Neuvonnan myyntimies

ProAgria Keskusten Liiton uusi toimitusjohtaja Juha Nuutila on tehnyt uransa maatalouskaupassa ja soveltaa nyt ketjujohtamista ProAgriaan. Menestys aiotaan saavuttaa olemalla alan parhaita. Mutta miten saada neuvonnasta hyvä bisnes?

Juha Nuutila astui Jouko Setälän saappaisiin ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtajaksi vuoden alusta.

Tämä pesti on harvoin tarjolla. Valion alkutuotannosta tullut Setälä valittiin toimeen vuonna 1997 ja hän viihtyi siinä eläkkeelle asti. Setälää ennen toimitusjohtajana oli kymmenen vuotta Antti Viirimäki.

Yleensä Keskusten Liiton toimitusjohtajat ovat tulleet neuvonnan piiristä. Nuutila sen sijaan on tehnyt uraa maatalous- ja konekaupassa Keskolla sekä rautakaupassa S-ryhmässä.

Johtajan rooli on kuitenkin pitkällekin sama. ”Vanhaa tuttua ketjujohtamista tämä on täälläkin”, Nuutila kertoo.

”ProAgrian rakennekin muistuttaa K- tai S-ryhmää – on keskusliike ja alueelliset toimijat.”

Nuutila osasi aavistaa millaista on luovia itsenäisten ProAgria keskusten ja niitä kokoavan Keskusten Liiton välillä.

”ProAgrian johtaminen poikkeaa maatalouskaupan johtamisesta vain yksityiskohdissa, ihmisten, yhteistyön ja toiminnan kehittämisen johtaminen on samankaltaista.”

Yhteistyöstä synergiaa

Haastatteluhetkellä Nuutila on juuri palannut maakuntamatkalta Keski-Pohjanmaalta.

Hän tutustuu jokaiseen ProAgria keskukseen. ProAgria Keski-Pohjanmaa on vahva ja kehuttu osaaja erityisesti nautapuolella.

Maidontuotannon palvelut tuotosseurannasta talous- ja johtamispalveluihin on valtakunnallisestikin ProAgrian vahvinta alaa. Tämä ei ole sattumaa, sillä ProAgria-ryhmään kuuluu myös Valion alkutuotanto, Faba ja Maatalouden Laskentakeskus.

Varsinaisten ProAgria-ryhmään kuuluvien jäsenien lisäksi ProAgria tekee yhteistyötä muidenkin elintarvikeketjun toimijoiden kanssa. Nuutila luonnehtii ProAgria-ryhmää nimenomaan yhteistyöfoorumiksi.

Yhteistyö onkin välttämätöntä, sillä ProAgrialla ei ole maidontuotantoa lukuun ottamatta vastaavaa asiantuntijajoukkoa takanaan. Keskusten Liiton palkkalistoilla ei ole esimerkiksi luomu-, lammas- tai kalatalousasiantuntijaa.

ProAgria -ryhmässä on saatu juuri merkittävä maidon tuotosseurannan kehityshanke loppuun.

Se on hyvä esimerkki ryhmän yhteistyön voimasta. Tuotosseuranta pantiin uuteen uskoon palvelun sisällöstä näyteastioihin ja laboratoriotesteihin asti.

Tuotosseurannasta kertyvä data talletetaan Maatalouden Laskentakeskuksen tietopankkiin, josta se jalostetaan maidontuottajien käyttöön uusituiksi raporteiksi ja vertailutiedoksi. Tätä tietoa hyödynnetään myös neuvonnassa.

Vastaavanlaista yhteistyötä olisi mahdollista tehdä lihatalojenkin kanssa, mutta ne ovat halunneet pitää tuotosdatan omissa käsissään.

Uutta strategiaa pukkaa

ProAgrian tulevaisuutta mietitään samalla kun sorvataan keskusten ja Liiton uutta yhteistä strategiaa.

Nuutila vaikuttaa tosiasioista lähtevältä persoonalta. Hän ei tullut taloon valmiit suunnitelmat kourassaan, vaan käynnisti koko ketjun yhteisen strategiatyön, jossa katsotaan miten maailma makaa.

”Kartoitimme toimintaympäristön muutokset: poliittiset, taloudelliset, tekniset ja sosiaaliset, ja miten nämä vaikuttavat toimialaan ja sitä kautta ProAgriaan.”

Suomalaiset perheviljelmät ja koko globaali maatalous ovat monien muutosten kourissa, ja se vaikuttaa myös ProAgrian toimintaan.

Toiminnan tarkoituksena säilyy yhä asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen, mutta keinot tähän pääsemiseksi päivitetään.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sähköisten palveluiden lisäämistä, uusien palveluiden kehittämistä tai uusien kumppaneiden liittämistä palveluiden tekemiseen.

Uusi strategia valmistuu syksyllä. Sitä ennen mitään konkreettista muutosta ei tapahdu.

Lue koko juttu KM:stä.

Annaleena Ylhäinen