Dieselpolttonesteen tärkeät ominaisuudet

Dieselpolttoneste eli dieselöljy on bensiiniä selvästi raskaampi hiilivetyneste, joten siitä tarvitaan eri laatuja talvea ja kesää varten. Sen normi Euroopassa on EN590. Kesälaatuinen dieselpolttoneste voi kiteytyä jo 10 pakkasasteessa. Normaali talvilaatu toimii noin 30 pakkasasteeseen asti ja arktinen laatu pysyy nestemäisenä noin -40 °C:een asti. Normaali talvilaatu soveltuu Etelä-Suomen talveen harvoja poikkeustalvia lukuun ottamatta, mutta Lapissa tarvitaan arktista dieselpolttonestelaatua. Dieselpolttonestettä valittaessa on muistettava ja ymmärrettävä myös työkoneiden käytön mukainen polttonesteverotus, jotta vältytään kalliilta sakoilta.

Tämä sisältö vaatii tilauksen. Kirjaudu sisään jos olet tilaaja.