Maatilan verosuunnittelu

Maatilan verosuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi maksettavien verojen määrään. Verosuunnittelu on tärkeä osa maatilan johtamista erityisesti silloin, kun tehdään isoja investointeja, suunnitellaan sukupolvenvaihdosta tai tuloissa on muista syistä merkittäviä vaihteluita eri vuosien välillä. Verosuunnittelulla voidaan vaikuttaa eniten verotettavan tulon jakaantumiseen eri vuosien sekä pääoma- ja ansiotulojen välillä.

Ansiotulojen progressiivisen verotuksen takia vähäisten ansiotulojen verotus on kevyttä, mutta tulojen kasvaessa ansiotulojen verotus kiristyy ja ansiotulojen marginaalivero on suurempi kuin pääomatuloilla. Lisähaasteen suunnitteluun tuo myös se, että nykyisin pääomatulojen verotuksessa on kaksi verotasoa, 30 % ja 34 % (30 % ja 33 % vuonna 2015).

Talous- ja verosuunnittelun tavoitteena on yleensä hyvä taloudellinen tulos ja yrittäjien toimeentulon turvaaminen. Talous- ja verosuunnittelu linkittyvät toisiinsa etenkin pitkällä aikavälillä ja verosuunnittelu on tärkeä osa taloussuunnittelua.

Samoista tuloista jää hyvällä verosuunnittelulla enemmän yrittäjille itselleen kuin huonommalla verosuunnittelulla. Tavoitteena tulee olla yrittäjille verojen jälkeen jäävien tulojen suuruus, ei verojen määrän vähyys. Tasaisella verotettavan tulon suuruudella verojen määrä on yleensä pienempi kuin tulojen vaihtuessa paljon eri vuosien välillä.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Ari Enroth