Traktorimarkkina vuonna 2023

Uusien traktoreiden kauppa mataa ja traktorikalusto vanhenee. Tämä käy ilmi vuoden 2023 traktoreiden rekisteröintimääristä ja traktorikauppiaiden kommenteista. Monet toimijat odottavat traktorikantaa kunnolla uudistavaa myyntipiikkiä, mutta maatilojen taloustilanne ja rahoituskorkojen nousu sanelevat omat realiteettinsa markkinoille.

Viime vuonna ostetuista uusista traktoreista joka toisen merkki oli Valtra. Myös New Holland, Claas ja Deutz-Fahr kasvattivat markkinaosuuttaan.

Vuoden 2023 uusien traktoreiden rekisteröintimäärä, 1 312 traktoria, tarkoittaa käytännössä kaupan pysymistä edellisvuoden tasolla. Vuonna 2022 rekisteröitiin 1 292 traktoria. Vuoden 2021 rekisteröintimäärä 1 591 traktoria näyttääkin jääneen yksittäiseksi piikkivuodeksi.

Käytännön Maamiehen esittämät rekisteröintiluvut pitäytyvät edelleen ns. perinteisissä traktoreissa, eikä niihin sisälly kuormaimia, kurottimia tai traktoreiksi rekisteröityjä mönkijöitä tai muita työkoneita.

Muutaman poikkeuksellisen vuoden jälkeen viime vuonna oli lupa odottaa ns. normaalia kaupankäyntiä, kun aiempien vuosien koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien materiaali- ja varaosaviivästysten odotettiin olevan takana.

Kannoksi kaskeen nousi kuitenkin yleinen korkotason nousu, joka tuntui yllättävän nopeasti koko taloudessa. Maatalouselinkeinoa kurittaa lisäksi vuosi toisensa jälkeen jatkuva kustannus- ja tuottokriisi, jota ei tunnuta saatavan kuriin millään ilveellä. Luonnollinen reaktio tiloilla onkin investointien lykkääminen.

Ensirekisteröinnit hieman lisääntyivät viime vuodesta, mutta määrä on vakiintunut noin 1 300 kappaleeseen. Traktorikauppiaat toivovat uusien rekisteröintien nousevan jopa kahteen tuhanteen traktoriin, muuten konekanta vanhenee liikaa.

Myyntimäärät jämähtäneet

Traktorikaupassa, kuten varmaankin kaikessa työkonekaupassa, toimijoiden hartaana toiveena on tilanteen normalisoituminen. Massey-Fergusonia edustavan Turun Konekeskus Oy:n liiketoimintajohtaja Vesa Tyykilä sanoo, että rekisteröintimäärän pitäisi olla muutama sata kappaletta nykyistä korkeammalla vuosittain, ettei konekanta vanhene liikaa.

”Kokonaismäärän toivoisi kasvavan jonnekin 1 500–2 000 kappaleeseen, mutta sitä ennen maatilojen kannattavuuden pitäisi kääntyä parempaan ja rahoituskorkojen alaspäin.”

Myös New Hollandia edustava Agritek Oy odottaa traktorikauppaan piristymistä.

”Jossain kohtaa on tultava piikki myyntimääriin. Paine konekannan uusimiselle on kova”, sanoo myyntijohtaja Antti Nikkola.

Hänen mukaansa ostajat ovat edelleen hyvin varovaisia ja suurimpana syynä ovat heilahtelut maidon, lihan, viljan sekä tuotantopanosten hinnoissa.

”Myös tukien ja niiden maksatusaikataulun muutokset heijastuivat ostopäätösprosessiin hyvin vahvasti.”

Sen sijaan Claasia edustavalla Hankkijalla sekä Valtran ja Fendtin taustayhtiössä Agco Suomi Oy:ssä ollaan realistisempia myyntimäärien suhteen.

”Näyttää, että rekisteröintien taso on vakiintunut 1 300 koneeseen, toki vuosien välillä on pientä vaihtelua, mutta suuruusluokka on varmasti 1 300:ssa”, sanoo Agco Suomi Oy:n myyntijohtaja Matti Kallio.

Hankkijan Jukka Keltto tyytyy myös nykyisiin myyntimääriin, mutta toiveet olisivat luonnollisesti hieman korkeammalla.

”Uusiutumistarpeeseen nähden markkina on liian matalalla tasolla, ja siksi isojen tehokkaiden traktorien tarve kasvaa. Hintojen nousun näen hidastuvan, kun tilausajat ovat lyhentyneet.”

Traktoreiden hintakehitys onkin ollut erilaisten kriisien takia vahvasti nouseva, mutta viime vuonna hintojen nousun nähtiin jo tasaantuvan. Koneiden ja komponenttien saatavuusongelmia esiintyi toimijoiden mukaan varsinkin vielä alkuvuonna, mutta vuoden loppua kohti toimitusajat alkoivat normalisoitua, varsin luonnollisesta syystä.

”Viime vuonna rekisteriin meni paljon traktoreita, joissa toimitusajat olivat lähellä 12 kuukautta. Vuoden alussa tapahtuneet hinnannousut rauhoittivat kysyntää niin, että toimitusajat palautuivat pääosin ennalleen vuoden 2023 loppuun mennessä”, sanoo Turun Konekeskuksen Vesa Tyykilä.

Antti Nikkolan mukaan New Hollandillakin toimitusajat ovat normalisoituneet. Viivettä on hänen mukaansa vielä lähinnä joissain erikoisemmissa komponenteissa, kuten esimerkiksi telavarustuksessa.

Kubotalla puolestaan Japanissa valmistettujen traktoreiden vakavat toimitusongelmat alkoivat poistua vasta viime vuoden lopulla, sanoo merkkiä Suomessa edustavan Stokker Oy:n myyntijohtaja Marko Mustonen.

Uusien rekisteröityjen traktoreiden yhteenlaskettu teho pysyi lähes ennallaan viime vuonna.

Valtra suvereenisti kärjessä

Rekisteröintitilaston ykköspaikkaa pitää Valtra, jonka markkinaosuus nousi tasan 50 prosenttiin. Rekisteriin vietiin viime vuonna 656 suolahtelaista (597 v. 2022). Valtran osuus rekisteröinneistä kääntyi nousuun jo edellisvuonna ja pomppasi nyt melko reippaasti.

Valtran myydyin malli oli N175, mutta kysyntää oli Matti Kallion mukaan tasaisesti kokoluokkien välillä. Myös Valtran uusi Q-sarja kävi hänen mukaansa hyvin kaupaksi.

”Keskitehot ovat nousseet ja varmasti vielä hieman nousevat. Isot maatilat ja urakoitsijat tarvitsevat yli 147 kW:n koneita ja tämä asiakaskunta laajenee”, hän sanoo.

Rekisteröintitilaston kakkoseksi kiri viime vuonna Agritek Oy:n edustama New Holland. Nyykkäreitä rekisteröitiin 135 kappaletta ja merkin markkinaosuus nousi 10,3 prosenttiin.

CNH-konserni eriytti vuoden 2022 lopulla Euroopan laajuisesti New Hollandin ja Case IH:n myyntikanavat, mikä todennäköisesti auttoi myynnissä, kun myyntiaktiviteetit voi keskittää vain yhteen merkkiin.

New Hollandin myydyin traktori oli T6.180 (maksimiteho 129 kW), mutta toisaalta kysyntää löytyy myös pienemmissä luokissa. Tehokkaampien traktoreiden kysynnälle ei kuitenkaan näy loppua, sanoo Antti Nikkola.

”Keskitehot kasvavat edelleen ja nyt lähestytään 150 kilowatin tasoa. Tänä vuonna näyttää selkeästi, että mallit T7.210/T7.225 haastavat myydyimmän mallin tittelin. Meidän mallistossamme selkeää kasvua on myös T5 premium -kokoluokassa.”

Nikkolan mukaan tässä kokoluokassa traktorit varustellaan yli 90-prosenttisesti etukuormaimella. Kysyntä on lisääntynyt myös alle 66 kW:n luokassa, jonka ostajakunta löytyy kunta- ja kiinteistönhoitosektorilta.

Useamman vuoden kakkossijaa hallinnut John Deere jäi viime vuoden rekisteröintitilaston kolmoseksi. 126 rekisteröityä Deereä (199 kpl v. 2022) merkitsi markkinaosuuden laskua 9,6 prosenttiin (15,4 % v. 2022).

Hankkijan listoilla oleva Claas piti rekisteröintitilaston neljännen sijansa, ja rekisteriin meni 104 traktoria (95 kpl v. 2022). Claasin markkinaosuus oli 7,9 prosenttia ja myydyin myydyin malli oli Arion 650/660. Kysyntä painottuu Jukka Kelton mukaan tällä hetkellä 117 kW:n tehoisiin nelisylinterisiin ja toisaalta isompiin 147 ja 190 kW:n kuusisylinterisiin.

Agco Suomen toinen merkki, Fendt, jatkaa tasaisen varmasti rekisteröintitilaston viidentenä. Fendt on leimallisesti isojen traktoreiden merkki Suomessa ja rekisteriin meni 89 traktoria (99 kpl v. 2022). Fendtin markkinaosuus oli 6,8 prosenttia. Myydyin malli oli 724, mutta kysyttyjä olivat myös isot 250-kilowattiset traktorit.

Uusien traktoreiden keskiteho lähestyy pikku hiljaa 150 kilowattia.

Uutta nousua keskikastissa

Agcon kolmas merkki, Massey Ferguson on Turun Konekeskus Oy:n listalla ja viime vuonna rekisteröitiin 73 Massikkaa (88 kpl v. 2022). Markkinaosuus oli 5,6 prosenttia.

Massey Fergusonin myydyin malli oli MF 8S.305 DVT. Vesa Tyykilän mukaan kysyntä kohdistui kuitenkin suhteellisen tasaisesti kaikkiin kokoluokkiin 60 kW:sta alkaen aina 294 kW:iin saakka.

Uuden myyntikanavan Suomessa NHK-Keskus Oy:ltä löytänyt Case IH rekisteröi viime vuonna 57 traktoria (62 kpl v. 2022). Niistä 34 oli aiemman myyntiorganisaation eli Agritekin rekisteröimiä.

Vastikään NHK:lla aloittaneen myyntijohtaja Jarno-Matti Hakamäen mukaan Case IH:n myyntiorganisaation rakentaminen on vielä kesken.

”Pala palalta pääsemme kiinni uuteen rakenteeseen ja oikeaan traktorimyyntiin”, Hakamäki toteaa.

Suosituimmat Case IH-mallit löytyivät Puma-sarjasta, mutta myös Maxxumille on Hakamäen mukaan kysyntää.

Kubota näyttää tekevän jonkinlaista nousua traktorirekisteröintilistalle, sillä globaalisti vahvasti maataloustekniikkaan panostavaa japanilaismerkkiä rekisteröitiin 27 kappaletta (12 kpl v. 2022). Suurin osa on toki pääasiassa kiinteistönhoito- ja viherrakennustöihin tarkoitettuja pikkutraktoreita, mutta mukana luvuissa on viisi yli 80-kilowattista traktoria.

Kubotan myydyin malli oli 46-kilowattinen L2-622. Marko Mustonen sanoo, että kiinnostusta löytyy yhä enemmän myös isompiin, M6- ja M7-sarjan koneisiin.

”Kunhan saamme M-sarjalaisten myyntiverkoston täyteen toimintaan, tulemme näkemään enenevissä määrin isompia Kubota-traktoreita myös Suomessa.”

Myös Deutz-Fahr piristyi uudelleen viime vuonna, kun rekisteriin merkittiin 16 traktoria (5 kpl v. 2022). Deutz-Fahria Suomessa edustavan H.C. Petersenin myyntijohtaja Peter Mattas sanoo, että kysyntää on luokassa 125–185 kW. Myydyin malli viime vuonna oli maksimiteholtaan 130-kilowattinen 6175 TTV.

Yhä useampi kuormain on rekisteröity traktoriksi.

Mitä tapahtuu jatkossa?

Tänä vuonna toimijat odottavat siis traktoreiden myyntimäärien pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasolla. Selvää on, että traktorikanta tämän seurauksena vanhenee edelleen. Käytettyjen traktoreiden markkina sen sijaan näyttää elävän ja voivan hyvin.

”Käytettyjen traktoreiden kysyntä on edelleen kovaa. Hyvät, vähän ajetut traktorit ovat haluttuja”, sanoo Peter Mattas.

Uuden traktorin hankintaa puoltavat kuitenkin taloudelliset tekijät sekä viljelyä tehostavien tekniikoiden kehittyminen, sanoo Antti Nikkola.

”Polttoainetaloudellisuus, työmenetelmien kehittäminen ja työkoneiden kehitys luovat painetta myös traktorikannan uusimiseen. Iso paine tulee selvästi älykkään viljelyn kokonaisvaltaisista ratkaisuista, joissa lohko- ja työskentelytiedot siirtyvät helposti koneesta toiseen ja tallennusalustalle.”

Uuden Valtran ja Fendtin ostajat hankkivat yleensä myös automaattiohjauksen ja Valtran SmartTouch-malleissa automaattiohjaus alkaa olla rutiinia. Samoin on Fendtin laita, sanoo Matti Kallio.

”Fendt, jossa ei ole senttimetrin tarkkaa automaattiohjausta, on harvinaisuus.”

Löytyy myös käyttäjiä, jotka eivät syystä tai toisesta hyödynnäkään traktorin kaikkia ominaisuuksia, toteaa Turun Konekeskuksen Vesa Tyykilä.

”Asiakaskunta on näiden automaattiohjausten ja telemetriajärjestelmien osalta varsin kahtia jakautunutta. Toiset tarvitsevat niitä ehdottomasti, ja toiset eivät halua niitä ostaa. Traktorit varustetaan lähes järjestään näillä ominaisuuksilla varsinkin 6-sylinterisistä malleista alkaen, mutta läheskään kaikki koneen ostaneet eivät uusia ominaisuuksia halua hyödyntää.”

Toisaalta on nähtävissä, että telematiikka alkaa olla haluttu ominaisuus myös pienemmissä traktoreissa, uskoo Stokkerin Marko Mustonen.

”Automatiikkaohjauksen tarkkuutta arvostetaan ja sen käyttö laajenee moneen uuteen työvaiheeseen.”

Kunhan koronapandemian jälkeen monen myyjän varastoihin kertyneet traktorit saadaan myytyä, uskoo NHK-Keskus Oy:n Jarno-Matti Hakamäki markkinoiden muuttuvan nykyistä asiakaslähtöisemmiksi.

”Varastojen sulamisen jälkeen kauppatapa tulee muuttumaan niin, että asiakas saa juuri haluamansa ihka uuden koneen suoraan linjalta ja maksaa vain haluamistaan varusteista. Markkinoilla on nyt monenlaista ja -ikäistä ns. uutta traktoria”, hän toteaa. ◻

Kolme neljästä uudesta traktorista rekisteröidään liikennetraktoriksi.

Vertaile traktoreitten ominaisuuksia

Kaikkien Suomessa myytävien traktoreiden teknisiä tietoja pystyy tarkastelemaan kätevästi Käytännön Maamiehen verkkosivuilla kaytannonmaamies.fi kohdasta Traktori- ja puimurivertailu. Siellä pystyy helposti valitsemaan itselleen mielenkiintoisimpia malleja vertailtavaksi rinnakkain.