Viljakaupan sopimuskirjo ja laatulisien monimutkainen maailma

Maailman markkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat kotimaan hintoihin. Maailmalla viljojen tuotanto ja kulutus ovat viime vuosina olleet kasvussa, vaikka myös notkahduksia on tullut. Viime vuosina hintavaihtelut viljamarkkinoilla ovat olleet suuria, minkä vuoksi markkinaseurannan tärkeys, ostajien hintanoteerausten ja pörssien futuurihintojen seuranta on korostunut entisestään.

Markkinoiden muutokset aiheuttavat kaikille viljaketjun toimijoille hintaan liittyviä riskejä. Tasapainoisessa markkinatilanteessa muutosten ja niiden aiheuttamien hintaheilahtelujen ajankohdat ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Hintavaihtelut voivat lyhyelläkin aikavälillä olla suuria ja yleensä hinta nousee loivemmin kuin se laskee. Hinnan jyrkkään laskuun voi olla syynä esimerkiksi tarjonnan merkittävä lisääntyminen, kun suuri joukko tuottajia haluaa myydä samaan aikaan. Tämän johdosta ostajien hankintatarve täyttyy, kysyntä laskee ja hintaan kohdistuu laskupainetta.

Hintojen kohotessa odottelu ja korkeimman hinnan tavoittelu ei ole riskitön vaihtoehto, sillä tilanne voi muuttua nopeasti. Hintariskiä voi pienentää aktiivisella markkinaseurannalla sekä myyntisuunnittelulla.

Myyntisuunnitelman tekeminen tuotettavalle viljalle on erittäin tärkeää. Jotta tilalle parhaiten sopivat sopimukset ja ostajat löytyisivät, tulisi niiden etsimiseen käyttää aikaa kuten muuhunkin tilan talouden ja hankintojen suunnitteluun.

Tilan tuotantokustannusten tunteminen on avainasemassa, kun määritetään, mikä on riittävä hinta kustannuksiin nähden. Tulevan markkinointivuoden hintanäkymiä pitäisi seurata jo kylvöpäätöksiä tehdessä.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Hanna Heikkula
Kuva: Annaleena Ylhäinen