Lietelanta pellolle kaikissa olosuhteissa

Kun levitettävää lietelantaa on 13 000 kuutiota, on levityksen oltava varmaa ja tehokasta. Juha Kantoniemi hankki vetoletkulevityslaitteiston, sillä huonoissakin olosuhteissa liete on saatava pellolle ja säiliöt tyhjiksi.

Parin vuoden takainen märkä kasvukausi aiheutti Kantoniemen tilalla Ähtärissä mittavia ongelmia lietelannan levityksessä. Siedettävää lietteen levitysaikaa ei käytännössä ollut. Hyvästä rengastuksesta huolimatta levitysvaunun akselipaino oli liikaa märälle pellolle. Kantavillakin pelloilla lietevaunu tiivisti maata ja heikommin kantaville lohkoille ei voinut levittää lantaa lainkaan.

Nurmille lietteen levitys onnistui märkänäkin vuonna jollain tapaa, mutta levitysvaunun raiteet näkyivät nurmissa. Peltojen päisteissä ja liittymien kohdalla nurmen kasvu oli olematonta. Ongelmat olivat niin suuria, että tilalle päätettiin hankkia kokonaan uusi levitystekniikka.

Juha Kantoniemi osti pohjoisirlantilaisen vetoletkulevityslaitteiston. Ennen laitteiston hankintaa hän kävi tutustumassa lietteen letkulevitykseen Isossa-Britanniassa. Päätös letkulevityssysteemin hankinnasta vahvistui, kun farmarit levittivät lietettä näppärästi kiviaitojen ympäröimillä pienillä lohkoilla. Matkalla tavatut viljelijät vakuuttivat myös, että levitysletkut ovat kestäviä ja pitkäikäisiä.

Parin kevätlevityksen jälkeen Kantoniemet ovat tyytyväisiä lietteen letkulevitykseen. Liete on saatu pellolle tehokkaasti ja kevyesti maata tiivistämättä, myös märissä oloissa.

100–150 kuutiota tunnissa

Slurrykat-laitteiston perusyksikön muodostaa tehokas liete-pumppu. Keskimääräiseksi levitystehoksi valmistaja lupaa 136 kuutiometriä tunnissa.

Pumpun pyörittämiseen tarvitaan 105-kilowattinen kone. Juha Kantoniemen kokemusten mukaan levitysteho vaihtelee sadasta sataanviiteenkymmeneen kuutiometriin tunnissa.

Laitteiston kapasiteettiin vaikuttavat levitettävän lietteen määrä hehtaarille, lietteen kuiva-ainepitoisuus sekä pumpattava matka. Runkolinja on viiden tuuman letkua ja varsinainen levitysletku on neljätuumainen.

Letkut ovat kahdensadan metrin keloissa. Kantoniemeen hankittiin yhteensä 1 200 metriä letkua, josta 400 metriä on runkolinjaletkua ja 800 metriä levitysletkua. Letkut kulkevat pellolle traktorin etunostolaitteissa.

Levitysyksiköksi voidaan valita levityslautanen, letkulevitin tai multain. Kantoniemet valitsivat käytetyn, työleveydeltään 7,8-metrisen Veenhuis 3500 -kiekkomultaimen. Ainoastaan pumppu ja letkut sekä letkukelat hankittiin valmistajalta.

Lietepumpun lisäksi tarvitaan paineilmakompressori. Paine-ilmalla letkut pidetään paineistettuna siirryttäessä levityslohkolta toiselle. Kantapään kautta opittiin, että tyhjien letkujen siirrossa letkut saa helposti hankalasti aukaistavalle kierteelle.

Paineilmalla täytetyn letkun siirtäminen helpottuu ja letkuun kohdistuvat rasitukset vähenevät, koska ilmatäytteisenä letku on kevyt liikutella ja paineistettuna letku liukuu helposti pellon pinnalla.

Siirrettävät välisäiliöt tehostavat työtä

Kantoniemen tilan kaikki pellot eivät ole tilakeskuksen eivätkä etäsäiliöiden läheisyydessä. Peltoja on ympäri kylää.

Kaikkia peltoja ei voida lannoittaa suoraan tilan lietesäiliöstä tai etäsäiliöistä. Niille lohkoille liete pumpataan siirrettävästä välisäiliöstä.

Merikontista toteutettuja välisäiliöitä on kaksi. Kahden välisäiliön ideana on, että lietteen kuljetus voi jatkua ilman taukoja uudelle lohkolle, kun edelliseltä lohkolta kerätään letkut pois.

Vetoletkulevityksen tehon huomaa välisäilöitä täytettäessä. Välisäiliön ”ruokkimiseksi” tarvitaan kaksi kahdenkymmenen kuution lietekärryä sekä pari ripeää kuskia. Kahdella lietevaunulla välisäiliö ehditään täyttämään noin neljän kilometrin etäisyydelle saakka.

Lue koko juttu KM:stä.

Jari Luokkakallio

Katso video vetoletkulevityksestä KM YouTubesta.

https://www.youtube.com/watch?v=9BFdsH7pmrU