Suomelle lupa alentaa itävyysvaatimuksia

Suomelle lupa alentaa herneen, härkäpavun, kevätvehnän ja ohran siementen itävyysvaatimusta

Suomi haki helmikuun 2021 alussa komissiolta poikkeuslupaa alentaa herneen, härkäpavun, kevätvehnän ja kevätohran sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta. Siemenen itävyydessä on ollut ongelmia haastavan kasvukauden jälkeen ja edellä mainittujen lajien sertifioidusta siemenestä on pulaa. Kevätvehnän osalta hakemus koski erittäin aikaisia lajikkeita ja ohran osalta aikaisia monitahoisia rehuohralajikkeita. Aloite hakemukseen tuli Siemenkauppiaitten yhdistykseltä.

Komissio myönsi Suomelle poikkeusluvan 23. helmikuuta. Asiaan liittyvä maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee voimaan 3. maaliskuuta ja se on voimassa 30. kesäkuuta saakka.

MMM:n asetuksessa säädetään, että Ruokavirasto voi sertifioida alennetulla itävyydellä yhteensä 180 000 kiloa härkäpavun ja 850 000 kiloa herneen siementä tietyistä lajikkeista. Siemenerien itävyyden tulee olla vähintään 70 prosenttia. Lisäksi Ruokavirasto voi sertifioida alennetulla itävyydellä yhteensä 1 000 000 kiloa kevätvehnän ja 800 000 kiloa ohran siementä tietyistä lajikkeista. Vehnällä ja ohralla siemenerien itävyyden tulee olla vähintään 80 prosenttia. Kyseisten siemenerien vakuustodistuksissa tulee olla merkintä siitä, että ne on sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella.