Maataloutta salkussa, pörssikurssien symboli laukussa

Enemmän myyntiä, vähemmän tulosta

Maataloussalkkumme Q3-tuloskauden edetessä viesti on ollut pitkälti sama kuin lokakuussa. Liikevaihdot ovat kasvusuunnassa, mutta kulut syövät tulosta. Salkkuyhtiöistämme yksikään ei onnistunut parantamaan tuottolukujaan vertailukaudesta.

Vaikka pörssissä oli marraskuussa havaittavissa lieviä piristymisen merkkejä, KM-maataloussalkun arvo nousi vain hivenen. Q3-kauden luvut kielivät alaa vaivaavasta kustannusten karkaamisesta ja liiketulosten supistumisesta. Epävarmuus tulevasta heijastui myös osakekursseihin.
Lähde: www.nasdaqomxnordic.com

Marraskuun avasi Raision osavuosikatsaus, jossa jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto nousi Q3-kaudella 56,5 miljoonaan euroon vertailukauden 50,8 miljoonasta. Vertailukelpoinen liiketulos jäi 6,5 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin yllettiin 6,7 miljoonaan.

Alkuvuoden liikevaihto nousi 165,2 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen liiketulos jäi 12,3 miljoonaan euroon. Vertailukauden vastaavat luvut olivat 146,3 ja 16,3 miljoonaa euroa.

Raision ohjeistus tälle vuodelle säilyi ennallaan. Liikevaihdoksi arvioidaan 220−230 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiseksi liiketulokseksi 17−20 miljoonaa euroa.

Raision kurssi nousi marraskuussa 1,99 eurosta 2,10 euroon.

HKScanin Q3-raportti julkaistiin heti perään. Pörssivuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 520,8 miljoonaan euroon vertailukauden 446,8 miljoonasta. Vertailukelpoinen liiketulos jäi sen sijaan 3,8 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin yllettiin 7,7 miljoonaan.

Alkuvuonna HKScanin liikevaihto kasvoi 1 463,7 miljoonaan euroon, kun taas vertailukelpoinen liiketulos valahti pakkaselle -3,2 miljoonaan euroon. Vertailukauden vastaavat luvut olivat 1 323,6 ja 7,2 miljoonaa euroa.

HKScan piti ohjeistuksensa tasolla, jolle se syyskuussa tiputettiin. Vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan laskevan vertailuvuodesta, mutta pysyvän voitollisena.

Kuun puolenvälin jälkeen kerrottiin yhtiön Food Solutions -yksikön johtajan siirtyvän yhtiön ulkopuolisiin tehtäviin vuoden 2023 alkupuolella.

Marraskuussa Kauppalehti listasi HKScanin kuuluvan niihin yhtiöihin, joiden osakkeista kannattaisi hankkiutua eroon. Jopa velkasaneerauksen mahdollisuutta väläyteltiin.

HKScanin osakkeen kurssi elpyi marraskuussa aavistuksen 0,95 eurosta 0,96 euroon.

Anoran Q3-liikevaihto nousi 181,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 165,0 miljoonasta. Vertailukelpoinen käyttökate laski puolestaan 23,4 miljoonaan euroon vertailukauden 30,1 miljoonasta.

Alkuvuoden liikevaihto nousi 481,1 miljoonaan euroon, kun taas vertailukelpoinen käyttökate jäi 55,3 miljoonaan euron. Vuodentakaiset vastaavat luvut olivat 459,4 ja 70,4 miljoonaa euroa.

Anoran ohjeistus pysyi ennallaan: Kuluvan vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75–85 miljoonaa euroa.

Katsetta tulevaan

Q3-lukujensa jälkeen Anora julkaisi pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2022–2030. Liikevaihtoa pyritään kasvattamaan yritysostot mukaan lukien 3–5 prosenttia vuodessa. Vertailukelpoisen käyttökatteen tavoite on 16 prosenttia. Korollinen nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on tarkoitus pitää alle 2,5:ssä. Lisäksi yhtiö pyrkii maksamaan vakaata tai kasvavaa osinkoa 50–70 prosenttia tilikauden tuloksestaan.

Kuun loppupuolella kerrottiin, että Lars Egedal on nimitetty Anoran strategisen kasvun johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Anoran osakkeen kurssi kohosi marraskuussa 7,02 eurosta 7,39 euroon.

Q3-raporttinsa jo lokakuussa julkaissut Apetit kertoi marraskuun puolivälissä strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa vuosille 2023-2025. Kasvua haetaan monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista. Yhtiön tavoitteena yli 9 miljoonan euron liikevoitto ja yli 8 prosentin sijoitetun pääoman tuotto.

Apetitin kurssi valui marraskuun aikana 10,20 eurosta 10,10 euroon.

Lokakuun puolella Q3-katsauksensa julkaissut Atria kertoi marraskuussa vahvistavansa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä keskittämällä Suomen siipikarjatuotannon Nurmon tehtaalle. Yhtiö tavoittelee toimenpiteillä loppuvuodesta 2024 lähtien yhteensä noin viiden miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Sahalahden tehdas suljetaan vuoden 2024 aikana. Kaikille irtisanottaville työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muille tehtaille.

Kuun lopulla Atria ilmoitti nimittäneensä kesäkuusta 2023 alkaen Kai Gyllströmin uudeksi toimitusjohtajakseen nykyisen jäädessä eläkkeelle.

Atrian kurssi heikkeni marraskuussa 9,44 eurosta 9,34 euroon.

KM:n maataloussalkun tuotot on laskettu sijoitetun pääoman mukaan, ja ne pitävät sisällään uudelleensijoitetut osingot. Salkun markkina-arvo on määritelty edellisen kuun viimeisen pörssipäivän lopetuskurssin mukaan. Laskelmissa on otettu huomioon ostopalkkiot, muttei mahdollisia myyntipalkkioita. Takeita myynnin onnistumisesta kyseisellä hinnalla ei tietenkään ole.

Marraskuun aikana KM-maataloussalkun osakkeiden arvo elpyi lokakuun lopun 2199 eurosta 2244 euroon. Marraskuun lopulla salkkumme oli osakkeiden arvon osalta reilu 840 euroa tappiolla.

KM-salkku on henkilökohtainen sijoituskokeilu. Emme anna sijoitusneuvoja. Mikäli joku päätyy ostamaan mallisalkkumme osakkeita, hän tekee sen omalla vastuullaan.