Maatilan kannattaa olla vastuullinen työnantaja

Maatilat työllistävät yhä useammin ulkopuolisia työntekijöitä. Puitteet maatilan palkkatyössä määrää maatalouselinkeinojen työehtosopimus. Määräysten ja ohjeiden noudattaminen kannattaa, sillä tärkeä osa toimivaa työsuhdetta on avoin ja rakentava ilmapiiri.

Maatila pelkkänä perheviljelmänä alkaa olla jo historiaa. Ulkopuolisen työvoiman käyttö on enemmän sääntö kuin poikkeus useimmilla aktiivitiloilla.

Maatilojen keskikoon kasvaessa urakointipalveluiden käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta, mutta yhä useammin tiloille palkataan myös perheen ulkopuolisia työntekijöitä joko määräaikaiseen tai jatkuvaan eli virallisemmin ilmaistuna toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työntekijöiden palkkaaminen voi tuntua vaikealta ja byrokraattiseltakin, mutta nuotit ovat loppujen lopuksi hyvin selvät.

Maataloustyöntekijöiden työehdoista säädetään Maatalouselinkeinojen työehtosopimuksessa, jonka osapuolina ovat työntekijöiden puolelta Teollisuusliitto ja työantajien puolelta Maaseututyöantajien liitto. Tuorein työehtosopimus on laadittu liittojen kesken ajalle 1.2.2020–31.1.2022.

Työsopimus kirjallisena

Maatalouselinkeinojen työehtosopimuksessa on sovittu yleisesti työsuhteessa noudatettavista ehdoista kuten palkkauksesta, työajoista, työturvallisuudesta, lomista ja työhön liittyvistä muista etuuksista. Maatalouselinkeinojen työehtosopimus on muiden työehtosopimusten tapaan yleissitova eli se koskee kaikkia maatalousalan työnantajia.

Työehtosopimus kattaa lähes kaikki maatalouden työtehtävät ja sitä voidaan soveltaa myös maataloustöiden yhteydessä tehtäviin metsätöihin. Mikäli työntekijä kuitenkin palkataan yksinomaan metsätöihin, sovelletaan tällöin työsuhteessa metsäalan työehtosopimusta.

Ehdottomasti merkittävin osa onnistunutta työntekijän palkkaamista on oikean työntekijän valinta. Toistaiseksi voimassa olevaan eli jatkuvaan työsuhteeseen työntekijää palkattaessa tämä vielä korostuu, sillä työntekijällä on mahdollisen koeajan jälkeen vahva irtisanomissuoja. Määräaikainen työsopimus sen sijaan lakkaa sopimuksen päätyttyä automaattisesti.

Kun sopiva työntekijä on löytynyt, on työsopimuksen teon aika. Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, mutta lyhyissä työsuhteissa voidaan toimia myös suullisella työsopimuksella. Tällöinkin työnantajan on kuitenkin annettava työntekijälle kirjallisena selvitys työehdoista.

Työsuhteessa mahdollisesti käytettävästä koeajasta voidaan sopia vain kirjallisesti, mikä sekin puoltaa kirjallisen työsopimuksen laatimista.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Matti Turtiainen