Biotalous ei tee maanviljelijöistä miljonäärejä

Biotalous on ollut kaikkien huulilla jo kyllästymiseen saakka. St1 on ollut eturintamassa kehittämässä ja toteuttamassa uusiutuvaan tekniikoihin nojaavia energiaratkaisuja vaikka yhtiön pääbisnes on fossiilisissa polttoaineissa.

Öljyalalla riittää rahaa, esimerkiksi ExxonMobilin liikevaihto on vuodessa parisataa miljardia euroa, neljä kertaa Suomen valtion budjetti. Kokonaisuudessaan öljyalan vuotuinen liikevaihto liikkuu kahdentuhannen miljardin tuntumassa. On varmaa, että tuon kokoluokan bisneksestä ei haluta päästää irti vapaaehtoisesti vaikka fossiilisten polttoaineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ovat varsin hyvin tiedossa. Joskus nykymuotoinen öljyteollisuus kuitenkin loppuu, jos ei muuten, niin fossiilisten polttoaineiden rajallisuuden takia. St1:n hallituksen puheenjohtaja ja energia-alan visionäärinä tunnettu Mika Anttonen on huolissaan fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutuksista ja näkee uusiutuvan energian voiton häämöttävän jossain tulevaisuudessa, ei ehkä kuitenkaan hänen elinaikanaan.

Vaikka Anttonen on aidosti huolissaan maapallon nykytilanteesta, on oma lehmä ainakin osittain ojassa bisneksen jatkuvuuden ja toisaalta uusien liiketoimintamahdollisuuksien vuoksi. Anttosen mielestä energiayhtiön on järkevää varautua tulevaan muutokseen ja olla aktiivisesti mukana muuntautumisessa kohti uusiutuvia energialähteitä, muutoin bisnes lopulta kuolee fossiilisten polttoaineiden mukana.

Anttosen mielestä energia-alalla onkin uusien, uusiutuvia energiamuotoja tukevien innovaatioiden aika. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä ilmasto-ongelmien ratkaisuun. Lisäksi tarvitaan kulutustottumusten muutosta ja aktiivista väestöpolitiikkaa. Kun maapallon väkiluku oli neljä miljardia, ei ollut hiilidioksidiongelmia. Nykyään ongelmia on ja lisää on luvassa, kun väkimäärä kasvaa yhdeksään miljardiin.

Anttosen mielestä kaikki tarvittava energia pystyttäisiin teoriassa tuottamaan jo nyt uusiutuvilla keinoilla, mutta tuotanto ja käyttö eivät kohtaa toisiaan. Energiaa täytyisi kyetä siirtämään ja varastoimaan huomattavasti nykyistä tehokkaammin.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Juho-Antti Junno