Lannoitteiden hinnat normalisoitumassa

Maakaasun, typpilannoitteiden sekä viljojen hinnat ovat palanneet vuoden 2021 tasolle. Komissio poisti typpilannoitteiden tuontitullit EU-alueelle kesäkuuhun asti. Lannoitteet halpenevat edelleen, mutta suurempi pudotus on näköpiirissä vasta kevätsesongin jälkeen. Yaran mukaan Suomessa lannoitteita ostettiin edelliskaudella suhteessa vähemmän kuin naapurimaissa.

Typpilannoitteiden hinnat lähtivät maailmanmarkkinoilla voimakkaaseen laskuun loppuvuodesta.

Tämä näkyi myös Suomessa. Yara Suomi keskeytti uusien tilausten vastaanoton joulukuussa, ja avasi ne uudelleen tammikuun alussa yli 200 euroa edullisemmilla tonnihinnoilla.

Helmikuussa hinnat jatkoivat halpenemistaan, ja Salpietaritonnin sai jo 450–500 eurolla.

Myös Viljelijän Berner tiputti hintoja tammikuun aikana keskimäärin 300 euroa tonnilta, kertoo lannoitteiden tuoteryhmäjohtaja Ilkka Pekkala.

Viljelijän Berner tuo CANia sekä lannoitekomponentteja Euroopasta Kouvolan sekoittamoon, ja pakkaa tavaran siellä. Uutena tuotteena on ureaasi-inhibiittorilla käsitelty urea. Urean alkuperä on Egypti.

Myös venäläisiä lannoitteita tuovalla Cemagrolla hinnat ovat eläneet syksyn ja talven mittaan.

Cemagro sai tuotua marraskuun loppuun mennessä rajan yli tavaraa talven toimintoihin. Nyt raja on ollut käytännössä 4.12.2022 lähtien kiinni VR:n irtisanottua rajaliikennesopimukset Venäjän rautateiden kanssa, Cemagron toimitusjohtaja Juhani Muhonen kertoo.

Muhosen mukaan raja-asemilla on sittemmin muodostunut sopimuksia Venäjän rautateiden ja yksityisten toimijoiden välillä. Kapasiteetti on kuitenkin hyvin rajallinen.

Niiralaan pyritään saamaan sopimus, jonka jälkeen Cemagron toiminta voisi jatkua kohtuullisen normaalisti.

Muhosen mukaan Cemagron liiketoimintaa on häirinnyt eritoten Suomen tulkinta pakotelainsäädäntöön liittyen.

”Tulkinta eroaa merkittävästi muiden jäsenvaltioiden, kuten esimerkiksi Saksan, Belgian tai Hollannin kannasta. Suomesta on jouduttu kääntämään laivauksia EU:n alueella valmistetuista lannoitevalmisteista. Laivaukset on käännetty toisiin jäsenmaihin.”

Muhosen mukaan ristiriita on melkoinen ja osaltaan vääristää markkinaa. ”Eritoten suomalaisen viljelijän asema verrattuna muihin on heikentynyt pakotetulkintojen myötä huolestuttavasti.”

Euroopan tehtaita kiinni

Euroopassa pelättiin kesällä lannoitepulaa. Kaasu oli niin kallista, ettei Euroopassa kannattanut tuottaa ammoniakkia. Monet lannoitetehtaat jouduttiin sulkemaan.

Kaasun hinta on tippunut, mutta ammoniakki- ja lannoitetehtaita on edelleen suljettuina, tai ne käyvät vajaateholla.

Euroopan lannoiteteollisuuden kattojärjestön, Fertilizers Europen mukaan Euroopan lannoitetuotannosta lähes 70 prosenttia oli seisahduksissa elo-syyskuussa, kun ammoniakki lasketaan mukaan. Elokuussa puolet Euroopan ammoniakkituotannosta oli pysähdyksissä.

Lannoitteiden valmistus elpyi loppuvuotta kohti, mutta yhä joulukuussa kolmannes tuotannosta oli pois käytöstä.

Yara kertoi vuoden 2022 neljännessä osavuosikatsauksessa leikanneensa Euroopan ammoniakkituotantoa 35 prosenttia.

Typpilannoitteita tullivapaasti

Komissio ehdotti typpilannoitteiden tuontitullien väliaikaista jäädytystä jo heinäkuussa, mutta Euroopan neuvoston asetus tullien poistamisesta tuli vasta joulukuussa.

Komissio poisti typpilannoitteiden ja ammoniakin tuontitullit muualta paitsi Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Tullivapaus on voimassa 17. kesäkuuta saakka.

Muutamat Euroopan tuottajajärjestöt valittivat päätöksen tulleen niin myöhään, ettei se ehdi vaikuttaa lannoitteiden hintoihin ennen käyttökautta. Euroopassa syysviljojen lannoitukset ja kevätkylvöt ovat jo alkaneet.

Euroopan lannoiteteollisuus puolestaan näki tämän iskuna vasten omavaraisuutta. Päätös heikensi eurooppalaisen lannoiteteollisuuden asemaa.

Teollisuus oli pyytänyt komissiolta aiemmin apua kalliiseen kaasun hintaan. Kaasu oli Euroopassa loppukesällä lähes kymmenen kertaa kalliimpaa kuin Amerikassa.

Yara esitti tuotanto- ja toimitusmääriään vuoden 2022 neljännessä osavuosikatsauksessa. Sekä tuotanto että toimitukset ovat vähentyneet. Yara teki hyvää tulosta, vaikka maailmanmarkkinatilanne on suosinut pikemminkin amerikkalaisia toimijoita.

Komission on tarkoitus seurata tullien poistamisen vaikutuksia lannoitemarkkinoihin ja mahdollisesti jatkaa tullivapautta edelleen.

Tarjonta ylittää kysynnän

Maailmanmarkkinoilla lannoitteet halpenivat jo loppusyksystä, mutta Euroopassa tämä näkyi vasta joulukuusta eteenpäin.

Hintojen halpenemisen taustalla on monta asiaa. Kysyntä on heikkoa tarjontaan nähden, myyjien varastot ovat kasvaneet ja kaasun hinta on tippunut Euroopassa rajusti. Tuotantomäärät ovat elpyneet ja logistiikkaongelmista on päästy.

Rabobankin marraskuisessa lannoitekatsauksessa muisteltiin hintarallia. Lannoitteet alkoivat kallistua jo loppuvuodesta 2020. Kysyntä oli voimakasta, mutta koronapandemian vuoksi logistiikka takkusi. Joulukuussa 2021 nähtiin huippuhintoja.

Venäjän aloittama hyökkäyssota räjäytti markkinat helmikuussa 2022. Eurooppa joutui sulkemaan suuren osan lannoitetuotannostaan ja venäläiselle tuonnille asetettiin pakotteita.

Lannoitetuotanto väheni, mutta samaan aikaan viljojen hinnat kallistuivat rajusti.

Kovin hintapiikki koettiin pian sodan syttymisen jälkeen. Kesällä hinnat tulivat jonkin verran alaspäin, mutta syksyllä nähtiin taas hintaralli.

Hinnat normalisoitumassa

Loppuvuodesta alkanut ja tammi–helmikuussa jatkunut hintojen halpeneminen maailmanmarkkinoilla johtuu pitkällekin ostajien vetkuttelusta. Suuret ostajat, kuten Intia ja Brasilia, odottavat hintojen halpenemista ja lykkäävät siksi ostojaan.

Toinen tekijä on tuotantomäärien elpyminen. Typpilannoitteiden tuotannossa Kiina on suurempi peluri kuin Venäjä.

Rabobankin mukaan Kiinan osuus tuotannosta vuonna 2020 oli 28 prosenttia ja Venäjän 10 prosenttia. Kiinan tuotantovolyymit ja erityisesti vientimäärät vaikuttavat tarjontatilanteeseen voimakkaasti.

Kiina on myös suurin fosforilannoitteiden tuottaja. Myös fosforin hinnat ovat palautuneet vuoden 2021 tasolle.

Kalisuolan suurimmat tuottajat ovat Kanada, Venäjä ja Valko-Venäjä. Myös kaliumin hinnat ovat halventuneet vuoden takaisesta.

Saksan satamissa CANin FOB-hinta on tippunut syksyn yli 850 eurosta helmikuun puolivälin 475 euroon, kertoo Agrarheute-lehti. Vielä tammikuussa CAN maksoi 610 euroa tonnilta. Satamahintoihin tulee vielä päälle säkitys-, rahti- ja jälleenmyyntikulut.

Urea on halventunut vieläkin rajummin. Urea maksoi Yhdysvalloissa 520 dollaria tonnilta joulukuussa, helmikuussa hinta oli tippunut 320 dollariin.

Euroopassa urean hinnat ovat kalliimmat. Saksan tuontisatamissa urea maksoi helmikuun puolivälissä 565 euroa tonnilta. Tämä on halvinta ureaa sitten syyskuun 2021.

Virossa CAN maksoi helmikuun toisella viikolla noin 515–525 euroa tonnilta, kun se kuukautta aiemmin maksoi yli sata euroa enemmän.

Myös YaraBela Axanin hinta tippui Virossa 650 eurosta noin 555 euroon. Yaran moniravinteinen (NPK 21-3,5-10), jossa on rikki, boori ja magnesium, maksoi noin 685 euroa tonnilta.

Yleensä lannoitteet eivät halpene juuri ennen käyttökautta, jolloin kysyntä on kiivaimmillaan. Jälleenmyyjät ovat ostaneet varastonsa kalliilla, eivätkä halua tehdä tappiota lannoitekaupalla.

Lannoitteiden hinnoissa on laskupainetta, mutta suurempi tiputus on odotettavissa vasta käyttökauden päätyttyä, Rabobank arvioi.

Kukaan ei osannut ennakoida näin nopeaa hintojen palautumista. Jos Euroopan talvi olisi ollut kylmä ja pitkä, kaasun hinta olisi tuskin tippunut näin nopeasti ja näin alas.

Vielä viime kesänä kalliiden lannoitehintojen ennustettiin pysyvän talven yli, ja hintojen nousevan käyttökautta kohti.

Lannoitteiden käyttö väheni

Kansainvälinen lannoitetuottajien kattojärjestö IFA seuraa lannoitteiden tuotantoa ja käyttömääriä. IFAn mukaan kalenterivuosi 2020 oli lannoitteiden käytön huippuvuosi. 2021 lannoitteiden käyttö väheni 1,6 prosenttia.

Vuoden 2022 määristä IFA ennustaa, että typpilannoitteiden käyttö vähenee 0–5, fosforin 0–7 ja kaliumin 1–13 prosenttia. Yhteensä mineraalilannoitteiden käyttö vähenisi pessimistisimmässä ennusteessa seitsemän prosenttia, joka olisi suurin tiputus sitten vuoden 2008.

Rabobankin ennusteen mukaan Euroopan lannoitekäyttö vähenisi 2–3 prosenttia tämän vuoden aikana.

Yara raportoi lannoitteidensa tuotanto- ja toimitusmääriä vuoden 2022 viimeisessä osavuosikatsauksessaan.

Lannoitetoimitukset vähenivät 28 610 tuhannesta tonnista 22 685 tuhanteen tonniin vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Yaran tuotantomäärät vähenivät yhtälailla. Vuonna 2021 NPK-lannoitteita valmistettiin 6 442 tuhatta tonnia, vuonna 2022 6 003 tuhatta tonnia.

Yara Suomen kaupallinen johtaja Roland Westerberg kertoo, että Suomen ostomäärät vähenivät kesällä päättyneellä kaudella voimakkaammin kuin naapurimaissa. ◻