Maataloutta salkussa, pörssikurssien symboli laukussa

Sumua horisontissa

KM-maataloussalkkumme helmikuun pääuutisia olivat Q4-tulokset, jotka samalla sinetöivät tilikauden 2023 päätöslukemat. Julkistusten yhteydessä kuultiin myös yhtiökokouksille esitettävät osinkoehdotukset ja kerrottiin kuluvan vuoden näkymistä. Tiedoista löytyi useampiakin pettymyksen aiheita.

 

Tuoreimman tuloskauden jäljiltä salkkumme sijoituksista vain Apetit on voitolla, mikä sekin on lähinnä uudelleen sijoitettujen osinkojen ansiota. Atria taas tipahti niukasti miinukselle, kun taas Anoran sekä Raision tappiot lähentelevät jo miltei neljänkymmenen prosentin lukemia. HKScaniin sijoitetusta rahoista on tallella enää vain noin neljännes.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

 

Anoran neljännen kvartaalin liikevaihto jäi 212,4 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin yllettiin 221,6 miljoonaan. Vertailukelpoinen käyttökate nousi 28,2 miljoonaan euroon vertailukauden 20,9 miljoonasta.

Yhtiön koko vuoden liikevaihto oli 727,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökate oli 69,4 miljoonaa. Vuotta aiemmat lukemat olivat vastaavasti 702,7 ja 76,1 miljoonaa euroa.

Anora odottaa kuluvan vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen nousevan aiemmasta 75-85 miljoonaan euroon.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan 0,22 euron osinkoa osakkeelta, mikä tarkoittaisi osingon pysymistä samana kuin edellisvuonna.

Anoran kurssi elpyi helmikuussa 4,66 eurosta 4,91 euroon.

Apetitin Q4-kauden jatkuvien toimintojen liikevaihto jäi 42,6 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin yllettiin 46,6 miljoonaan. Käyttökate laski 3,7 miljoonaan euroon vertailukauden 4,5 miljoonasta.

Koko tilikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 175,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,2 miljoonaa. Vuotta aiemmat lukemat olivat vastaavasti 181,7 ja 9,2 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden liikevoiton arvioidaan säilyvän vertailuvuoden tasolla.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan 0,75 euron osinkoa osakkeelta, mikä tarkoittaisi osingon nousua edellisvuodesta.

Apetitin kurssi pakitti helmikuun aikana 13,25 eurosta 13,05 euroon.

Atria leikkaa osinkoaan

Ennen Q4-tuloksiensa julkistamista Atria kertoi nimittäneensä MBA Meelis Laanden Atria Viron toimitusjohtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Laande on aiemmin työskennellyt Atria Viron kaupallisena johtajana.

Atrian neljännen kvartaalin lukemissa liikevaihto jäi 438,1 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin yllettiin 451,2 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto laski 9,4 miljoonaan euroon vertailukauden 16,7 miljoonasta.

Kuluneen tilivuoden liikevaihto oli 1752,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 49,6 miljoonaa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1696,7 ja 49,0 miljoonaa euroa.

Kuluvana vuonna Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi.

Yhtiökokoukselle esitetään 0,30 euroa varsinaista osinkoa sekä 0,30 euron pääomanpalautusta osakkeelle, mikä tarkoittaisi osingon laskua edellisvuodesta.

Kurssireaktio Q4-uutisiin oli kohtalaisen raju. Atrian kurssi tippui helmikuussa 10,8 eurosta 9,39 euroon.

HKScanin Q4-kauden jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 302,0 miljoonaan euroon aiemmasta 306,3 miljoonasta, kun taas jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos nousi 2,8 miljoonaan euroon vertailukauden -0,2 miljoonasta.

Tilivuoden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 163,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli 14,9 miljoonaa. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 1 097,5 ja -2,9 miljoonaa euroa.

Kuluvana vuonna konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan nousevan vertailuvuodesta.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, ettei yhtiö jaa osinkoa. Samoin toimittiin edellisvuonna.

Kuun lopussa yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksensa. Kokouksessa vahvistettiin HKScanin Ruotsin liiketoimintojen myynti sekä päätettiin kauppaan liittyvistä valtuutuksista.

HKScanin kurssi valui helmikuussa 0,76 eurosta 0,70 euroon.

Raisio tinkii tavoitteistaan

Tulosjulkistuksensa alla Raisio päivitti joulukuussa 2022 julkistettuja strategiakautensa 2022–2025 taloudellisia tavoitteita. Taustalla on kuluttajakäyttäytymisessä tapahtunut jyrkkä muutos, joka on näkynyt Raisiolle liikevaihdon kasvun pysähtymisenä. Samaan aikaan yhtiön kannattavuus on kuitenkin parantunut merkittävästi.

Raisio kertoi luopuvansa joulukuussa 2022 antamistaan kasvu- ja kannattavuustavoitteista. Raisio uskoo silti keskeisten kategorioidensa kasvuun pitkällä aikavälillä. Kasvu on kuitenkin haastavien markkinaolosuhteiden vuoksi aiemmin ennakoitua hitaampaa.

Raision Q4-kauden raportissa jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 54,2 miljoonaan euroon aiemman vuoden 55,6 miljoonasta. Vertailukelpoinen liiketulos laski 5,5 miljoonaan euroon 6,0 miljoonasta

Koko tilivuoden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 219,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 22,7 miljoonaa. Edellisen vuoden luvut olivat vastaavasti 220,8 ja 18,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2024 vertailukelpoisen liiketuloksen ohjeistetaan pysyvän kuluneen vuoden tasolla tai kasvavan hieman.

Yhtiökokoukselle esitetään 0,14 euron osinkoa osakkeelta. Summa jakautuu 0,11 euron perusosinkoon ja 0,03 euron lisäosinkoon. Kokonaisosinko olisi siis yhtä suuri kuin edellisvuonna.

Tulosjulkistuksen jälkeen kerrottiin, että toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi on päättänyt jättää konsernin. Hän jatkaa tehtävissään kesäkuun puoleenväliin asti. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on jo käynnissä.

Raision kurssi heikkeni helmikuussa 2,04 eurosta 1,93 euroon.

Helmikuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo laski tammikuun lopun 2289 eurosta 2172 euroon. Helmikuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvon osalta reilu 910 euroa tappiolla. Tilillä on vuonna 2023 maksettuja osinkoja hieman yli 85 euroa.

 

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.