Tarjouskierrokselle hyvä tuntipalkka

Käytännön Maamiehen tekemä kasvinsuojeluaineiden hintavertailu osoitti, että tarjouspyyntökierros ennen kasvinsuojeluaineiden hankintaa lyö leiville. Kuvitteellisen 50 hehtaarin alalle tehdyn kasvinsuojeluaineiden ostoskorin hankinnassa voi taitamattomuuttaan hävitä useita satasia eli kymmeniä prosentteja. Myyjäpuolta löytyy nykyään mukavasti, joten kauppaa mielivät tosimyyjät tekevät tarjouksenkin vikkelästi sähköpostilla lähetetyn listan pohjalta.

Kasvinsuojeluaineiden ostoskoria lähdettiin kokoamaan pitkälti aiemman, vuonna 2004 tehdyn kasvinsuojeluaineiden hintavertailun pohjalta (artikkeli löytyy KM:n numerosta 5/2004).

Tarjouspyyntöä tekevällä kuvitteellisella tilalla on viljelyssään 20 hehtaaria kevätvehnää, 10 hehtaaria kauraa, 10 hehtaaria ohraa sekä 5 hehtaaria rypsiä. Vuoden 2004 vertailussa mukana ollut 5 hehtaarin kesantoala olisi nykykäytäntöjen mukaisesti viherlannoitusnurmea ja luonnonhoitopeltoa.

Kasvinsuojeluainevalikoimaa kootessa pyrittiin ottamaan mukaan samoja tuotemerkkejä kuin vuoden 2004 hintavertailussakin. Näin saatiin hyvä vertailukohta kasvinsuojeluaineiden yleiselle hintakehitykselle. Mukaan valikoitiin myös uudempia, yleisesti suosittuja torjunta-aineita.

Vuonna 2004 ostoskoriin kuuluivat rikkakasvien, kasvitautien ja rypsin tuhohyönteisten torjunta-aineet. Tällä kertaa valikoimaa laajennettiin vielä viljelykäytäntöjen muuttumisen vuoksi viljojen kasvunsääteillä sekä hukkakauran torjunta-aineilla.

Lähtöoletuksena oli, että 40 hehtaarin vilja-alalla gramma-aineita käytetään 20 hehtaarilla ja perinteisempiä seosaineita, ”trioja”, käytetään niin ikään 20 hehtaarilla. Kasvunsääteitä käytetään koko vilja-alalla. Kauralle riittäisi edullisempi klormekvattikloridi ja vehnälle sekä ohralle käytettäisiin trineksapakki-etyyli-valmisteita.

Glyfosaattia puolestaan ruiskutetaan sekä keväällä suorakylvöä edeltävässä että syksyllä sadonkorjuun jälkeisessä juolavehnän ja muiden kestorikkakasvien torjunnassa. Oletuksena oli lisäksi, että kuvitteelliselle tilalle on päässyt muodostumaan kohtalainen hukkakauraongelma, joten sitä olisi torjuttava koko 5 hehtaarin rypsialalta sekä 20 hehtaarin vilja-alalta.

Markkina murroksessa

Kasvinsuojeluaineiden markkinat ovat muuttuneet melkoisesti edellisen hintavertailun jälkeen. Kymmenen viime vuoden aikana kauppatapoja ovat muokanneet sekä rinnakkaisvalmisteiden maahantuonti että verkkokaupan yleistyminen. Kasvinsuojeluaineista on tullut kilpailun myötä paljolti lannoitteisiin ja siemeniin verrattavaa bulkkitavaraa, jonka kauppa onkin luonnollista siirtää tilauspohjaiseksi ja verkkoon.

Perinteisiin myymäläverkostoihin kasvinsuojeluainekaupassa luottavat edelleen Agrimarket ja K-maatalous. Agrimarket myy torjunta-aineita myös verkkokaupassaan. Puhtaita verkkokauppoja ovat Raisoagron ja rinnakkaisvalmisteita maahantuovan Suomen Kasvinsuojelukaupan nettisaitit. Viimeisimpänä tulokkaana on Bernerin myyntiverkosto, joka koostuu ympäri maata levitetystä myyjä- tai nykyaikaisemmin nimetystä asiakkuuspäällikkö-verkostosta. Tilasiemenen kasvinsuojeluainemyynti on joidenkin yksityisten osakaspakkaamoiden vastuulla.

Tarjouspyynnöt lähetettiin alustavan puhelinsoiton ja tarjouspyyntöhalukkuutta kartoittavan kyselyn jälkeen pääsiäisen alusviikolla Agrimarketin myymälään, K-maatalouden myymälään, Bernerille sekä Tilasiemen-pakkaamolle. Missään vaiheessa myyjille ei kuitenkaan kerrottu, että tarjouspyyntöä käytetään Käytännön Maamies -lehden hintavertailussa.

Verkkokaupoista mukana olivat Agrimarketin, Raisioagron ja Suomen Kasvinsuojelukaupan verkkokaupat. Näistä ostoskorin hinta laskettiin kirjautumisen jälkeen, mikäli sellaiseen oli mahdollisuutta. Kirjautumalla verkkokaupan asiakkaaksi pyrittiin varmistamaan, että hinnat ovat varmasti alhaisimmat nettikaupassa tarjottavat.

Agrimarketia ja Tilasiemen-pakkaamoa jouduttiin vielä muistuttamaan sähköpostilla tarjouksen jättämisestä. Tämän jälkeen Agrimarketista tehtiinkin tarjous nopeasti. Tilasiemeneltä tarjousta ei sen sijaan saatu ollenkaan.

Tarjouspyynnössä mainittiin, että hinnat pyydetään kaikista aineista, mutta ostopäätös kohdistuisi vain yhteen kunkin torjunta-aineryhmän aineeseen. Tarjouspyyntöön oli laskettu mukaan summittaiset ostomäärät, mutta tarjouksessa pyydettiin täsmentämään ainemäärät täysiin pakkauskokoihin.

Tilasiementä lukuun ottamatta selväksi kävi, että kaikki ovat tosissaan tekemässä kauppaa. Monet myyjät tarjosivat lisäksi vaihtoehtoisia aineita joko tarjouspyynnössä pyydetyn ohella tai sen tilalle. Berneriltä toimitettiin tarjouksen lisäksi laskelma erilaisten viljojen tautiaineiden ja seosten hehtaarikustannuksesta.

Hintavertailun tulokset käyvät ilmi taulukosta. Taulukkoon on laskettu kunkin torjunta-aineen ja myyjän tarjoamat arvonlisäverottomat yksikköhinnat, käyttömäärän perusteella laskettu hehtaarikustannus sekä kokonaiskustannus kuvitteellisen tilan viljelypinta-aloilla laskettuna.

Vertailun lopputulos laskettiin ynnäämällä kunkin aineryhmän edullisimmat vaihtoehdot yhteen.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Matti Turtiainen