Terramedia Oy tilausehdot

Terramedia Oy tilausehdot

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Terramedia Oy:n tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Kestotilaus

Voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (18, 12 tai 6 kuu­kautta). Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Uuden kestotilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Terramedian asiakaspalveluun vähintään 10 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Kestotilaajan edut ovat voimassa vain, jos kestotilaus on voimassa.

Määräaikaistilaus

Voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä Terramedian asiakaspalveluun

Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo kestotilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 10 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinnaston mukainen hinta ja kulloinkin voimassaoleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen, tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksetun tilausmaksun. Irtisanomisaika on 30 päivää. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken tilauskauden. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnas­ton mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perin­nästä vastaa perintätoimisto.

2. Tilausten alkamisaika

Tilauksen voi aloittaa mistä päivästä tahansa. Netissä tehty tilaus alkaa yleensä jo seuraavana ilmestymispäivänä, myös viikonloppuisin. Asiakaspalveluun maanantaista perjantaihin ennen klo 16 annettu tilaus voi alkaa seuraavasta ilmesty­mispäivästä.

3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilauksensa tai muuttaa tilauksen osoitetta.

Muutokset voi tehdä netissä osoitteessa www.kaytannonmaamies.fi -> eAsiointi tai www.kmvet.fi -> eAsiointi. Muutokset voi saada voimaan jopa seuraavasta ilmestymispäivästä, myös viikonloppuisin. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 4 päivää.

4. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta.

5. Tilaushinnat, tilausehtojen muutokset ja tilauksen vahvistukset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset.

Terramedialla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutus­jakson päättymiseen, ilmoittamalla asiasta Terramedian asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä.
Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomais­määräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välit­tömästi kaikkia tilauksia.

Asiakas voi vahvistaa tilauksensa allekirjoituksella, sähköpostilla, sähköisella tilausjärjestelmällä sekä laskun maksamisen yhteydessä henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Maksalla tilauslaskun asiakas vahvistaa tilauksensa.

6. Vastuu toimittamisesta ja painojäljestä

Terramedia Oy:n lehdet toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Terramedia ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoi­maisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.
Lehdissä voi suurien painos­määrien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkea­mia painojäljessä ja Terramedia ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Mikäli lehti jää Terramedia Oy:stä johtu­vasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä Terramedia Oy:lle. Terramedia Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai puuttuneen lehden hyvittämiseen.

7. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin, ilmoittamalla siitä Terramedian asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

8. Tietosuoja

Lehtien tilaajat ovat Terramedian asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Terramedialla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkina­tutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Terramedian asiakaspalveluun.