FarmTest-sarjassa ilmestyneet testiartikkelit

Suomessa ei järjestelmällisesti testata maatiloilla käytettäviä koneita, laitteita ja menetelmiä. Investoivilla tiloilla on kuitenkin polttava tarve saada puolueetonta ja luotettavaa tietoa tuotteiden paremmuudesta sekä niiden hyvistä ja huonoista ominaisuuksista. Tanskan neuvontajärjestö on testannut erilaisia tuotteita käytännön olosuhteissa koko 2000-luvun ajan.

Käytännön Maamies ja KMVET ovat julkaisseet tanskalaisia testituloksia vuodesta 2007 lähtien. Kaikki testattavat tuotteet eivät välttämättä esiinny Suomen markkinoilla. Julkaisemme kuitenkin myös meillä ennestään tuntemattomien koneiden ja tarvikkeiden tuloksia, sillä yhä useampi tuottaja hankkii laitteita suoraan ulkomailta.

Tanskalaisten toteuttamien FarmTestien testiraportit löytyvät tanskankielisinä sivulta https://www.landbrugsinfo.dk/tvaerfaglige-emner/farmtest/sider/startside.aspx

Osaan aineistosta pääsee vain tunnuksilla, osa on luettavissa myös ilman kirjautumista.

Käytännön Maamiehessä ilmestyneet FarmTestit

Testiraportit tiivistää ja kääntää suomeksi Katarina Rehnström, Esa Mustonen ja Johan Staffas

2019

   8/2019 Rehuseos kuivaavassa viljasiilossa, s. 16
2018
   5/2018 Navetan rakolattiat kestävät harkittua ajoa, s. 38
2016

8/2016  Kumitelat ovat arvokkaampia hankkia ja kalliimpia käyttää, s. 62
6/2016  Silpun lyhentäminen hidastaa säilörehun tekemistä ja kasvattaa kustannuksia pellolla, s. 40

5/2016 Kylvön riviväli vaikuttaa alussa nurmen sadontuottoon, s. 26 

3/2016 Edullisemmat blendit leviävät epätasaisesti, s. 16

2014

3/2014 Rengaspaineen säätäminen yleistä lannan levityksen yhteydessä, s.36

2/2014 Seosrehun teossa tarvitaan toimivaa tekniikkaa, tarkkuutta ja harkittuja rutiineja s. 26

2012

7/2012 Silppuavat noukinvaunut vertailussa, s.60

6/2012 Kylvölannoitus yleistyy Tanskassa, s. 46

5/2012 Ajonopeus harkittava tarkasti olosuhteiden mukaan, s. 26

4/2012 Laakasäilön betonipinnan suojausaineet, s. 66

2011

5/2011 Piikkikelakultivaattori on luomuviljelijän glyfosaatti, s.34

3/2011 Puskurisäiliö tasaa eläinliikennettä, s.58

2010

13/2010 Satomittarin tarkkuus vaihtelee, s. 64

12/2010 Tanskalaiset tinkivät rakennetuista neliöistä, s.64

10/2010 Säilörehu irti oikealla tekniikalla, s. 32

9/2010 Lajittelu nostaa seosviljan arvoa, s. 20

8/2010 Olkilämpökeskuksesta lämpöä myös naapureille, s. 28

7/2010 Lietevaunun jakajatekniikka vähentää päällekkäislevitystä, s. 18

5/2010 Ruiskupuomin automatiikka helpottaa kasvinsuojelua, s.30

4/2010 Automatisoitu rehukeskus tehostaa rehun käsittelyä, s. 60

2/2010 Jyräys tarpeen heti nurmen kylvön jälkeen, s. 46

1/2010 Suuria eroja lypsyrobottien veden ja sähkön kulutuksessa, s. 38

1/2010 FarmTesteillä on kysyntää, s. 37

2009

13/2009 Ruiskun huuhtelu onnistuu lisälaitteilla, s. 64

12/2009 Tuubisäilönnällä lisää varastokapasiteettia viljalle, s. 60

10/2009 Rehujen varastointi kannattaa suunnitella tarkkaan, s. 28

8/2009 Tekniikka helpottaa sadetustarpeen määrittelyä, s. 20

7/2009 Karkearehusadon mittausmenetelmien tarkkuus vaihtelee, s. 38

6/2009 Lietteen siirron kustannuksissa suuria eroja, s. 18

5/2009 Lietelannan lämpöenergia talteen lämpöpumpulla, s. 60

4/2009 Hiehohotellien idea on tuottaa parempia lypsylehmiä, s. 28

2/2009 Lietelaguuni haastaa betonirakenteisen lietelantasäiliön, s. 30

2008

15/2008 Hyvä hiekkaparsi vaatii hoitoa, s. 32

14/2008 Tehokas valaistus lisää tuotosta, s. 68

13/2008 Keskusvoitelujärjestelmä säästää työtä ja konetta, s. 30

12/2008 Tiloilla kylmäpuristetun kasviöljyn määrä vaihtelee, s. 66

11/2008 Automaattiset rehunjakolaitteet säästävät aikaa, s. 26

10/2008 Lietelannan sijoittaminen kasvustoon onnistuu yksinkertaisilla laitteilla, s. 54

9/2008 Monikäyttöisistä terässiiloista hyviä kokemuksia, s. 38

7/2008 Säilörehu voidaan peittää monella tavalla, s. 32

6/2008 Biolämmityskattilan tehosta kannattaa ottaa kaikki irti, s. 38

4/2008 Maan tiivistymistä voidaan vähentää, s. 50

3/2008 Navetan lattiamateriaalien pito-ominaisuuksissa on eroa, s. 30

2/2008 Hajun haitta-alue voidaan määrittää edullisesti, s. 38

1/2008 Monet tekijät vaikuttavat seosrehuruokinnan ajankäyttöön, s. 56

2007

15/2007 FarmTest tuottaa käytännönläheistä tietoa uusista ratkaisuista, s.46


KMVETissä ilmestyneet FarmTestit

Testiraportit tiivistää ja kääntää suomeksi Katarina Rehnström

2019
3/2019 Pihaton olosuhteiden mukaan oikein valittu puhdistusrobotti hoitaa työnsä hyvin, s. 30 

2016

5/2016 Oljen ja kalkin seos voi olla hyvä vaihtoehto syväkuivikeparsissa, s. 30
4/2016 Yrittäjät tyytyväisiä hiekkapeteihin, s. 30

3/2016 Karjasuojien puhtaus paranee pieniä asioita muuttamalla, s. 30

2/2016 Sorkka-alueen ihotulehdus on vaikea hoidettava, s. 30

2015

5/2015 Lehmien päivittäiseen ajankäyttöön voi ja kannattaa vaikuttaa, s. 30

4/2015 Tautitartunnat poikimisen yhteydessä, s. 30

3/2015 Separoidun lannan käyttö kuivikkeena, s. 30

1/2015 Hoito- ja käsittelytilat puutteellisia, s. 30
2014

6/2014 Hiehojen parret kannattaa säätää, sillä nykyhiehot ovat aiempaa suurempia, s. 30

4/2014 Lastaustila on tärkeä tautisuojauksessa, s. 30

3/2014 Sauvalukulaite helpottaa elektronisten korvamerkkien lukemista, s. 30

2013

7/2013 Navetan rakentamiskustannukset: Navetan rakentamisessa löytyy säästökohteita, s. 24

6/2013 Valvontakamera helpottaa lehmien tarkkailua, s. 24

5/2013 Kumimatto navetan kulkualueilla on satsaus lehmien hyvinvointiin, s. 24

4/2013 Raatojen oikea säilytys on osa tautisuojaa, s. 24

3/2013 Hiekkaparsi on paras lehmälle ja kukkarolle, s. 24

2/2013 Uudet kuivikkeet toimivat, s. 24

2012

7/2012 Elektroniset korvamerkit mullistavat eläinten merkinnän, s. 24

6/2012 Eläinliikenne ratkaisee automaattilypsyn toiminnan, s. 24

5/2012 Koneisiin investoituja rahoja ei aina saa takaisin, s. 24

4/2012 Lypsyrobotin pesutulokseen vaikuttaa moni asia, s. 24

3/2012 Vanhoissa navettarakennuksissa usein monia säätökohteita, osa 2, s. 24

2/2012 Vanhoissa navettarakennuksissa usein monia säätökohteita, osa 1, s. 24

1/2012 Lypsyrobotin kapasiteettia ei aina hyödynnetä kokonaan, s. 24

2011

6/2011 Ruokintaparsi antaa lehmälle ruokarauhan, s. 24

5/2011 Vastapoikineet vaativat robottilypsyssä erityishuomiota, s. 24

4/2011 Korkeapainejäähdytys helpottaa helteellä, s. 24

2/2011 Poikimaosasto kannattaa sijoittaa keskeiselle paikalle, s. 24

1/2011 Sopivien laitteiden avulla hygieenisempää maitoa vasikoille, s. 24

2010

7/2010 Lattian ominaisuudet vaikuttavat sorkkaterveyteen, s. 24

6/2010 Sorkkienpesujärjestelmät auttavat sorkka-alueen ihotulehduksen torjunnassa, s. 24

5/2010 Betonilattian pintakäsittelyaineet: Sioille sopiva lattiapinta, s. 24

4/2010 Nuorkarjan veden saanti helpoksi ja vapaaksi, s. 24

3/2010 Nuorkarjan parret kannattaa mitoittaa suositusten mukaan, s. 24

2/2010 Vasikkakeittiö varmistaa vasikoiden juoman laadun, s. 24

1/2010 Juomapaikan ympärillä tarvitaan tilaa, s. 24

2009

7/2009 Lihanautakasvattamojen vertailu: Makuuparsi vai kestokuivikepohja lihanautojen loppukasvatukseen?, s. 24

6/2009 Lypsykarjan kuivitus: Vähintään puoli kiloa kuivikkeita, s. 24

5/2009 Konseptikasvattamosta hyvä alku vasikoille, s. 24

4/2009 Korkeapainejäähdytys: Lehmien viilentäminen lisää hyvinvointia, s. 24

3/2009 Langaton lähiverkko toimii myös sikalassa, s. 24

2/2009 Sorkkahoitoparret: Sorkkahoitoparresta nopea apu ongelmiin, s. 24

1/2009 Sikaloiden pesurobotit: Robotti pesee sikalan vaivattomasti, s. 24

2008

7/2008 Vasikkaiglut vertailussa: Tuotteissa on eroja, s. 24

6/2008 Vasikoiden kasvatustavat: Ulkona kasvaa terveitä vasikoita, s. 24

5/2008 Parsipedit vertailussa, s. 24

4/2008 Pihaton lantakäytävien puhdistuslaitteet: Käytävät puhtaaksi, s. 24

3/2008 Lehmien erottelujärjestelmät: Toimiva erottelujärjestelmä helpottaa eläinten hoitoa, s. 24

2/2008 Poikimakarsinoiden pohjamateriaalit: Poikimakarsinaan pitävä pohja, s. 24

1/2008 Pihattojen käytävämatot: Kumimatoista hyviä kokemuksia, s. 24

2007

7/2007 Pihattojen verhoseinät: Verhoseinien ominaisuuksissa on eroja, s. 24