Elho Scorpio kivenkeruukone: Hydrauliikan voimalla

Kivien kerääminen on tuttua puuhaa kaikille viljelijöille. Kivenkeräyskoneiden avulla työvaiheeseen on saatu helpotusta jo vuosikymmenten ajan. Yhtenä tuoreimpana tulokkaana kivenkeruukoneiden markkinoilla on ollut Elho Scorpio noin viiden vuoden ajan. Muista koneista poiketen Elhon koko voimansiirto on rakennettu hydrauliikkamoottoreiden varaan. Ratkaisu mahdollistaa koneen takaisinpyörityksen tukosten selvittämiseksi ja suojaa samalla koneen mekaanisia osia pahimmilta vaurioilta.

Kivien keruu ajoittuu yleensä kevättyösesongin yhteyteen. Elho Scorpio 710 -kivenkeruukoneen työleveys on seitsemän metriä. Uutuudella saadaan työtehoa olosuhteisiin, joissa keruupohja on tasainen ja kivimäärä kohtuullinen. Erittäin kivisissä olosuhteissahan työtehoa usein rajoittaa jatkuva säiliön täyttyminen.

Elho on tunnettu innovatiivisuudestaan ja rohkeudestaan. Uusia konemalleja tuodaan markkinoille jatkuvasti, kysyntään ollaan valmiita vastaamaan hyvinkin herkällä korvalla. Elhon leipäpuu ovat olleet heinä- ja rehukoneet, joita on varmistettu kaikkiin tyyleihin ja tarpeisiin. Laajasta tuote-skaalasta huolimatta Elhon esitellessä kivenkeräyskoneen hieraisi moni silmiään, nyt oltiin hieman sivussa yrityksen ydinalueelta.

Onnistuminen uudella aluevaltauksella on aina epävarmaa. Kiven- ja rehunkorjuu ovat erilaisia prosesseja, vaikka niitä samoilla pelloilla tehdäänkin.

Elhon kivikoneesta on kokemuksia jo viideltä vuodelta. Näitä on ollut käytössä myös ulkomailla, sillä Suomi ei suinkaan ole ainoa kivisten peltojen maa. Toki Suomessa kivivarastoilla on tapana routaisen talven jäljiltä uusiutua.

Elho ei myöskään ole lopettanut tuotekehitystyötä, sillä Scorpio 550 -mallin lisäksi tarjolla on samasta konemallista kehitetty sivulle lastaava versio 550SF. Toisena uutuutena on pidemmillä karhotinrummuilla varustettu Scorpio 710 -malli, jonka työleveys on noin seitsemän metriä.

Kovimmille kivenkeruussa joutuvat karhotinpiikit, joiden kärkeen voidaan hitsata erilliset kulutuspalat siinä vaiheessa kun piikit ovat jo selvästi kuluneet. Myös itse noukkimen piikit voivat kulua tai katketa vaihtokuntoon.

Scorpion perusrakenne

Elho Scorpion perusrakenne on samanlainen kuin markkinoiden muissakin kivenkeruukoneissa, kaksi sivulle taittuvaa karhotinrumpua ja keskellä kiviä säiliöön nostava noukin.

Karhotinrummut pyörivät vasten ajosuuntaa ja nostavat edellään kiviä, V-asentoon sijoitettuna ne samalla siirtävät kiviä kohti keskellä sijaitsevaa noukinta. Kulkusuuntaan pyörivä noukin nostaa kivet puolestaan kivisäiliöön. Täyttynyt säiliö tyhjennetään taaksepäin kippaamalla.

Vaikka perusrakenne on muiden kivikoneiden kanssa melko samankaltainen, on Elhossa muutamia asioita toteutettu uudella tavalla. Suurin ero on käyttövoimassa, joka Scorpiossa perustuu hydrauliikkaan. Karhotinrummut ja noukin pyörivät hydraulimoottoreilla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi takaisinpyörityksen. Erityisesti noukkimella tukosriski on suuri ja takaisinpyöritys mahdollistaa tukosten purkamisen nopeasti ja turvallisesti. Pyöritysvoimaa ei tarvitse myöskään siirtää sen kummemmin mekaanisesti, joten erilaiset nivelakselit, kulmavaihteet ja hihnavedot ovat tarpeettomia. Huolto- ja remonttikohteita on vähemmän.

Elho Scoprion piikit ovat kulutusterästä ja varustettu kumipatukkajousituksella.

Karhotus ja noukinta

Vaikka karhotus ja noukinta ovat Elholle tuttuja asioita nurmikoneista, ovat toiminnot kivikoneessa hieman erilaisia. Scorpion karhotinrummut ovat halkaisijaltaan noin puolimetriset ja niiden pyörimisnopeudeksi ilmoitetaan 125 kierrosta minuutissa. Rummun piikkien kärjillä on siis vauhtia noin 12 km/h. Karhotinrumpujen päissä on ympäripyörivät, 26×12.00-12 -kokoiset tukipyörät, jotka auttavat pitämään työsyvyyden sopivana. Koneen työsyvyydeksi ilmoitetaan 0–7 cm.

Noukkimen tai paremminkin nostorummun halkaisija on 1,8 metriä ja ilmoitettu pyörimisnopeus 80 kierrosta minuutissa. Noukin pyörii sitten vastakkaiseen suuntaan kuin karhotinrummut ja sen kehänopeus on selvästi suurempi kuin karhottimilla.

Karhotinrumpujen piikit ovat Hardox 500 -kulutusterästä ja niihin voidaan hitsata uusia kulutuspaloja. Myös noukkimen piikit ovat samaa kulutusterästä ja ne on varustettu kumipatukkajousituksella, joka mahdollistaa piikkien joustamisen jopa puoli metriä. Piikit kauhovat kiviä ja maata nostorummun kammioon, jonka seulamainen takaseinä päästää maa-aineksen lävitseen.

Kivet noukin kauhoo noin kahden kuution kokoiseen kivisäiliöön. Kivisäiliö tyhjennetään kippaamalla. Kippauskorkeudeksi ilmoitetaan 2,7 metriä mikä mahdollistaa melko korkeat kivikasat tai vaihtoehtoisesti säiliön tyhjentämisen perävaunuun.

Karhotinrumpujen päissä olevat suurehkot 26×12.00 -pyörät auttavat työsyvyyden hallinnassa. Pyörät pääsevät kääntymään vapaasti koneen mukana.

Vaatimuksia traktorille

Elho Scorpio 550 ei ole erityisen kevyt kone. Painoa on tyhjänäkin lähes seitsemän tonnia. Pari kuutiota kiviä kyytiin ja ollaan jo kymppitonnissa.

Onneksi Scorpio on varustettu jämerällä ja pitkällä telillä. Rengaskoko on reilu 560/60-22,5, joten pinnalla pysytään kosteissakin olosuhteissa. Kivien kerääminen tosin onnistuu yleensä parhaiten kuivemmissa oloissa, eikä märkien peltojen tiivistäminen kivikoneella ole muutenkaan järkevää.

Suuri rengastus ja pitkä teli vakauttavat konetta huomattavasti pelto-olosuhteissa. Epätasaisellakin pellolla on mukava työskennellä, kun kone kulkee tasaisesti.

Hydraulitoimisuus asettaa vaatimuksia traktorille. Scorpion tullessa markkinoille sen ilmoitettiin tarvitsevan traktorista noin 80 litran minuuttituoton. Tällä hetkellä esite mainitsee tuoton tarpeeksi 85 litraa, mutta traktorilta vaatimukseksi ilmoitetaan 110 litraa minuutissa. Esimerkiksi vanhemmissa Valtran hammaspyöräpumpullisissa malleissa tuotto jää usein turhan pieneksi. Kuormantuntevissa hydraulijärjestelmissä tuotto ylittää tavallisesti Elhon vaatimukset.

Jos traktorin hydraulijärjestelmän teho ei riitä, voidaan lisävarusteena kone varustaa myös traktorin voimanulosottokäyttöisellä hydrauliikkapaketilla.

Hydrauliikka vaatii lisäksi riittävän määrän lohkoja. Scorpio 550 -mallissa kaksitoimisia lohkoja tarvitaan kolme ja yksitoimisia yksi. Lisäksi tarvitaan hydrauliikan vapaa paluu. Koneen toimintoja ohjataan traktorin omilla hydrauliikkavivuilla. Suurin osa öljyntarpeesta kohdistuu roottoreiden pyörittämiseen. Hydraulimoottoreille menevät letkut ovat siksi muita paksumpia.

Scorpio 710- ja 550SF -malleissa koneen toimintaa ohjataan erillisellä, Elhon omalla näytöllisellä ohjaimella. Traktorilta vaaditaan myös kuormantunteva hydrauliikka, jonka ansiosta kerrotaan esimerkiksi säiliön kippausnopeuden kasvaneen. Lohkojen suhteen tarpeet ovatkin sitten pienemmät sillä yksi kaksitoiminen ja yksi yksitoiminen lohko riittävät. Erityisesti useammalla kuljettimella varustettu 550SF vaatii myös reilusti tuottoa, sillä vaatimuksena on jopa 160 l/min pumppaava hydrauliikka. Scorpio 710 -mallin vaatimus on tässä suhteessa hieman vähäisempi eli 130 l/min.

Scorpion noukkimen piikit ovat jämerää tekoa. Hardoxista valmistetuissa piikeissä on kumipatukkajousitus, joka vaikuttaa toimivalta ratkaisulta.

Toimiva ja kestävä

Elhon yllättävä aluevaltaus on karistanut suuren osan uutuudenviehätyksestään pois viidessä vuodessa. Voidaan puhua jo paikkansa lunastaneesta konemallista, ja arvioida sen onnistumista ja kestävyyttä.

Ajonopeus kivenkeruussa on yleensä melko hidas. Elhon esitteessä puhutaan 0–7 km/h vauhdeista, kivisissä olosuhteissa meno on väkisinkin hidasta.

Työtä helpottaa ja nopeuttaa, jos kivet on jo valmiiksi irrotettu maasta esimerkiksi äkeellä tai kultivaattorilla ja ne ovat enimmäkseen muokatun maan pinnalla. Mitä tasaisempi pelto puolestaan on, sitä helpommin kivet päätyvät noukkimen kitaan eivätkä pellon kuoppiin tai notkopaikkoihin.

Isoimmat kivet eivät ole oikein minkään kivikoneen heiniä. Elho ilmoittaa kivien maksimikooksi 40 cm, sitä suuremmat on parempi kerätä suosiolla koneen edeltä esimerkiksi etukuormaimeen kivitalikolla. Kerättävien kivien minimikokoa voi puolestaan säätää muutamalla nostorummun seulojen kokoa, samalla vaikutetaan siihen, miten paljon maata kivisäiliöön päätyy.

Scorpion reilu kippauskorkeus, noin 2,7 metriä mahdollistaa kivien lastauksen korkeampiin maansiirtovaunuihin. Myös pellonreunan kiviaumaan saadaan Scorpiolla hyvin korkeutta.

Vetoaisassa oleva ”nytkä” puolestaan suojaa konetta sen osuessa isoimpiin maakiviin. Vetoaisa joustaa ja samalla siinä oleva sylinteri työntää automaattisesti painetta koneen nostosylintereihin.

Vaihtokonekentillä Scorpio on melko harvinainen näky, hurjia alennusmyyntejäkään ei ole pidetty, vaikka uusia koneita valmistuu joka vuosi. Näiden epävirallisten ennusmerkkien perusteella Scorpiota voisi nimittää onnistuneeksi tuotteeksi.

Samaa sanovat myös käyttäjät. Kivikoneessa on jo sen rajujen työtehtävien vuoksi varmasti remonttia tiedossa, kivet kuluttavat rautaa väkisinkin. Elhossa remontin määrä ei kuitenkaan ole kasvanut suureksi. Karhotinrumpujen piikit kuluvat, niitä saa vaihdella aika-ajoin tai ainakin hitsata niihin uusia kulutuspaloja. Noukinrumpuunkin joutuu aina välillä tutustumaan. Kyseessä on kuitenkin pääasiassa kuluvien osien uusiminen.

Hydrauliikalla toimiva voimansiirto ei itsessään rikkoudu kovin herkästi ja toisaalta se suojelee koneen mekaanisia osia. Toki letkurikkoihin kannattaa varautua. Ratkaisua voidaan pitää onnistuneena. ◻

Koneiden hintoihin kohdistuu nostopaineita teräksen ja komponenttien kallistumisen vuoksi. Elho Scorpio -kivenkeruukoneiden hinnat selviävät Lantmännenin työkonemyyjiltä.

Elho Scorpio 550 -kivikone jättää tasaisen ja kivistä puhtaan jäljen. Suurilla renkailla
varustettu teliakselisto varmistaa koneen tasaisen etenemisen myös kuoppaisella tai
pehmeällä pellolla.