Traktorimyynti kääntyi hienoiseen nousuun

Traktorikauppa kääntyi vuonna 2019 monen vuoden laskun jälkeen lievään nousuun. Viime vuonna rekisteröitiin 1 431 uutta traktoria. Monta vuotta jatkunut traktoreiden keskitehon kasvu sen sijaan kääntyi laskuun. Keskimääräinen viime vuonna rekisteröity traktori oli 131,6 kW:n tehoinen. Loppuvuotta leimasi turbulenssi traktoriedustuksissa.

Traktorimyynti piristyi Suomessa viime vuonna hienoiseen nousuun monen vuoden laskettelun jälkeen. Vuoden 2018 rekisteröintimäärä, 1 260 uutta traktoria, hirvitti jo monia traktorikaupan toimijoita, mutta nyt markkinatilanne näyttää jo hieman valoisammalta. Vuoden 2018 alhaiseen rekisteröintimäärään vaikutti tuolloin vuoden alussa voimaan tullut ns. Mother Regulation -säännös, jonka takia monet liikkeet rekisteröivät uusia traktoreita tavallista enemmän jo vuoden 2017 loppupuolella.

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna traktorimyynnin piristyminen jääkin hyvällä tahdolla tulkittavaksi – keskimäärin vuosina 2017 ja 2018 rekisteröitiin 1 442 traktoria. Vuoden 2019 rekisteröintiluku, 1 431 uutta traktoria, on siis hyvin linjassa kahden edellisvuoden kanssa.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Matti Turtiainen
Kuva: Valtra