Luomussako vara parempi?

Vuonna 2015 luonnonmukaisen tuotannon kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Yrittäjätulo pieneni viisi prosenttia 27 700 euroon. Sen turvin yrittäjät saivat 10 euron tuntipalkan tekemälleen maataloustyölle ja 2,9 prosentin korkotuoton maatalouteen sijoitetulle omalle pääomalle. Kannattavuutta kohensi erityisesti kustannusten pieneneminen.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kysyntä on kasvanut. Julkisuudessa käydään myös vilkasta keskustelua tuottojen jakautumisesta elintarvikeketjussa. Tässä artikkelissa valotamme, mihin suuntaan luomutuotannon kannattavuus on kehittynyt. Luomutiloilla tarkoitetaan tässä artikkelissa luomutukea saavia tiloja. Kotieläintilojen yhteydessä tarkastellaan erikseen myös maitotiloja, joilla koko tuotanto on luonnonmukaista.

Luomutilojen maatalouden yrittäjätulo vuonna 2015 oli keskimäärin 39 300 euroa. Tavanomaisten tilojen yrittäjätulo jäi 13 700 euroon. Tulotasojen erilaisuus kertoo paitsi tilakoon eroavuuksista myös erilaisesta tuotantosuuntajakaumasta.

Tiloilla, joiden tuotanto on kokonaan luomua, maitotilojen yrittäjätulo oli vuonna 2015 korkein, 91 500 euroa, ja lammastilojen alhaisin, 14 800 euroa tilaa kohti.

Yrittäjätulo kertoo yrittäjäperheen omalle työlle ja yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle saaman korvauksen. Se ei varsinaisesti mittaa kannattavuutta, sillä oman työn ja pääoman käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vielä vähentämättä tuloksesta.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Jukka Tauriainen, Arto Latukka
Kuva: Pirjo Mälkiä