Betonipinnoitteissa on mistä valita

Betoni on kestävä rakennusmateriaali, mutta maatalouden rakenteissa ja rakennuksissa se joutuu koville. Betonin kestoikää kannattaakin monissa kohteissa jatkaa sopivilla pinnoitteilla. KM selvitti, minkälaisia tuotteita markkinoilta löytyy betonin suojaksi. Valinnanvaraa on, joten ensimmäiseksi on syytä selvittää tarkasti omat tarpeet.

Betonirakenne on monikäyttöinen ja varsin kestävä, mutta sellaisenaan useimmiten suojaton ulkopuoliselle rasitukselle. Maatalouden vaihtelevissa olosuhteissa betoni kohtaa erityisesti kovaa mekaanista ja kemiallista rasitusta. Huolella valettu ja valmistettu betonipinta kestää jo sinällään hyvin erilaisia ulkoisia rasituksia, mutta oikealla pinnoitteella voidaan betonin kestoikää jatkaa huomattavasti.

Konehallin tai korjaamotilan lattia on useimmiten kovalla rasituksella raskaiden koneiden alla, mutta myös öljyt ja vahvat pesuaineet tuovat oman kuormansa betonipinnalle.

Kotieläinrakennuksissa puolestaan on omat haasteensa. Lattiapintoja rasittaa konehallien tapaan kova mekaaninen kulutus. Lattiat, ruokintapöydät ja -kourut sekä seinät likaantuvat ja pinttyvät rehujen ja lannan vaikutuksesta ja niitä on säännöllisesti puhdistettava, useimmiten painepesulla. Maitohuoneissa taas maidon ja voimakkaiden pesuaineiden rasitus kuluttaa suojaamatonta betonia yllättävän voimakkaasti.

Oikea pinnoite suojaakin parhaimmillaan betonirakennetta sekä ulkoisten tekijöiden että puhdistamisen aiheuttamalta mekaaniselta ja kemialliselta rasitukselta. Lisäksi pinnoitus helpottaa betonipintojen puhdistusta.

Pinnoittamisella saadaan nostettua pintojen hygieenisyyttä ja joissain tapauksissa, esimerkiksi lypsykarjatilojen maitohuoneissa tai elintarviketiloissa, betonin pinnoittaminen on jopa vaatimuksena.

Useimmiten ammattilaisten työtä

Haimme betonipinnoitteita nettihaulla ja pikaisesti selvisi, että perinteinen maatalouden jakelukanava, maataloustarvikekaupat, on pitkälti luopunut erikoisosaamista vaativien pinnoitteiden myynnistä. Esimerkiksi aiemmin pinnoitteita myyneet DeLaval ja Lantmännen Agro eivät tällä hetkellä myy niitä lainkaan.

Betonipinnoitteita hakevan kannattaakin olla aktiivinen, sillä pelkästään kauppaliikkeissä asioimalla ei välttämättä saa selvää koko markkinatilanteesta. Tuoteryhmiä ja -merkkejä on tarjolla paljon ja oikean pinnoiteaineen valinta voi olla vaikeaa. Paneutuminen asiaan kannattaa, sillä erehtymisen vaarakin on suuri.
Nykyaikaisen maatalouden betonipinnat vertautuvat teollisuuden pintoihin ja vaatimukset ovat monesti samat. Tästä syystä monipuolista erikoisosaamista vaativien pinnoitetuotteiden myynti on jäämässä maali- ja pinnoitealan erikoisliikkeille.

Kääntöpuolena on se, ettei ilman yhteydenottoa valmistajan tai myyjän edustajiin useinkaan pysty tekemään edes alustavaa ainevalintaa kattavaa vertailua varten, sillä monilta toimijoilta ei löydy välttämättä esitettä tai informaatiota pinnoitteiden soveltuvuudesta maatalouskohteisiin.

Kyselyihimme saimme vaihtelevasti vastauksia ja sen takia joidenkin ainevalmistajien tuotteet on esitelty toisia tarkemmin. Kysyvä ei kuitenkaan tieltä eksy, joten omien pinnoitustarpeiden täyttäminen oikeilla aineilla on syytä aina varmistaa mieluiten suoraan pinnoitteiden valmistajalta tai maahantuojalta. Myyjäliikkeet hoitavat sitten kyllä kaupan teon.

Monet pinnoitevalmistajat suosittelevat pinnoitetyön hankkimista suoraan urakoitsijan tekemänä, sillä betonipinnoitteiden onnistunut levitys vaatii usein erikoisosaamista. Sen sijaan ns. betoninsuoja-aineita voi yleensä levittää kotikonsteinkin. Näitä aineita on testattu KM:n numerossa 10/2016.

Ainevalinta voi myös mietityttää maallikkoa, sillä pinnoitteille asetettavat vaatimukset poikkeavat hieman sen mukaan, onko esimerkiksi navetta lämmin vai puolilämmin tila. Esimerkiksi visiirinavetoiden ruokintakourut voivat joutua muun rasituksen ohella alttiiksi myös vaihteleville sääoloille.

On mahdollista, että tästä katsauksesta puuttuu osa toimijoista, mutta artikkeli toiminee hyvänä yleiskatsauksena betonipinnoitemarkkinoihin. Hintoja emme esittele, sillä kokonaisurakoinnin vertaaminen pelkkään pinnoiteaineiden hintaan ei tekisi oikeutta eri osapuolille.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti: Matti Turtiainen
Kuva: Sika Finland Oy