Traktoreiden kiky-loikka

Traktorikauppa näyttäisi saavuttaneen aallonpohjan viime vuonna. Traktoreita rekisteröitiin 1 754 kappaletta, mikä on 27 traktoria enemmän kuin edellisenä vuonna. Huomattavasti merkittävämpi muutos on siinä, että traktoreiden keskiteho nousi 115 kW:sta 123,4 kW:iin. Kolmessa vuodessa keskiteho on kasvanut viidenneksen.

Vaikka rekisteröintien lasku näyttäisi päättyneen, ei mistään kulutusjuhlasta voida puhua. Vielä vuonna 2011 rekisteröintejä oli 3 119 kappaletta, ja runsaat kymmenen vuotta sitten lukemat liikkuivat vuosittain 4 000–5 000 traktorin tienoilla.

Traktorikauppiaitten yhdistyksen tämän vuoden alusta käyttöönottama traktorirekisteröintien tilastointitapa perustuu yli 35 kW:n tehoon ja 1 800 kilon omapainoon. Uutta on se, että tilastoon hyväksytään vain tietyt merkit, mikä karsii pois pääosan erilaisista kuormaimista ja kiinteistönhoitokoneista. Traktorin pitää näyttää traktorilta. Käytännön Maamiehen tilasto on aiemminkin nojannut näihin periaatteisiin, joten vanhat tilastot ovat vertailukelpoisia uusiin.

Traktoreiden tehosumma eli rekisteriin merkittyjen tehojen mukaan laskettu kilowattien yhteismäärä on keskitehojen kasvusta huolimatta ollut lähes jatkuvassa laskussa viimeisen vuosikymmenen. Nyt sekin käyrä kääntyi nousuun ja palasi vuoden 2014 tasolle. Laskua on kuitenkin edelleen kymmenessä vuodessa 42 prosenttia.

Urakoinnin lisääntyessä ja konetehojen kasvaessa on vaikea arvioida mikä on riittävä määrä uusia traktoreita, jotta työt tulevat tehtyä jatkossakin. Tarpeellisiakin uusintainvestointeja on heikon tulonmuodostuksen vuoksi jouduttu lykkäämään hamaan tulevaisuuteen.

Tehojakauman valossa näyttäisi siltä, että nyt on uusittu tilan ykköstraktoreita ja aputraktorit on jätetty odottelemaan parempia aikoja. Viime vuonna rekisteröityjen uusien traktoreiden kohdalla suuruuden ekonomiaa tunnuttiin käytettävän jo lähes täysimääräisesti hyväksi.

Traktorien tekniset tiedot ja traktorien vertailutyökalun löydät KM:n sivuilta.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Timo Mikkola