Vanhoja taloja taiten korjaten

Eteläpohjalainen perinnerakentaja, mestaritimpuri Mikko Mäntymäki Teuvalta on erikoistunut vanhojen pohjalaistalojen korjaamiseen. Pitkällä rakennusalan kokemuksellaan hän arvostaa vanhoja rakennuksia, mutta tuntee myös niiden viat ja tavat korjata ne. Kymmenen vuotta sitten peruskorjaamansa Marjo ja Kaj Erlandsin yli satavuotiaan talon tuvassa hän kertaakin, mitä vanhan rakennuksen korjaamisessa kannattaa ottaa huomioon.

Lähtökohta vanhan rakennuksen korjausrakentamisessa on Mäntymäen mukaan sama kuin Erlandseilla aikanaan oli. Alaan vihkiytynyt timpuri kutsutaan paikalle heti alussa tutustumaan taloon ennen kuin vielä tehdään yhtään mitään.

”Ammattimies näkee, onko talo niin hyvässä kunnossa, että se kannattaa korjata, ja missä kunnossa perustukset ovat. Samalla saa myös neuvot, kuinka edetä”, hän sanoo.

Hän pitää ihannetilanteena sellaista, että vanhaa hirsirakennusta ei ole vielä paljoa kunnostettu eikä tehty pätkissä vuosien varrella.

Selkeintä koko korjausurakan kannalta on myös tehdä heti radikaalit päätökset.

Usein se tarkoittaa käytännössä koko rakennuksen peruskorjausta yhdellä ja samalla kerralla, jolloin monesti joudutaan aloittamaan aivan alusta eli perustuksista ja rungosta.

”Rakennuksen kunnosta riippuen voidaan joutua suoristamaan hirsirunko ja kengittämään hirret eli vaihtamaan alimpien hirsikerrosten lahonneet hirret. Nämä edellyttävät kehikon tunkkaamista ylös”, hän sanoo.

Samalla kertaa voi tarvittaessa myös oikaista kivijalan, tai jos se on huonossa kunnossa, poistaa kivet kokonaan ja tehdä uudet perustukset. Joskus otetaan jopa koko hirsikehikko alas, tehdään uudet perustukset ja kasataan hirret uudestaan.

Rakennuksen sisällä hirsikehikko voidaan oikaista koolaamalla seinät, katot ja lattiat, minkä kirvesmiehet löytävät myöhemmin edestään. Tähän liittyi se Erlandseille esitetty kysymys oikaisemisesta.

”Kun kehikko on oikaistu koolaamalla, kaikki työt ja asennukset helpottuvat huomattavasti. Tällöin ei tarvitse koko rakentamisen ajan justeerata ja sovitella mittoja”, Mäntymäki sanoo.

Kaikkien näiden perustöiden tekeminen heti alussa tulee loppupeleissä kuitenkin halvemmaksi kuin niiden tekemättä jättäminen.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Arto Takalampi
Kuva: Heikki Hakanen