Eristemaalilla kuivauskuluja alemmaksi

Jokasyksyinen viljankuivaus muodostaa merkittävän kustannuserän, jonka pienentäminen ei kovin helpolla onnistu. Lietolainen Timo Laaksonen päätti kokeilla kuivurinsa lämmöneristystä Bronya-eristemaalilla. Kokemukset ovat olleet lupaavia.

Viljankuivurissa palava polttoöljy rasittaa niin viljelijän kukkaroa kuin ympäristöä. Järkevät tavat hyväkuntoisen ja polttolaitteistoltaan huolletun viljankuivurin energiatalouden kohentamiseksi ovat kuitenkin vähissä. Esimerkiksi jälkikäteen toteutettu lisälämmöneristys on yleensä hankalaa.

Timo Laaksonen on pohtinut paikallisella ”miljoonamäellä” sijaitsevien viljankuivuriensa lämpötaloutta jo pidempään. Koska tavanomainen lisäeristäminen ei osoittautunut järkeväksi, piti löytää muita vaihtoehtoja. Esiin nousi kuivurin lämpenevien ulkopintojen pinnoittaminen Bronya-lämmöneristemaalilla.

”Olin kuullut siitä muilta viljelijöiltä hyviä kokemuksia, joten päätin kokeilla maalia yhdessä kuivureistani”, Laaksonen kertoo.

Bronyan eristemaalivaihtoehdoista sopivimmaksi katsottiin rakennusten julkisivuihin tarkoitettu Facade-eristemaali. Hyvin vesihöyryä läpäisevänä se nimittäin sallii suuremman kerrospaksuuden kuin Classic-versio. Facaden lämmönkesto on kuitenkin Classicia alhaisempi.

”Sittemmin olemme päätynyt suosittelemaan viljankuivureihin Bronya Classicia sen ohuemmasta kertalevityspaksuudesta huolimatta. Paremman lämmönkeston ohella Classic antaa myös korroosiota vastaan Facadea paremman suojan”, Bronya-maalien maatalousmyynnistä vastaavan Cauco Oy:n toimitusjohtaja Teemu Arvonen.

Lisäeristettäväksi päätyi toinen Laaksosen lähes vierekkäin sijaitsevista 44 kuution Arska-vaunukuivureista. Kaksi perusratkaisuiltaan samanlaista kuivuria loivat samalla mielenkiintoisen mahdollisuuden saada vertailukelpoista tietoa siitä, mitä hyötyä pinnoittamalla tehdystä lisäeristyksestä oikeasti on.

Polttoöljyn kulutusseurantaa on oleellisesti helpottanut se, että kuivurit on varustettu Cauco Oy:n toimittamilla prototyyppisarjan CL-etäseurantalaitteilla, joiden valoanturit rekisteröivät polttimien paloajat luotettavasti. Kun suutinten koot ovat tiedossa, paloajoista on mahdollista laskea tarkasti kunkin kuivauskerran kuluttama polttoöljymäärä.

Nosturi- ja ruiskuhommia

Lisäeristys tehtiin vuodelta 2011 olevaan kuivuriin, kun taas maalaamatta jätetty vertailukuivuri on vuotta vanhempi. Maalaustyö teetettiin viime kesänä ulkopuolisella urakoitsijalla, jolla oli käytettävissään eristysmaalin levitykseen soveltuva Graco Mark V -korkeapainemaaliruisku.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Kyösti Isosaari
Kuva: Annaleena Ylhäinen