Leveä pihatto lehmien ehdoilla

Maito-Kokon uuden pihaton suunnittelun lähtökohtana oli saada väljyyttä ja paremmat olot lehmille. Jalasjärveläiset Kokot rakensivat kuusirivisen pihaton, jossa on verhoseinät, automaattilypsy ja traktorilla läpi ajettavat ruokintapöydät ulkoseinillä.

Työskentely edellisessä, 1990-luvun lopun tyyliin tehdyssä pihatossa oli osoittanut Juha ja Sinikka Kokolle, että sen aikainen mitoitus on liian niukka. Lehmille kaivattiin lisää tilaa. Kokemus oli myös jo ehtinyt opettaa, mitä pihatolta pitää vaatia.

Maito-Kokko Oy:n omistajat päätyivät uuteen navettamalliinsa isännän Kanadan reissun kokemusten perusteella. Myös Raaseporissa toimiva vastaavanlainen pihatto on vahvistanut Kokkojen käsitystä mallin hyvistä ominaisuuksista ja toimivuudesta.

Kokkojen pihatto on lähes 40 metriä leveä. Kuusirivisessä leveässä pihatossa on omat haasteensa. Ne on kuitenkin mahdollista ratkaista hyvinkin toimivalla tavalla, kuten Kokon tilan pihatto osoittaa.

Kolme vuotta suunnittelua

Yrittäjäparilla oli jo rakentamishankkeeseen ryhtyessään hyvä kokemus maidontuotannosta. Juha Kokko on ollut mukana vanhempiensa maitoyrityksessä Ilmajoen maatalousopistosta valmistumisestaan saakka eli vuosituhannen vaihteesta.

Vuonna 2003 tehtiin sukupolvenvaihdos, jolloin Sinikka tuli mukaan yritykseen, ja maidontuotanto jatkui Juhan vanhempien vuonna 1999 pihatoksi peruskorjaamassa parsinave-tassa. Kokkojen navettahanke lähti liikkeelle kolmisen vuotta sitten, kun isäntä kävi Kanadassa tutustumassa sikäläisiin pihatoihin. Siitä ideat lähtivät kypsymään toiminnaksi.

Pihaton on Kokkojen ajatusten pohjalta piirtänyt Jouni Pitkäranta. Myös kanadalaisella automaattilypsyn asiantuntijalla Jack Rodenburgilla on sormensa toiminnallisessa suunnittelussa, ja oman osuutensa siihen ovat tehneet laitteita ja kalusteita toimittaneet DeLaval ja DairyTec.

Kokot laittoivat ympäristö-lupahakemuksen vireille kesällä 2012. Ympäristölupa on päivätty huhtikuulle 2013. Kun sen jälkeen kaikki muutkin luvat tulivat helposti, ja saatiin haluttu rakennusporukka töihin, oli helppo siirtyä itse toteutukseen.

Ehtona osaavat rakentajat

Kokot halusivat rakentajiksi nimenomaan alueella hyvässä maineessa olevan Kenkkilän porukan. Kokenut ryhmä on pystyttänyt monta navettaa, ja tietää, miten projekti viedään onnistuneesti läpi.

Myös kaivinkoneen käyttäjät, sähkö- ja putkiasentajat olivat paikkakunnalla tunnettuja ja muissa hankkeissa koeteltua väkeä. Tätä Kokot pitävät rakentamisen sujumisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä.

Jos emme olisi saaneet haluamaamme porukkaa, tuskin olisimme edes ryhtyneet rakentamaan, Juha sanoo.

Isäntä kilpailutti kaikki hankinnat, ja merkittävät ostot tehtiin hyvissä ajoin talvella. Työn edetessä rakennusporukka tilasi, mitä tarvitsi, isännän jo etukäteen kilpailuttamasta paikasta.

Hanke onnistuikin tilausten, toimitusten ja aikataulujen suhteen hyvin. Avointen ovien päivä päätettiin hyvissä ajoin, ja sen ajoitus osui aivan nappiin.

Kaksi robotillista lehmiä

Kokkojen navetassa on 155 parsipaikkaa, joista lypsävien osastossa on 126. Loput paikat ovat umpilehmien puolella, pihaton toisessa päädyssä.

Helmikuun lopulla, kolmen kuukauden kuluttua käyttöönotosta pihatossa on 101 lehmää. Kesäkuussa niitä pitäisi olla 130, jos kaikki menee suunnitellusti.

Lehmiä on enimmäkseen lisätty omista vasikoista kasvattamalla. Niiden lisäksi Kokot ovat ostaneet 23 tiinettä hiehoa.

Navettaan mahtuu nyt kaksi robotillista, mutta laajennusmahdollisuus kolmannelle robotille on jo otettu huomioon. Tosin isäntäpari ei tässä vaiheessa ajattele seuraavan laajentamisen tapahtuvan kovinkaan pian.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuvat: Pirjo Mälkiä