Peltopäivän lajikekentältä signaalit viljelysuunnitteluun

Peltopäivä 6. heinäkuuta 2017 Inkoon Västankvarnissa on kasvintuotantotilalliselle paras paikka tutustua markkinoille tuleviin uusiin lajikkeisiin ja tehdä vertailua viljelyssä olevien lajikkeiden välillä. Lajikekentällä ovat esittelyssä kaikki markkinoilla olevat viljalajikkeet havaintoruutuina. Näiden lisäksi ruuduilla esitellään todennäköisesti muutaman vuoden sisällä markkinoille tulevat uutuuslajikkeet, lupaa Peltopäivän lajikekentästä vastaava Patrik Erlund Nylands Svenska Lantbrukssällskapetista.

Viljalajikkeet ovat vertailtavissa lajeittain aikaisuusjärjestyksessä sekä käsiteltynä että käsittelemättömänä. Kaikki kevätviljalajikkeet ovat yhdessä paikassa ja vierekkäin, joten vertailujen tekeminen on helppoa. Ruutuja on tutkittavana yhteensä yli 160.

Talvehtimiskyky paljastuu syyskasviruuduilla

Lisäksi syysviljojen ja -öljykasvien lajikevertailua voi tehdä omilla esittelykentillään, jotka sijaitsevat näyttelyalueen välittömässä läheisyydessä. ”Kuluvan talven sääolot ovat olleet haastavat viljelykasveille, joten kevät paljastaa, miten hyvin lajikkeet selviytyvät talvehtimisesta poikkeusoloissa”, toteaa Patrik Erlund.

Demoruuduilla näkee toimien vaikutukset

Peltopäivässä merkittävässä roolissa ovat myös erilaiset demoruudut, joilla Peltopäivän järjestäjät ja tapahtumassa mukana olevat yritykset esittelevät muun muassa kasvinsuojelutoimien vaikutuksia.

”Oikeat aineet ja käyttöajankohta ovat ratkaisevia tekijöitä kasvinsuojelun tehokkuudessa. Peltopäivän esittelyruuduilla pääset näkemään, mikä vaikutus rikka- ja tautitorjunnalla on kevätviljalajikkeisiin, kun lajikekoekentällä ovat rinnakkain käsittelemätön ja käsitelty ruutu”, Erlund muistuttaa.

”Demoruutujen suhteen suunnitelmat ovat vielä osin kesken, sillä näytteilleasettajien ilmoittautuminen jatkuu maaliskuun loppuun.”

Yksi mielenkiintoisista Peltopäivän kohteista on maakuoppa, jossa professori Laura Alakukku Helsingin yliopistosta maataloustieteiden laitokselta havainnollistaa, mikä vaikutus maanrakenteella on kasvin menestymiseen.

Maanmuokkaustoimista jankkurointi nostetaan havaintokohteeksi. Sen vaikutuksia tutkitaan maakuopassa ja myös työnäytösalueella.

Peltopäivän järjestävät ProAgria Etelä-Suomi ja Nylands Svenska Lantbruksskällskap.

Västankvarnin tilalla on tehty virallista lajikekoetoimintaa vuodesta 2003 lähtien, joten havaintojen tueksi on myös tutkittua tietoa. Koetoiminnasta vastaa Nylands Svenska Lantbrukssällskap, kertoo Patrik Erlund.