Poikkeuslupa öljykasvien peittaukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruiser OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen keväällä 2015.

Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina.

Poikkeusluvan perusteena on, ettei kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ole käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.

Poikkeuslupa kestää 120 vuorokautta

Poikkeuslupaa haki Avena Nordic Grain. EU:n jäsenmaat saavat myöntää valmisteiden käyttöön hätälupia enintään 120 vuorokaudeksi, jos torjuntaa ei voi tehdä muilla kohtuullisilla keinoilla.

Suomessa viljellään pääosin kevätkylvöisiä öljykasveja, joiden kirppaongelma on moninkertainen syyskylvöisiin öljykasveihin verrattuna.

Viime keväänä testattiin öljykasvien viljelyä ilman peittausta esimerkiksi Västankvarnin koetilalla Inkoossa.

”Kirppapaine oli kova. Myöhään kylvetyltä peittaamattomalta koealalta satoa tuli 486 kg/ha kun peitatulta alalta saatiin 3 011 kg/ha”, kertoo Patrik Erlund ruotsinkielisestä neuvontajärjestöstä NSL:stä.

Myös viljelijöiden kokemukset peittaamattoman siemenen viljelystä olivat huonot. Ilman poikkeuslupaa kevätöljykasvien viljely loppuisi todennäköisesti kokonaan.

Näin oletetaan käyvän Ruotsissa. Siellä syyskylvöisten öljykasvien osuus on merkittävämpi, joten öljynpuristamoille riittää raaka-ainetta vaikka kevätkylvöisten öljykasvien viljely loppuisikin.

Peittaus alkaa heti

Sekä Hankkijan siemenkeskuksella Hyvinkäällä että Vihervakan siemenlaitoksella Pöytyällä on valmistauduttu aloittamaan kevätöljykasvien peittaus välittömästi.

Kevätöljykasvien siementä on onneksi varastossa. ”Säästimme edellisvuoden parhaat erät kevätöljykasvien siemenestä”, kertoo siementen tuoteryhmäpäällikkö Jarmo Tervala Agrimarketista.

”Myös Vihervakassa on kevätöljykasvien siemeniä riittävästi kunnostusta varten”, kertoo toimitusjohtaja Risto Sarkki.

Peitatut siemenet on tarkoitus saada markkinoille mahdollisimman pian.

Syysöljykasvien siemeniä poikkeuslupa ei koske, sillä niiden kylvöaika alkaa vasta heinäkuun lopussa. Poikkeuslupa on voimassa kolme kuukautta, eli käytännössä huhti-, touko- ja kesäkuun ajan.

Mehiläistarhaajat eivät vastusta poikkeuslupaa

Tukes järjesti asiasta kuulemistilaisuuden marraskuussa. Suomen mehiläishoitajien liitto ei vastusta poikkeuslupaa, kunhan kylvö tehdään muilla kuin pneumaattisilla kylvökoneilla.

Öljykasvien viljely ilman peittausta lisää kasvinsuojeluaineruiskutusten tarvetta kylvön jälkeen.

Ruiskutuksissa käytettävät synteettiset pyretroidit ovat erittäin myrkyllisiä pölyttäjille, muille niveljalkaisille ja vesieliöille.

”Öljykasvit ovat erinomainen vuoroviljelykasvi viljan viljelyssä ja ne ehkäisevät kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta. Öljykasvien viljelyala romahtaisi tai viljely voisi loppua kokonaan ilman tehokasta keinoa torjua kirppoja. Viljelyn loppuminen johtaisi kotimaisten kasviöljyjen tuotannon huomattavaan vaikeutumiseen ja Suomen valkuaisomavaraisuuden vähentymiseen”, kertoo ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila Tukesista.

Vaarallisuutta mehiläisille tutkitaan

Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 neonikotinoideihin kuuluvia imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla, koska tehoaineiden epäiltiin aiheuttavan mehiläiskuolemia.

Euroopan elintarvikeviranomainen EFSA arvioi raportissaan vuonna 2013, että riskinarviointi vaatii lisää tutkimuksia. Komissio tarkastelee rajoitusta uudelleen keväällä 2015, kun uusia tutkimustuloksia saadaan.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistivät vuonna 2013 kaksivuotisen hankkeen, jossa tutkitaan öljykavien peittauksessa ja ruiskutuksessa käytettävien neonikotinoidivalmisteiden vaikutuksia mehiläisiin.

Syyskuussa 2014 julkaistun väliraportin mukaan neonikotinoideilla ei havaittu vaikutuksia mehiläisyhdyskuntien menestymiseen.

Raportin mukaan ”ensimmäisen kauden tulosten perusteella ei voitu havaita, että neonikotinoideilla olisi ollut vaikutuksia koekenttien läheisyydessä olevien mehiläisyhdyskuntien kuntoon. Mehiläisten sekä niiden jälkeläisten lukumäärän kehittyminen kasvukauden aikana oli normaalia kaikilla koekentillä. Myös talvenaikainen ruoankulutus sekä talvehtimisindeksi (mehiläisten ja niiden jälkeläisten lukumäärän suhde syksyllä ja keväällä) asettuvat tyypillisiin arvoihin”.

Pelastus öljynpuristamoille

Tukesin antama poikkeuslupa on pelastus kotimaisille öljynpuristamoille.

Avena Nordic Grainin suuri puristamo Kirkkonummella olisi ehkä pärjännyt pari vuotta tuontisiemenellä.

Pienpuristamoilla toiminta olisi loppunut todennäköisesti samalla hetkellä, kun siemenvarastot olisi kulutettu loppuun.

Tämä olisi lisännyt tuontivalkuaisen tarvetta. Rypsipuriste on paras valkuaisrehu lypsylehmille.

Annaleena Ylhäinen