Onko ilmaisia osinkolounaita?

Sanotaan, ettei ilmaisia lounaita ole. Esimerkiksi osingonjaossa ainakin teoriassa osakkeen hinnan pitäisi tippua irtoavan osingon verran. Pari KM-maataloussalkkumme osaketta tarjosi kuitenkin tänä vuonna kohtalaisen edullisen aterian.

Salkkumme huhtikuun menestyjä oli Apetit, jonka tuotto nousi osingon irtoamisesta huolimatta jo hieman yli 15 prosenttiin. Muilla salkkumme osakkeilla tuotto on edelleen miinuksella. Maksetut osingot onneksi tosin hieman tasoittavat tilannetta.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

Huhtikuussa kaikki salkkuyhtiömme pitivät yhtiökokouksensa, joissa odotetusti myös ehdotukset osingonjaoista hyväksyttiin. Yhtiökokouspäivä on tyypillisesti viimeinen päivä, jolloin osaketta omistamalla voi vielä saada osingon.

Yhtiökokousta seuraavana päivänä osinko irtoaa, jolloin osakkeen hinnan pitäisi vastaavasti laskea. Tämä niin sanottu osinkodippi voi toki jäädä muiden markkinaliikkeiden varjoon.

Parhaimmillaan osakkeen kurssi voi irtoamispäivänä jopa nousta. Menestyvillä osakkeilla osingon irtoamisesta johtuva pudotus jää muutoinkin yleensä lyhytaikaiseksi. Osingonnälkäisten ostajien ansiosta kurssi voi myös kivuta varsin paljon jo ennen irtoamispäivää.

Kuukausitasolla tarkastellen salkkumme osakkeista vain Apetit nosti kurssiaan osingon irtoamisesta huolimatta. Atrialla pudotus jäi tosin selvästi irronnutta osinkoa alhaisemmaksi. Raision kurssipudotus oli liki linjassa osingon kanssa. Anora taas halpeni selvästi osinkoaan enemmän. Myös HKScanin kurssi laski, vaikkei osinkoa tänä vuonna edes makseta.

Toinen salkkumme huhtikuinen pääaihe oli Q1-tuloskauden alku. Q1-raporttinsa julkaisivat Apetit ja Atria. Anoran, HKScanin ja Raision raportit jäävät toukokuulle.

Liikevaihdot laskussa

Anora maksoi huhtikuussa osinkoa odotetut 0,22 euroa osakkeelta.

Q1-raporttinsa yhtiö julkaisee 7.5.

Anoran kurssi valui huhtikuussa 5,36 eurosta 5,00 euroon.

Huhtikuussa Apetit ilmoitti saaneensa päätökseen omien osakkeiden hankinnan, joka alkoi jo viime vuoden puolella. Hankittujen yli 45000 osakkeen keskihinta oli noin 13,14 euroa. Osakkeet käytetään osakepohjaisten kannustusjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin.

Loppukuusta Apetit julkaisi Q1-lukemansa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 42,2 miljoonaa euroa, kun vertailukautena yllettiin 48,2 miljoonaan. Käyttökate nousi 5,0 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 3,4 miljoonasta.

Tulosohjeistuksensa yhtiö piti ennallaan. Liikevoiton arvioidaan pysyvän vertailuvuoden tasolla.

Apetit maksoi huhtikuussa osinkoa 0,75 euroa osakkeelta.

Apetitin kurssi kipusi huhtikuun aikana 13,70 eurosta 14,05 euroon.

Huhtikuun alussa Atria kertoi ostaneensa Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n lopunkin osakekannan, minkä seurauksena Atria omistaa nyt yhtiön kokonaan. Kaivon Lihalla on Suomessa vahva markkina-asema hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.

Q1-raportissaan Atria kertoi liikevaihtonsa jääneen 416,8 miljoonaan euroon, kun edellisvuonna samalla jaksolla yllettiin 428,0 miljoonaan. Liikevoitto laski 8,0 miljoonaan euroon vertailukauden 10,9 miljoonasta.

Ohjeistukseensa yhtiö ei tehnyt muutoksia. Oikaistun liikevoiton arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin edellisvuonna.

Atria maksaa osinkonsa 0,60 euroa osakkeelta toukokuun alussa.

Atrian kurssi laski huhtikuussa 9,70 eurosta 9,40 euroon.

HKScan muuttuu HKFoodiksi

HKScanin yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen HKFoods Oyj:ksi. Nimenmuutoksen taustalla on Ruotsin liiketoimintojen myynti. Toiminimimuutoksella ei ole vaikutusta yhtiön kuluttajabrändeihin.

Yhtiön uusi nimi ja logo otetaan käyttöön kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen toukokuusta 2024 alkaen. Maataloutta salkussa -raporteissamme alamme käyttää uutta nimeä vasta rekisteröinnin tapahduttua.

HKScan ei aiemman esityksen mukaisesti maksa tänä vuonna lainkaan osinkoa. Q1-raporttinsa yhtiö julkaisee 8.5.

HKScanin kurssi elpyi huhtikuussa 0,68 eurosta 0,70 euroon.

Raisio maksoi huhtikuussa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Q1-raporttinsa yhtiö julkaisee 7.5.

Raision kurssi laski huhtikuussa 2,05 eurosta 1,92 euroon.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot, muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole.

Huhtikuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo laski helmikuun lopun 2278 eurosta 2230 euroon. Maaliskuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvon osalta reilut 850 euroa tappiolla. Tilillä on vuosina 2023 ja 2024 maksettuja osinkoja hieman yli 150 euroa.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.