Maatilojen ja yritysten omistajanvaihdokset

Yrityksen omistajanvaihdoksessa keskeistä on ostajan löytäminen, kaupan kohteesta ja ehdoista sopiminen sekä tuottoarvoon pohjautuva kauppahinta. Maatilan omistajanvaihdoksessa jatkaja on yleensä myyjän perillinen, kaupan kohde on ennalta tiedossa ja kauppahinta perustuu omaisuuden varallisuusarvoon.

Suomalaisen yrittäjyyden keskeinen haaste on yrittäjien ikääntyminen ja puute toiminnan jatkajista. Pienillä yrityksillä on kuitenkin keskeinen merkitys maaseudulla, jossa isot yritykset ovat harvinaisia. Maaseudun taloudellinen toimeliaisuus perustuu pieniin yrityksiin ja niiden elinvoimaisuuteen.

Perinteeseen talonpoikaiseen ajatteluun on olennaisesti kuulunut peltojen, metsien, tuotantorakennusten ja asuintalon omistaminen, hyvä hoitaminen ja säilyttäminen suvussa. Maatilan omistamiseen liittyy tavallisesti vahva kiintymys maata ja suvussa periytyvää perheviljelmää kohtaan. Jokainen sukupolvi ryhtyy jo viljelijäuransa alussa miettimään miten tilan seuraava sukupolvenvaihdos aikanaan toteutetaan.

Maatila siirtyy suvussa

Maatilan omistajanvaihdos tapahtuu tyypillisesti sukupolvenvaihdoksena, jossa tilanpitoa jatkaa luopujan oma perillinen. Yli 90 prosenttia maatilayritysten omistajanvaihdoksista toteutetaan sukupolvenvaihdoksina. Tilan pysymiseen suvussa on vahva perinne, josta on luovuttu vain pakottavasta syystä. Sukutilan jatkumiselle on vahvat tunnesyyt, jotka näyttävät periytyvän sukupolvelta toiselle.

Sukutilan perinteessä on oma vahvuutensa. Se luo ajatuksen sukupolvien ketjusta, joka voi parhaimmillaan olla iso voimavara ja sukua yhdistävä tekijä. Perinteinen ajatushan on ollut, että tila pysyy, vaikka ihmiset vaihtuvat. Tavoitteena on pidetty sitä, että jokainen sukupolvi luovuttaa tilan jatkajalle parempana kuin se oli hänelle tullessaan.

Suvun perinne voi olla myös kahlitseva. Jos kukaan perillisistä ei halua ryhtyä viljelijäksi, voi velvoite tuntua raskaalta. Myös luopuvalle sukupolvelle on raskasta huomata sukupolvien ketjun vääjäämätön katkeaminen.

Nykypäivänä yhä useammin ollaan kuitenkin tilanteessa, etteivät perilliset ole halukkaita jatkamaan tilanpitoa sukutilallaan. Yhteiskunta on muuttunut ammattirakenteen, kaupungistumisen ja elintason kehityksen myötä siihen suuntaan, että myös monet maatilojen lapset valitsevat palkkatyön kaupungissa mieluummin kuin viljelijäuran kotiseudullaan. Palkkatyö ja elämä kaupungissa tuntuu vastaavan paremmin oman elämän odotuksiin.

Vahvoissa maatalousmaissa Euroopassa ja Amerikassa on sukusidonnaisuus maatilan omistuksessa selvästi vähäisempää kuin Suomessa. Ulkomaisista ammattijulkaisuista voi huomata, että maatiloja on myynnissä samaan tapaan kuin

Suomessa myydään yrityksiä tai asuntoja. Tunne ei sido ihmisiä maatilaan, vaan se nähdään toimeentulon lähteenä. Naapurimaissammekaan ei ole poikkeuksellista, että viljelijäksi haluava ostaa tilan suvun ulkopuolelta, kehittää sitä määrätietoisesti ja lopulta myy sen. Tämän jälkeen viljelijäura voi jatkua vielä isommalla tilalla tai ehkä jopa toisessa maassa.

Muiden yritysten omistajanvaihdoksista suunnilleen neljäsosa on sukupolvenvaihdoksia. Vuoden 2018 valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan 24 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä pitää sukupolvenvaihdosta todennäköisimpänä vaihtoehtona, kun he itse joskus luopuvat yrityksen pääomistajan roolista. Saman tutkimuksen mukaan 14 prosenttia enintään 55-vuotiaista yrittäjistä on saanut nykyisen yrityksensä sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen kautta.

Yritys kehittyy ja uudistuu

Yrityksen ostajana voi olla uusi yrittäjä, joka näin saa lentävän lähdön omalle yrittäjäuralleen. Ostajana voi olla myös olemassa oleva yritys, joka voi yritys- tai liiketoimintaoston avulla kasvaa nopeammin ja tuloksekkaammin kuin mitä yrityksen sisäinen kehittäminen mahdollistaa. Liiketoiminnan uudis-
taminen omistajanvaihdoksen jälkeen on osoittautunut yhdeksi keskeiseksi menestystekijäksi yritysten omistajanvaihdoksissa.

Tarkasteltaessa yritysten omistajanvaihdoksia kasvuyrittäjyyden näkökulmasta, havaitaan kasvun tavoittelun olevan ostajien keskeisimpiä tavoitteita. Näin ollen, kun tunnistetaan omistajanvaihdos, tunnistetaan usein myös kasvuyrittäjä. Omistajanvaihdoksissa liiketoimintaan sitoutuneet resurssit siirtyvät niitä innokkaasti hyödyntävään omistukseen.

Yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisen lähtökohtana on, että kaupan kohteena olevat resurssit ovat ostajalle arvokkaampia kuin myyjällä. Kaupan toteutumisen todennäköisyys kasvaa, kun tämä ehto täyttyy. Usein myös kaupan rahoitusehdot vahvistavat tätä. Omistajanvaihdoksissa lainaa otetaan tarpeeseen ja ajatuksena on maksaa velka pois ostokohteesta saatavilla tuotoilla.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Olavi Kuja-Lipasti, Juha Tall
Kuva: Minna-Riitta Ketokulta