllä 180-kilowattisella öljylämmittimellä.

2 500-litraisen polttoöljysäiliöllisen arvioitiin riittävän koko rakennusajaksi joulusta pääsiäiseen. Pitkän pakkasjakson vuoksi polttoainetta jouduttiin tilaamaan lisää toista tuhatta litraa. Rakennusfirma maksoi lämmittimen vuokran ja Leinot polttoöljylaskun, kuten oli etukäteen sovittu.

Ainoa säähän liittyvä tilanne, joka oikeasti viivästytti rakentamista, oli myöhään syksyllä sattunut rankkasade, jonka jälkeen lietesäiliön paikalla oli reilun 800 neliön kokoinen kahluuallas. Vesien pumppaaminen ja imeytyminen kestivät neljä päivää ennen kuin pohjaa päästiin valamaan. Toki tällaista saattaa sattua kesälläkin rakennettaessa.

Työpäivä alkaa monilla talvityömailla usein niin, että lapioidaan työmaa ensiksi lumen alta esiin. Rakennuttajien vastuulle sovitut lumityöt jäivät Mäntsälässä vähäisiksi, kun katto saatiin valmiiksi jouluviikolla ja lumisateet alkoivat kunnolla vasta sen jälkeen.

Seinien sisäpuolelle satanut vähäinen lumi suli lämmityksen alettua pian pois. Pihaton ympäristö pidettiin liiasta lumesta vapaana koneellisesti tilan omalla kalustolla.

Useampi syy rakentaa talvella

Leinot ovat tämän projektin aikana havainneet, ettei kyse ole pelkästään talvirakentamiseen liittyvien haasteiden hallitsemisesta, vaan myös talvirakentamiseen liittyvien etujen hyödyntämisestä ja kesärakentamiseen liittyviltä ongelmilta välttymisestä.

Kesä ja koko kasvukausi ovat tunnetusti viljelijälle kiireisintä aikaa. Niin se on ollut myös Leinoille, sillä heillä on ollut tapana tehdä kaikki peltotyöt itse, lietteen levitystä lukuun ottamatta. Loppusyksyllä ja talvella on ollut enemmän aikaa keskittyä rakentamiseen.

Puuhaa oli kaikkien mielestä aivan riittävästi, vaikka varsinaisen pihattonavetan rakentaminen olikin valmisnavettatoimittajan vastuulla. Rakennusfirma vastasi kaikesta mikä rakennetaan anturan alapinnasta ylöspäin. Talonväen tehtäväksi jäi kaivuut ja maansiirtotyöt omilla koneilla.

Oman työn osuutta oli tilan miehillä riittävästi jo edeltävänä kesänä 2017, kun kunnostettiin kahta vanhaa ja katettua laakasäilöä sekä rakennettiin kaksi uutta avoimen taivaan alle. Karjan koon kasvattamiseen valmistauduttiin myös pystyttämällä suunnitellun pihaton takapihalle 2 500-kuutioinen lietesäiliö.

Omalla kaivinkoneellaan urakoiva Anssi Leino kertoo huomanneensa monella työmaalla, että heinäkuusta tuppaa helposti tulemaan rakennusurakoiden edistymisen suhteen vajaa kuukausi. Vaikka rakentamisesta vastaava porukka olisikin sitoutunut tekemään töitä, ovat tavarantoimittajat lomalla, jolloin rakennustarvikkeiden saaminen saattaa keskeyttää työt. Tavarantoimituksissa on muutenkin hässäkkää ennen ja jälkeen kesälomien. Toki talvellakin on omat lomakautensa, mutta ne eivät ole niin pitkiä. Rakennustarvikkeiden saatavuus tuntuu paremmalta.

Kesällä rakentaminen olisi teettänyt Mäntsälässä lisätöitä, sillä uusi pihatto rakennettiin vanhan navetan ja laidunpeltojen väliin. Eläimille olisi pitänyt rakentaa väliaikainen, työmaan kiertävä kujanne yhdeksi kesäksi.

Pihatto rakennettiin viileäksi, niin että sen sisällä pystytään pitämään lämpötila plussan puolella myös pakkasjaksojen aikana. Se edellyttää sekä riittävää lämpöeristystä, ilmanvaihdon säätöä, että täyttä tupaa. Leinot ovat jo varautuneet tähän kasvattamalla karjamäärää ennakkoon. Kun pihatto valmistui syksyn sijaan keväällä, on heillä enemmän aikaa päästä tavoitteeksi asetettuun eläinmäärään.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Esa Mustonen